Sömürgecilik Tarihi 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Portekizlerin bölgede kalıcı olabilmek ve ticareti tamamıyla tekellerine alabilmek için kıyılar boyunca deniz üsleri ve kalelerden birisi değildir?

A
Cochin
B
Goa
C
Diu
D
Seylan
E
Guanahani
1 numaralı soru için açıklama 
Portekizliler, bölgede kalıcı olabilmek ve ticareti tamamıyla tekellerine alabilmek için kıyılar boyunca deniz üsleri ve kaleler kurdular. Cochin, Goa, Diu, Seylan, Socatra Adası kurulan bu üslerin önde gelenlerindendi. Guanahani adası ise Kolomb' un seferleri sırasında bulduğu bir adadır.
Soru 2

1511' de Portekizlerin ele geçirdikleri ve 1 asır hüküm sürdükleri Baharat Adası olarak da bilinen Endonezya adası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Socatra
B
Hürmüz
C
Kanarya
D
Maluku
E
Hisponiola
2 numaralı soru için açıklama 
Endonezya adaları XVI. yüzyılın başından itibaren Avrupalı sömürgeci devletlerin nüfuzu altına girmeye başlamıştır. 1511 yılında Portekizliler Malakka’yı ele geçirerek bir asır burada hüküm sürmüşlerdir. Bu işgal döneminde Endonezya’nın doğusunda bulunan ve Baharat Adaları olarak adlandırılan Maluku Adaları da Portekiz idaresine girdi.
Soru 3

Portekiz Prensi Denizci Henry (1394-1460. ile birlikte hareket eden bilim adamı Azurara'nın eserinde anlatılanlara göre Portekizliler muhtemel keşifleriyle aşağıdakilerden hangisini hedeflememişlerdir?

A
Kanarya Adaları’nın ve Bojador Burnu’nun ötesinde ne olduğunu öğrenmeyi
B
Söz konusu yerlerde eğer bir Hristiyan topluluk varsa bir ticaret yolu açarak ülkelerine yarar sağlamayı
C
Afrika’da yıllardır mücadele ettikleri ve aralarında hiç Hristiyan bulunmayan Moorların gücünü belirlemeyi
D
Hristiyan prenslerden önce Afrika'ya ayak basmayı
E
Hristiyanlığı yaymayı
3 numaralı soru için açıklama 
Afrika’da yapılacak mücadelelerde kendisiyle birlikte savaşacak Hristiyan prenslerin olup olmadığını merak eden Henry, yapılacak seferlerle muhtemel müttefiklerini arıyordu. Portekiz Prensi Henry'nin Hristiyan prenslerden önce Afrika'ya ayak basmak gibi bir hedefi söz konusu değildir. Diğer maddeler ise Portekizliler'in muhtemel keşiflerle hedeflediği şeylerle örtüşmektedir.
Soru 4

İspanyollar ve Portekizlilerin denizlerde sağladığı egemenlik ve kurdukları tekel özellikle hangi iki ülkenin harekete geçmesi ile sarsılmıştır?

A
Fransa ve İngiltere
B
Fransa ve Almanya
C
İngiltere ve Almanya
D
İtalya ve İngiltere
E
İtalya ve Fransa
4 numaralı soru için açıklama 
İspanyollar ve Portekizlilerin denizlerde sağladığı egemenlik ve kurdukları tekel özellikle Fransa ve İngiltere’nin harekete geçmesi ile sarsılmaya başladı.
Soru 5

Orta Batı Afrika’da Senegal’in hemen güneyinde bulunan ve uzun süre boyunca Portekiz sömürgelerinden bir tanesi olan Gine-Bissau hangi tarihte bağımsızlığını ilan etmiştir?

A
24 Eylül 1973
B
10 Eylül 1974
C
24 Eylül 1974
D
10 Eylül 1973
E
24 Eylül 1975
5 numaralı soru için açıklama 
II. Dünya Savaşı sonrası Afrika’daki bağımsızlık hareketlerinin de etkisi ile 1956 yılında kurulan Partido Africano da Independencia da Guine Bissau e Cabo Verde isimli örgüt 1971’e kadar ülkenin tamamına yakınında kontrolü ele geçirdi. Gine-Bissau 24 Eylül 1973’te bağımsızlığını ilan etti.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Asya'da İspanyollar tarafından işgal edilen yerlerin başında gelir?

A
Filipinler
B
Kamboçya
C
Nagazaki(Japonya)
D
Kuzey Tayvan
E
Malakka(Malezya)
6 numaralı soru için açıklama 
İspanya’nın, Amerika kıtasının yanı sıra Asya kıtasında da sömürgeleri vardı. Bunların başında Filipinler gelmekteydi. İspanya, 1571’de burayı işgal etti. Uzak Doğu’da önemli bir üs olan bu topraklar Kral II. Philippe’nin ismine ithafen “Philippines” (Filipinler) olarak adlandırıldı. Filipinlerin işgalini takiben Kamboçya (1597–1599), Kuzey Tayvan (1626– 1642), Yeni Gine ve Borneo’da bazı yerleşkeler, Ternate (Endonezya) (1606-1663), Tidore (Endonezya) (1526-1663), Macao (Çin) (1581-1640), Nagazaki (Japonya) (1581-1587. ve Malakka (Malezya) (1581-1640. denetim altına alındı.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Portekiz sömürgeciliğini başlatan prenstir?

A
Denizci Henry
B
Nicaloso da Recco
C
Azurara
D
Kristof Kolomb
E
Bartolomeu Dias
7 numaralı soru için açıklama 
Portekiz Prensi Denizci Henry (1394-1460), Portekiz sömürgeciliğini başlatan isimlerden biridir.
Soru 8

Brezilya ticareti için yapılan Methuen Anlaşması hangi iki devlet arasında yapılmıştır?

A
İngiltere-Brezilya
B
Portekiz-Hollanda
C
Portekiz-İngiltere
D
İspanya-İngiltere
E
İspanya-Hollanda
8 numaralı soru için açıklama 
1703 yılında Portekiz ile İngiltere arasında imzalanan ve Brezilya ticaretinin İngiltere tekeline girmesi ile sonuçlanan Methuen Anlaşması’ndan sonra Britanya ile ekonomik dayanışma kuran Brezilya tüccarları pirinç, tütün, boya maddeleri ve şeker kamışı ekimini tekrar canlandırdılar.
Soru 9

Köle ticaretini başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Venedikliler
B
Portekizliler
C
Cenevizliler
D
İspanyalılar
E
Osmanlılar
9 numaralı soru için açıklama 
Köle ticareti, Portekizlilerle birlikte başlamış ve diğer Avrupa devletleri tarafından devam ettirmiştir.
Soru 10

Gucerat Devleti Diu valisi Melik Ayaz, Hint Okyanusu’ndaki Portekiz tehdidine karşı hangi devletten yardım istemiştir?

A
İngiltere
B
Rusya
C
Osmanlı
D
İspanya
E
İtalya
10 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti ile Hindistan Müslümanları arasındaki münasebetler XV. yüzyılda başlamasına rağmen Portekizlilerin bölgede görülmeleri ile daha da yoğunlaştı. Behmeni Sultanlığı döneminde başlayan karşılıklı gönderilen elçi ve mektuplar Gucerat Devleti zamanında da devam etti. Diu valisi Melik Ayaz, Yavuz Sultan Selim’e doğrudan mektup göndererek Hint Okyanusu’ndaki Portekiz tehdidine karşı yardım istedi.
Soru 11

Sömürge döneminde “Hollanda Hindistanı” adıyla anılan koloninin ve sömürge hükümetinin idari merkezi neresidir?

A
Batavya
B
Banda Adaları
C
Maluku Adaları
D
Curaçao
E
Pernambuco
11 numaralı soru için açıklama 
Sömürge döneminde “Hollanda Hindistanı” adıyla anılan koloninin ve sömürge hükümetinin idari merkezi idi. Bağımsızlıktan sonra tekrar Cakarta ismini alan şehir bugünkü Endonezya’nın da başkentidir.
Soru 12

Birleşik Doğu Hindistan Şirketi, Cavalılara karşı direnebilmek için hangi göçmenlerden faydalanmıştır?

A
çinli, Malaylı, Japon ve Filipinli
B
çinli, Japon, Makassarlı ve Balili
C
çinli, Malaylı, Makassarlı ve Balili
D
çinli, Malaylı, Makassarlı ve Filipinli
E
Japon, Malaylı, Makassarlı ve Balili
12 numaralı soru için açıklama 
Birleşik Doğu Hindistan Şirketi, kısa sürede Hint Okyanusu ve Endonezya’daki adaların sahillerinde büyük garnizonlarca korunan ve etrafı kale duvarları ile çevrili birçok ticaret merkezi kurdu. Şirket, Cavalılara karşı direnebilmek için çinli, Malaylı, Makassarlı ve Balili göçmenleri getirerek şehre yerleştirdi.
Soru 13

Hollanda, Seylan(Sri Lanka) Adası'nda hangi yılda bir ticaret merkezi kurmuştur?

A
1653
B
1654
C
1655
D
1656
E
1657
13 numaralı soru için açıklama 
Hollanda, Seylan (Srilanka) Adası’nda 1656 yılında bir ticaret merkezi kurdu. Ardından Portekizlileri buradan uzaklaştırdı.
Soru 14

Yogyakarta ayaklanması sonucunda aşağıdaki savaşlardan hangisi olmuştur?

A
Bancarmasin Savaşı
B
Pedri Savaşı
C
Boerler Savaşı
D
Cava Savaşı
E
Açe savaşı
14 numaralı soru için açıklama 
Hollandalılar, 1816’dan sonra Cava Adası’nın tamamını doğrudan sömürge yönetimleri altına almaya çalışınca, Yogyakarta merkezli büyük bir ayaklanma ile karşılaştı. Tarihe Cava Savaşı (1825-1830. olarak geçen bu ayaklanma neticesinde, Hollanda Yogyakarta ve Surakarta’ya bağlı tüm toprakları da ilhak ederek Cava’nın tamamını doğrudan kendi yönetimi altına aldı.
Soru 15

Sömürge döneminde “Hollanda Hindistanı” adıyla anılan koloninin ve sömürge hükumetinin idari merkezi ve aynı zamanda bugünkü Endonezya’ nın da başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batavya
B
Surinam
C
Aruba
D
Curaçao
E
Cape Town
15 numaralı soru için açıklama 
Batavya: Sömürge döneminde “Hollanda Hindistanı” adıyla anılan koloninin ve sömürge hükumetinin idari merkezi idi. Bağımsızlıktan sonra tekrar Cakarta ismini alan şehir bugünkü Endonezya’nın da başkentidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda kolonisi değildir?

A
Surinam
B
Endonezya
C
Cape Town
D
Yeni Hollanda
E
Guyana
16 numaralı soru için açıklama 
Surinam, Endonezya, Cape Town ve Yeni Hollanda, Hollanda sömürgesi iken Guyana, İngiltere sömürgesidir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda' nın 1635 yılında İspanya'nın elinden alarak yasa dışı ticaretin ve köle ticaretinin ana merkezine dönüştürdüğü yerlerden birisi değildir?

A
Guyana
B
St. Eustatius
C
St. Martin
D
Tabago
E
Cava
17 numaralı soru için açıklama 
Hollandalılar, 1635 yılında Guyana ile Antil Denizi’ ndeki St. Eustatius, St. Martin ve Tabago’yu İspanyollardan alarak kısa sürede buraları yasa dışı ticaretin ve özellikle de köle ticaretinin ana merkezlerine dönüştürdüler.
Soru 18

Hollanda, hangi tarihte İspanya’dan bağımsızlığını kazanmıştır?

A
1568
B
1579
C
1586
D
1590
E
1592
18 numaralı soru için açıklama 
Hollanda, XVI. yüzyıl boyunca İspanyol egemenliği altında bulunuyordu. 1568’de başlayan uzun bir mücadeleden sonra 1579 yılında İspanya’dan bağımsızlığını kazanmıştır.
Soru 19

Hollanda 16.yy'da hangi ülkenin egemenliği altında idi ?

A
Portekiz
B
Hindistan
C
Endonezya
D
İspanya
E
Fransa
19 numaralı soru için açıklama 
Hollanda, XVI. yüzyıl boyunca İspanyol egemenliği altında bulunuyordu. 1568’de başlayan uzun bir mücadeleden sonra 1579 yılında İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
Soru 20

Hollanda'nın 1816'dan sonra Hollanda otoritesini yerleştirmek için yapılan askeri seferler ve Cava savaşının getirdiği yükü hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu ''kültür sistemi''nin temel amacı nedir?

A
Merkezi yönetimin denetimini kuvvetlendirmek
B
Kültürel yapıyı güçlendirmek
C
Ekonomide yeni bir sömürge siyaseti benimsemek
D
Askeri ve idari yapının korunması
E
Hoşgörü anlayışının sağlanmaya çalışılması
20 numaralı soru için açıklama 
Doğrudan sömürge yönetiminin giderek yaygınlaşması, 1816’dan sonra Hollanda otoritesini yerleştirmek için yapılan askerî seferler ve Cava Savaşı’nın getirdiği ağır borç yükü elde edilen gelirlerle karşılanamadı. Bunun üzerine Hollandalılar ekonomide yeni bir sömürge siyaseti benimsediler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x