Sömürgecilik Tarihi 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi modern öncesi son savaş” olarak ele alınan ve sonrasında yapılan antlaşma ile Avrupa’da ulus devletlerin doğuşuna zemin hazırlayan savaştır?

A
Sedan Savaşı
B
Yediyıl Savaşları
C
Balkan Savaşları
D
Otuzyıl Savaşları
E
Kırım Savaşı
1 numaralı soru için açıklama 
Çıkış sebebi din ve Avrupa kıtasıyla sınırlı olan Otuzyıl Savaşları (1618-1648), “modern öncesi son savaş” idi. Ardından yapılan Westfalya (Westphalia) Antlaşması (1648)Avrupa’da ulus devletlerin doğuşuna zemin hazırladı.
Soru 2

1873-1874 yılları arasında Kongo Nehri’nin kollarını bulan Fransız seyyah; burada bulunan mahallî kabilelerle yaptığı birtakım antlaşmalarla, Fransa toprağı kadar bir araziyi, Fransa’ya ilhak ettiğini ilan etti.
Yukarıda bahsi geçen Fransız seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Carlo Piaggia
B
Verney Lovertt Cameron
C
Pierra Brazza
D
Giovanni Miani
E
Hanri Morton Stanley
2 numaralı soru için açıklama 
1873-1874 yılları arasında Fransız seyyah Pierra Brazza da Kongo Nehri’nin kollarını buldu. Burada bulunan mahallî kabilelerle yaptığı birtakım antlaşmalarla, Fransa toprağı kadar bir araziyi, Fransa’ya ilhak ettiğini ilan etti. Ayrıca burada kendi adını taşıyan Brazaville şehrini kurdu.
Soru 3

Kongo, kaç yılına kadar Belçika sömürgesi olarak kalmıştır?

A
1930
B
1940
C
1950
D
1960
E
1970
3 numaralı soru için açıklama 
Kongo, 1960 yılına kadar Belçika sömürgesi olarak kaldı.
Soru 4

Prusya hangi ülkeye karşı zafer kazandıktan sonra Alman birliğini nihai olarak kurmuştur?

A
Fransa
B
Avusturya
C
Danimarka
D
İspanya
E
İngiltere
4 numaralı soru için açıklama 
Bismarck, Fransa’nın Avrupa’daki üstünlüğüne son vererek Alman ulusal birliğinin kurulmasına karşı çıkan en büyük engeli de aşmış oldu. Nitekim 18 Ocak 1871 tarihinde Prusya ordularının Paris kuşatması devam ederken Bavyera Kralı II. Ludwig büyük bir törenle bütün Alman prenslikleri adına Alman imparatorluk tacını Prusya kralı I. Wilhelm’e takdim etti. Böylece Alman ulusal birliği resmen kuruldu.
Soru 5

İtalya birliğinin kurulmasına öncü olan II. Emmanuel hangi ülkenin kralıdır?

A
Piomente
B
Roma
C
İki Sicilya
D
Napoli
E
Venedik
5 numaralı soru için açıklama 
Piomente kralı olan II. Emmanuel İtalya birliğini kurup İtalya Kralı olmuştur.
Soru 6

İtalya hangi tarihte Roma'yı da işgal ederek ulusal birliğini sağlamıştır?

A
20 Eylül 1870
B
3 Ekim 1866
C
18 Şubat 1861
D
24 Mart 1860
E
10 Kasım 1859
6 numaralı soru için açıklama 
Fransa’nın Prusya ile devam eden Sedan Savaşı yüzünden askerlerini Roma’dan çekmesi ve bu savaşta yenilmesi üzerine İtalyanlar 20 Eylül 1870 tarihinde Roma’yı işgal ederek başkent yaptılar. Böylece İtalyan ulusal birliği sağlanmış oldu.
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Belçika'nın Afrika'daki sömürgelerinden birisidir?

A
Kongo
B
Etiyopya
C
Fas
D
Güney Afrika
E
Madagaskar Ünite 5 - Diğer Sömürgeci Ülkeler (almanya, İtalya, Belçika) Çözümlü Sorular 1 2
7 numaralı soru için açıklama 
Kongo 1960 yılına kadar Belçika sömürgesi olmuştur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sonrası kontrolünü Avustralya'ya bıraktığı bölgelerden birisidir?

A
Yeni Gine
B
Togo
C
Kamerun
D
Tanzanya
E
Namibya
8 numaralı soru için açıklama 
Almanya Afrika’da bulunan sömürgelerinden Togo’yu Fransa’ya; Kamerun’u Fransa ve İngiltere’ye; Tanzanya’yı İngiltere ve Belçika’ya; Namibya’yı da İngiltere’ye bıraktı. Pasifik’te bulunan Yeni Gine’yi Avustralya; Çin’deki diğer sömürge yerlerini ve Pasifik’te bulunan Bismarck Takımadaları ile diğer adalarını da Japonya ele geçirdi.
Soru 9

Aşağıdaki hangisi, Afrika kıtasının iç kesimlerini keşfi sırasında aldığı notlarla sömürge arayışında olan Avrupalılara Afrika hakkında bilgi sağlamış olan ilk gezgindir?

A
İtalyan Carlo Piaggia
B
İngiliz subayı Verney Lovertt Cameron
C
Hanri Morton Stanley
D
Fransız seyyah Pierra Brazza
E
İskoçyalı misyoner David Livingstone
9 numaralı soru için açıklama 
Afrika kıtasının iç kesimlerinin keşfi İskoçyalı bir misyoner olan David Livingstone tarafından yapıldı. Livingstone, bu gezilerine 1863 yılına kadar devam ederek Afrika içlerinde o tarihe kadar bilinmeyen pek çok yer hakkında notlar tuttu. Bu notlarıyla hem kendinden sonraki gezginlere ilham vermiş hem de Avrupalı sömürgecilere bilgi sağlamıştır.
Soru 10

Afrika kıtasının iç kesimlerinin keşfi ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?

A
Hanri Morton Stanley
B
David Livingstone
C
Giovanni Miani
D
Carlo Piaggia
E
Verney Lovertt Cameron
10 numaralı soru için açıklama 
Afrika kıtasının iç kesimlerinin keşfi İskoçyalı bir misyoner olan David Livingstone tarafından yapıldı (1842).
Soru 11

I. Dünya Savaşı sırasında, 1917'de savaştan ayrılarak gizli anlaşmaları ifşa eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Amerika
C
Yunanistan
D
Rusya
E
Almanya
11 numaralı soru için açıklama 
1917’de savaştan ayrılan ve gizli anlaşmaları ifşa eden Rusya, emperyalizme bir başka deyişle savaşın galiplerine karşı âdeta psikolojik bir hamle başlatmıştı.
Soru 12

Aşağıdaki hangi olay sonrasında “demokratik ve özgür milletler düşüncesi” kendisine geniş bir taraftar kitlesi bulmuştur?

A
Berlin Konferansı
B
Soğuk Savaş Dönemi
C
Birinci Dünya Savaşı
D
Wilson İlkelerinin ilanı
E
Rus Bolşevik Devrimi
12 numaralı soru için açıklama 
XX. yüzyılın hemen başında büyük güçler arasındaki rekabetin sömürgeler ve yeni pazarlar adına sıcak çatışmaya dönüşmesi, tarihin en tahrip edici savaşlardan birine neden oldu. Ortaya çıkan tahribatı tamir edebilmek adına Dünya Savaşı sonrasında “demokratik ve özgür milletler düşüncesi” kendisine geniş bir taraftar kitlesi buldu.
Soru 13

ABD'nin ilan ettiği aşağıdaki hangi doktrin ile kıtanın geneline yapılacak herhangi bir müdahaleyi düşmanca olarak nitelendireceğine dair Avrupalıları uyarmıştır?

A
Wilson Doktrini
B
Truman doktrini
C
Marshall Doktrini
D
Monroe Doktrini
E
Eisenhower Doktrini
13 numaralı soru için açıklama 
1823’te ABD Başkanı Monroe’nin ilan ettiği doktrin ile kıtanın geneline yapılacak herhangi bir müdahaleyi düşmanca olarak nitelendireceğine dair Avrupalıları uyaran ABD’nin, Latin Amerika üzerindeki etkisi bu tarihten itibaren âdeta kurumsallaşmaya başladı.
Soru 14

ABD’nin takip ettiği diğer bir yöntem ise bazı devletleri çeşitli uluslararası örgütler etrafında toplamak oldu.
Aşağıdakilerden hangisi Bu örgütlerden biri değildir?

A
Birleşmiş Milletler
B
NATO
C
SEATO
D
Bağdat Paktı
E
Balkan Antantı
14 numaralı soru için açıklama 
ABD’nin takip ettiği diğer bir yöntem ise bazı devletleri Birleşmiş Milletler, NATO, SEATO ve Bağdat Paktı gibi çeşitli uluslararası örgütler etrafında toplamak oldu.
Soru 15

Dünya Savaşı sonrası “demokratik ve özgür milletler düşüncesi” kendisine geniş bir taraftar kitlesi buldu. Liberal fikirlere dayanan bu düşünceler, Amerikan Başkanı Wilson’un prensipleriyle somut bir anlam kazandı. Wilson'un kaç prensibi vardı?

A
10
B
11
C
12
D
13
E
14
15 numaralı soru için açıklama 
Dünya Savaşı sonrasında “demokratik ve özgür milletler düşüncesi” kendisine geniş bir taraftar kitlesi buldu. Liberal fikirlere dayanan bu düşünceler, Amerikan Başkanı Wilson’un 14 prensibiyle somut bir anlam kazandı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Wilson'un savaş sonrası için önerdiği sistemin parçalarından biri değildir?

A
Ekonomik milliyetçilik
B
Kendi geleceğini tayin etme hakkı
C
Silahsızlanma
D
Şeffaflık
E
Serbest ticaret
16 numaralı soru için açıklama 
Wilson, otoriter yönetimlerin, aristokratların, emperyalizmin veya ekonomik milliyetçilik doktrinlerinin dünyayı tarihte benzeri görülmemiş bir felaketin eşiğine getirdiğini söylüyor, savaş sonrası için self-determinasyon (kendi geleceğini tayin etme hakkı),şeffaflık, silahsızlanma ve serbest ticarete dayalı bir sistem öneriyordu. Fakat ilerleyen süreçte yaşanan gelişmeler, Ünite 6 - Modern Sömürgecilik Çözümlü Sorular 1 2 Wilson’un öne sürdüğü sistemin hayata geçirilmesini neredeyse imkânsız kıldı.
Soru 17

Aşağıda verilen olaylardan hangisi ABD’nin, Latin Amerika üzerindeki etkisinin kurumsallaşmaya başlamasını sağlamıştır?

A
Monroe Doktrini
B
İspanyol-Amerikan Savaşı
C
Venezuella Krizi
D
İyi Komşu Politikası
E
Paris Anlaşması
17 numaralı soru için açıklama 
1823’te ABD Başkanı Monroe’nin ilan ettiği doktrin ile kıtanın geneline yapılacak herhangi bir müdahaleyi düşmanca olarak nitelendireceğine dair Avrupalıları uyaran ABD’nin, Latin Amerika üzerindeki etkisi bu tarihten itibaren âdeta kurumsallaşmaya başladı.
Soru 18

1936 yılında aşağıdakilerden hangi ülkenin Habeşistan’a yönelik operasyonu Avrupa sömürgeciliğinin son başarılı hamlesiydi?

A
İtalya
B
Almanya
C
Fransa
D
İngiltere
E
Amerika
18 numaralı soru için açıklama 
1936 yılında İtalya’nın Habeşistan’a yönelik operasyonu Avrupa sömürgeciliğinin son başarılı hamlesiydi.
Soru 19

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Arap coğrafyasındaki petrol bölgelerinin neredeyse tamamını aşağıdakilerden hangi ülke ele geçirmiştir?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Amerika
D
İtalya
E
Rusya
19 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Arap coğrafyasındaki petrol bölgelerinin neredeyse tamamını ele geçiren İngiltere, yüzyılın ortalarına kadar bölgedeki üstünlüğünü devam ettirdi.
Soru 20

Lima Bildirgesi kaç yılında ilan edilmiştir?

A
1823
B
1902
C
1930
D
1938
E
1939
20 numaralı soru için açıklama 
1930’larda ABD “İyi Komşu Politikası” olarak adlandırılan ve Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahaleyi asgariye indiren bir dizi uygulamanın altına imza attı. Bu süreçte ABD, Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine saygıyı esas alan dış müdahalelere kapalı, devletlerin eşitliğine dayalı bir Pan-Amerikan sistemi tesis etme çabalarını yoğunlaştırdı ve 1938 yılında ilan edilen Lima Bildirgesi ile bu amaca büyük oranda ulaşılmış oldu.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x