Sömürgecilik Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Portekizlilerin, Gine-Bissau’da ağırlıklı olarak üretilmesini istedikleri ürünlerden biridir?

A
Şeker kamışı
B
Mercimek
C
Zeytin
D
Üzüm
E
Nohut
Soru 2

1538 yılında Diû’ya kadar ilerleyen ve Portekiz üstlerini yıpratan Osmanlı donanması aşağıdaki kişilerden hangisinin idaresindedir?

A
Gazi Haşan Paşa
B
Tepedelenli Ali Paşa
C
Koca Yusuf Paşa
D
Hadım Süleyman Paşa
E
işkodra Mutasarrıfı Kara Mahmud Paşa
Soru 3

1962 yılında kurulan “Mozambik Kurtuluş Cephesi”nin Portekiz’e karşı yürüttüğü direniş hareketine önemli destek veren devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fransa ve ispanya
B
İngiltere ve Japonya
C
Sovyetler Birliği ve Çin
D
İtalya ve Fransa
E
Almanya ve Japonya
Soru 4

İspanyol Bartolomeo de Las Casas’ın, “Brevissima Relacion (Kısa Rapor)” adlı eserinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızılderililere yapılan zulümler
B
Sibirya’da Rus sömürgeciliği
C
İtalya’nın sömürgecilik faaliyetleri
D
Belçika’nın bağımsızlık kazanması
E
Laos ve Fas'ın işgali
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda İspanya ekonomik düzeninin bozulmasında etkili olan hususlardan biri değildir?

A
Yeni Dünya’dan (Amerika) ganimet akışının yavaşlaması
B
Dış borçlar
C
Vergiler
D
II. Boer Savaşı
E
Fiyatlardaki yükselme
Soru 6

Kuzey Angola Haklar Birliği aşağıdaki devletlerden hangisinin boyunduruğundan kurtulmak amacıyla 1954 yılında kurulmuştur?

A
Rusya
B
Fransa
C
İtalya
D
Almanya
E
Portekiz
Soru 7

1517 yılında büyük bir donanma ile Kızıldeniz’e giren Portekizlilere karşı sınırlı imkânlarla mücadele ederek Portekizlileri Cidde Limam’ndan ayrılmak mecburiyetinde bırakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karamürsel Alp
B
Çaka Bey
C
Güneri Bey
D
Selman Reis
E
Gazi Haşan Paşa
Soru 8

1830 yılında Cava çiftçilerine yönelik sadece pirinç gibi yiyecek ürünü değil bilakis dünya pazarlarında aranan yüksek fiyatlı ihraç ürünlerinin ekilmesini teşvik eden tarım sistemine ne ad verilir?

A
Doğal savunma sistemi
B
Kültür sistemi
C
Çift sur sistemi
D
Uzak eyalet sistemi
E
Kanalizasyon sistemi
Soru 9

Jan Huijgen van Linschoten ait “Riijs Geschrift ve Itinerio naer Oost ofte Portugaels Indien” adlı kitapların içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Mısır’daki Albay Urâbî hareketi ve Sudan’da Mehdî Muhammed’in İngiliz hâkimiyetine karşı direnişi
B
Kazak Bozkırları ve Türkistan’da Rus sömürgeciliği
C
Dünya deniz yollarının haritaları ve Portekiz keşiflerinin ayrıntılı tanımları
D
Bruney ve Saravak sultanlıklarının İngiliz himayesini kabul etmek zorunda kalmaları
E
Alman Doğu Afrika Şirketi’nin faaliyetleri
Soru 10

Kuzey Amerika’daki Hollanda kolonisinin kesin olarak İngilizlerin hakimiyetine geçmesini sağlayan 1667 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hudson Anlaşması
B
Ojeda Anlaşması
C
Breda Anlaşması
D
Delaware Anlaşması
E
Anda Anlaşması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Budi Utomo ve Sarekat İslam gibi sömürge aleyhtarı millî ve dinî hareketlerin Endonezya halkı üzerinde amaçladığı hedeflerden biri değildir?

A
Halkı sömürge idaresine karşı bilinçlendirmek
B
Papa VI. Aleksandre Borgia'nın, Inter Caetera adlı fermanını kabule zorlamak
C
Halkın refah seviyesinin düşüklüğünü dile getirmek
D
Yönetici konumundaki AvrupalI toplum ile yönetilen halk arasındaki eşitsizlikleri göstermek
E
Halkın ekonomik sömürüyü fark etmesini sağlamak
Soru 12

I. Asya’daki yerel reis ve hükümdarlarla antlaşmalar imzalamak
II. Gerektiğinde Hollanda adına savaş açmak
III. Kaleler inşa etmek
Yukarıdakilerden hangileri Hollanda Hükümeti’nin 1602 yılında kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’ne vermiş olduğu yetkiler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

1651 yılında İngiliz Parlamentosu İngiltere ve Amerika kıtası arasındaki ticarette aşağıdaki ülkelerden hangisinin gemicilerine yasak getirmiştir?

A
Japonya
B
Hollanda
C
İtalya
D
Rusya
E
Almanya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1824 yılında Londra’da imzalanan İngiltere-Hollanda Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

A
Hollanda’nın Malay Yarımadası üzerindeki Malakka’dan vazgeçmesi
B
Belçika ve Hollanda’nın birleştirilerek Niederland Devleti’nin kurulması
C
I. Edward’ın Galler ülkesini fethetmesi
D
İngiltere’nin Hollanda’ya ağır bir tazminat ödemesi
E
Hollanda’da esir ticaretinin yasaklanması
Soru 15

Osmanlı Devleti’nin 1885 yılında Berlin’de toplanan Kongo Konferansı’na en üst seviyede katılmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
AvrupalI tüccarlara verilen kapitülasyonları yaygınlaştırmak
B
Afrika’daki değerli madenlerden yararlanmak
C
Balkan ulusları arasında siyasal birliği sağlamak
D
Avrupa sömürgeciliğini desteklemek
E
Afrika kıtası üzerinde söz sahibi olduğunu göstermek
Soru 16

Afrika’daki Fransız sömürgeleri içerisinde Cezayir’i diğerlerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oldukça geniş topraklara sahip olması
B
En eski sömürgesi olması
C
Pirinç ve mısırın buradan karşılanıyor olması
D
Sömürge olmaktan ziyade Fransa'nın Afrika’ya uzanmış tabii bir parçası olarak kabul edilmesi
E
Yoğun bir nüfusa sahip olması
Soru 17

Fransızların topraklarına el koydukları, 1854’te Moritanya’nın Trarza bölgesindeki Oualo emiri Muhammed el-Habid, 1864’te Senegal’den Çad’a kadar uzanan toprakların hâkimi El-Hac Ömer ve 1887’de Gambiya’nın hâkimi Mamadu Lamine gibi Müslüman önderlere genellikle uygulanan ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
idam
B
Sürgün
C
Ağır cezayı nakdi
D
Hafif hapis cezası
E
Hafif cezayı nakdi
Soru 18

1509 ve 1534’te Kanada bölgesinde “Terre-Neuve” denilen bölgeyi işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin
B
Avusturya
C
Fransa
D
Japonya
E
Rusya
Soru 19

Fransa ile İngiltere arasında imzalanan 1763 tarihli Paris Antlaşması’nın Fransa açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta Amerika’da Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Honduras, Kosta Rika ve Meksika’nın Chiapas eyaletinin Fransa’ya ait olduğunun kabul edilmesi
B
Kardinal Richelieu’nun devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlaması
C
Fransa’da I. Cumhuriyet döneminin son bulması
D
VI. Phillip'in tahttan indirilmesi
E
Fransa’nın Kanada’yı, Antiller’i, Hindistan’daki sömürgelerini ve Senegal’i İngiltere’ye bırakırken karşılığında Guadelup ve Martinigue’i alması
Soru 20

Afrika’da sömürge altındaki bölgelerin bağımsızlıklarını alma sürecinde sınırlar nasıl belirlenmiştir?

A
Dil birliği sağlanarak
B
Sömürgeci devletin ihtiyaçları ve menfaatleri göz önüne alınarak
C
Dinî inanışlar dikkate alınarak
D
Sömürgenin geçmişteki tarihi sınırları esas alınarak
E
Etnik kimliklere ayrılarak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x