Sömürgecilik Tarihi 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fransız Batı Afrika sömürgelerinden birisi değildir?

A
Sudan
B
Senegal
C
Gine
D
Kongo
E
Nijer
1 numaralı soru için açıklama 
İşgal edilen topraklar Haziran 1895’te Afrique Occidentale Française (AOF) [Fransız Batı Afrikası] adı altında bir birlik halinde toplandı. I. Dünya Savaşı öncesinde bu birlik içinde 8 sömürge bulunuyordu: Senegal, Moritanya, Sudan, Nijer, Yukarı Volta (Burkina Faso), Gine, Fildişi Sahili, Dahomey (Benin).
Soru 2

Sömürgeciliğin son merhalesinde başlayan ve Afrika kıtası tarihsel köklerinden koparılarak bu köklere dayanan Afrika medeniyetinin yerine Batı medeniyeti yerleştirilmeye çalışıldığı süreç aşağıdakilerden hangi sömürgeciliği ifade etmektedir?

A
Yeni Sömürgecilik
B
Kültür sömürgeciliği
C
Modern Sömürgecilik
D
Zihniyet Sömürgeciliği
E
Batı Sömürgeciliği
2 numaralı soru için açıklama 
Sömürgeciliğin son merhalesinde başlayan kültür sömürgeciliği sürecinde Afrika kıtası tarihsel köklerinden koparılarak bu köklere dayanan Afrika medeniyetinin yerine Batı medeniyeti yerleştirilmeye çalışıldı. Afrika’daki halkların atalarından miras aldıkları din, dil, edebiyat, sanat ve ticaretin yerine Batı’ya ait değerler konuldu. Portekiz ve Fransa tarih boyunca kültür sömürgeciliği konusunda öne çıkan devletlerin başında geldi.
Soru 3

1789’da kaldırılan köle ticaretini 1802’de yeniden kim başlatmıştır?

A
Jules Ferry
B
Napolyon
C
Auguste Comte
D
Cardinal Lavigerie
E
Kristof Kolomb
3 numaralı soru için açıklama 
Köle ticaretine ilk başlayan ülke Portekiz, peşinden İspanya, Hollanda, İngiltere ve nihayet FransA’dır. 1789’da kaldırılan köle ticaretini 1802’de Napolyon yeniden başlattı.
Soru 4

Afrika kıtasını XVI. yüzyılda tamamen ele geçirmeyi amaç edinen Avrupalıların planlarının büyük oranda boşa çıkarılması hangi devlet tarafından olmuştur?

A
Osmanlı Devleti
B
Memluk Devleti
C
Endülüs Emevi Devleti
D
Habeşistan
E
Cezayir
4 numaralı soru için açıklama 
Afrika kıtasını XVI. yüzyılda tamamen ele geçirmeyi amaç edinen Avrupalıların planları Osmanlı Devleti tarafından büyük oranda boşa çıkarıldı.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1910’da Afrique EquatorialeFrançaise (AEF) (Fransız Ekvator Afrikası) adıyla kurulan federasyonda yer alır?

A
Madagaskar
B
Annam
C
Kongo
D
Laos
E
Fas
5 numaralı soru için açıklama 
Afrika’nın iç bölgelerindeki sömürgeleri ise Afrique Equatoriale Française (AEF)[Fransız Ekvator Afrikası] adıyla ancak 1910’da kurulabildi ve bu federasyon içinde Gabon, başkenti Brazzaville olan Kongo, Orta Afrika ve çad yer almaktaydı. 1911’deki Fransız- Alman Antlaşması’yla buranın toprakları azalmışsa da 1916’dan sonra daha da fazla genişleyerek Kamerun’un bir kısmı ile Togo dahil edildi.
Soru 6

Napolyon dönemi icraatlarından biri olan köleliğin yasaklanması ilk olarak hangi yılda olmuştur?

A
1789
B
1798
C
1802
D
1807
E
1848
6 numaralı soru için açıklama 
Napolyon iktidarındaki icraatlardan biri kölelik konusunda olmuş, 1789 yılında kaldırılan köleliğin Fransa’nın iktisadî hayatını olumsuz etkilemesi üzerine 1802 yılında yeniden getirilmesi Afrika’daki Fransız sömürgeciliğini bir süre daha hareketlendirmiştir.
Soru 7

Yaklaşık iki asırdır Hollanda’nın elinde bulunan ve sömürge ticaretinin hâkimiyeti için önemli bir nokta olan Cape Koloni’yi ele geçiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı
B
Fransa
C
İspanya
D
İngiltere
E
Almanya
7 numaralı soru için açıklama 
1800’lü yılların ilk çeyreğine kadar yaklaşık iki asırdır Hollanda’nın elinde bulunan ve sömürge ticaretinin hâkimiyeti için önemli bir nokta olan Cape Koloni’yi ele geçiren İngiltere burayı kuzeye yapacağı seferler için bir üs hâline getirdi.
Soru 8

Hangisi 1763’te Fransa'nın İngiltere'yle imzaladığı Paris Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

A
Fransa, Senegal’i İngiltere’ye bırakmıştır.
B
Fransa, Guadelup'u almıştır.
C
Fransa, Antiller’i almıştır.
D
Fransa, Kanada’yı İngiltere'ye bırakmıştır.
E
Fransa, Martinique’i almıştır.
8 numaralı soru için açıklama 
Fransa, 1763’te İngiltere ile imzaladığı Paris Antlaşması ile Kanada’yı, Antiller’i, Hindistan’daki sömürgelerini ve Senegal’i İngiltere’ye bırakırken karşılığında Guadelup ve Martinique’i almıştır.
Soru 9

Köle ticaretine ilk başlayan ülke hangisidir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
İspanya
D
Portekiz
E
Hollanda
9 numaralı soru için açıklama 
Köle ticaretine ilk başlayan ülke Portekiz, peşinden İspanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa’dır.
Soru 10

Kısaca DOM-TOM denilen günümüz sömürgeleri hangi devlete aittir?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Fransa
D
Hollanda
E
İspanya
10 numaralı soru için açıklama 
Kısaca DOM-TOM denilen günümüz Fransız sömürgeleri şunlardır: Guyane (1604), Martinique (1635), Guadeloupe (1635), Réunion (1642), Mayotte, Yeni Kaledonya (1853), Fransız Polenezi (1846), Wallis et Futuna, Nouvelles-Hébrides.
Soru 11

Mısır'da İngiliz hâkimiyetine karşı direnen müslüman lider kimdir?

A
Mehdi Muhammed
B
Albay Urâbî
C
Muhammed İkbal
D
Gandi
E
Şeyh Senusi
11 numaralı soru için açıklama 
Yine Mısır’daki Albay Urâbî hareketi ve Sudan’da Mehdî Muhammed’in İngiliz hâkimiyetine karşı direnişi gibi somut gelişmelerin yanı sıra Osmanlı hilafeti merkezli oluşan ittihâd-ı İslam hareketleri İngiliz sömürgeciliğinin İslam ve Müslümanlara yönelik politikalarına mesnet teşkil etmiştir.
Soru 12

İngiliz Doğu Hindistan Şirketi' nin 1922' de Hürmüz Boğazı' nda malup ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Fransa
C
Portekiz
D
İspanya
E
Çin
12 numaralı soru için açıklama 
Askerî güce sahip olan ve Kızıldeniz, Basra Körfezi, Japonya’ya seferler düzenleyen İngiliz Doğu Hindistan Şirketi şirketi 1622’de Portekiz donanmasını Hürmüz Boğazı’nda mağlup ederek Basra Körfezi bölgesinin ve Hindistan yolunun denetimini ele geçirdi.
Soru 13

Mısır' da İngiliz hakimiyetine karşı direnen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albay Urabi
B
Mehdi Muhammed
C
Şeyh Senusi
D
Muhammed İkbal
E
Tıpü Sultan
13 numaralı soru için açıklama 
Mısır’daki Albay Urâbî hareketi ve Sudan’da Mehdî Muhammed’in İngiliz hâkimiyetine karşı direnişi gibi somut gelişmelerin yanı sıra Osmanlı hilafeti merkezli oluşan ittihâd-ı İslam hareketleri İngiliz sömürgeciliğinin İslam ve Müslümanlara yönelik politikalarına mesnet teşkil etmiştir.
Soru 14

İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması politikasının devam etmesi için hangi savaşta Osmanlı ile beraber Ruslara karşı savaşmıştır?

A
Kırım Savaşı
B
Yediyıl Savaşları
C
Napolyon Savaşları
D
Afyon Savaşı
E
Güney Afrika Savaşı
14 numaralı soru için açıklama 
İngiltere, 1854’te Rusya’nın Osmanlı boğazlarına tek başına hâkim olmak gayesiyle başlattığı Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Fransa ile birlikte Rusya’ya karşı savaştı.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz sömürgeciliğinin aşamaları arasında yer almaz?

A
1763 Paris Antlaşması’na kadar olan genişleme dönemi
B
1494’te İspanya ile Portekiz arasında yapılan Tordesillas Antlaşması
C
XIX. yüzyılın ortalarına kadar gelen ilhak ve yerleşme süreci
D
Dünya Savaşı’na kadar olan modern emperyalizm
E
1945’ten sonra sömürge imparatorluğunda dağılma süreci
15 numaralı soru için açıklama 
İngiliz sömürgeciliğini başlıca beş aşamaya ayırmak mümkündür: 1. 1763 Paris Antlaşması’na kadar olan genişleme dönemi 2. XIX. yüzyılın ortalarına kadar gelen ilhak ve yerleşme süreci 3. I. Dünya Savaşı’na kadar olan modern emperyalizm 4. 1945’e kadar gelen tutunma dönemi 5. 1945’ten sonra sömürge imparatorluğunda dağılma süreci.
Soru 16

Rusya’nın Osmanlı boğazlarına tek başına hâkim olması amacıyla başlattığı ve İngiltere ile yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afyon Savaşı
B
Kırım Savaşı
C
1. Dünya Savaşı
D
Yediyıl Savaşı
E
Napolyon Savaşları
16 numaralı soru için açıklama 
İngiltere, 1854’te Rusya’nın Osmanlı boğazlarına tek başına hâkim olmak gayesiyle başlattığı Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Fransa ile birlikte Rusya’ya karşı savaştı. Bu dönemde ortaya çıkan Almanya ve İtalya gibi yeni sömürgeci devletlerin de dâhil olduğu rekabet ortamında o ana kadar Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması siyasetini takip eden İngiltere 1880’lerden sonra bu tavrını değiştirerek Hindistan yolunun güvenliği için önem arz eden Mısır gibi Osmanlı topraklarını da işgale başladı. sonuna gelindiğinde İngiltere, sömürge toprakları 6,5 milyon km2 bir genişliğe ulaşan ve toplam 400 milyona yakın bir nüfusa sahip elli beş sömürgeden oluşan büyük bir imparatorluk oldu.
Soru 17

Hangi savaştan sonra İngiltere güvenlik endişesine kapılarak Avrupa ile işbirliğine girmiş ve sonrası NATO’ da yer almıştır?

A
Yediyıl Savaşları
B
1. Dünya Savaşı
C
2. Dünya Savaşı
D
Napolyon Savaşları
E
Kırım Savaşı
17 numaralı soru için açıklama 
II. Dünya Savaşı sırasında ise İngiltere ekonomisi tarihinin en büyük yıkımına uğradı ancak hızlı bir toparlanma dönemi başlattı. Savaş sırasında desteğini istediği sömürgelerine verdiği taahhütler gereği Britanya İmparatorluğu’ndan ayrılıklar başladı. Bağımsızlığını kazanan ülkelerin pek çoğu, İngiltere tahtının sembolik önderliğindeki İngiliz Uluslar Topluluğunda (Commonwealth) kalmayı sürdürdü. Savaştan sonraki dönemde İngiltere güvenliği için Avrupa ile iş birliğine yöneldi. 1949’da Sovyet tehdidine karşı oluşturulan NATO’da (North Atlantic Treaty Organisation) yer aldı. Ocak 1973’te Avrupa Ekonomik Topluluğuna (bugünkü Avrupa Birliği) giren İngiltere’deki ekonomik sıkıntılar ve işsizlik sorunu, 1977’de Kuzey Denizi’nde zengin petrol kaynakları bulununcaya kadar devam etti.
Soru 18

Babürlü Devletine tamamen son veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Portekiz
B
Hollanda
C
Osmanlı
D
İngiltere
E
Fransa
18 numaralı soru için açıklama 
1857’de Orta Hindistan, Doğu Bengal, Asam bölgelerinden sonra Delhi’de İngilizleri ülkeden çıkarmak için bir askerî hareket başlatıldı. Ancak İngilizler bu ayaklanmayı zorlukla da olsa bastırarak artık sembolik konumda bulunan Babürlü Devleti’ne tamamen son verdiler.
Soru 19

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) hangi amaçla kurulmuştur?

A
Asya ülkelerinin işbirliği için kurulmuştur.
B
Amerika tehdidine karşı kurulmuştur.
C
Sovyet tehdidine karşı kurulmuştur.
D
Çin tehdidine karşı kurulmuştur.
E
Ekonomik işbirliği için kurulmuştur.
19 numaralı soru için açıklama 
II. Dünya Savaşı sırasında ise İngiltere ekonomisi tarihinin en büyük yıkımına uğradı ancak hızlı bir toparlanma dönemi başlattı. Savaş sırasında desteğini istediği sömürgelerine verdiği taahhütler gereği Britanya İmparatorluğu’ndan ayrılıklar başladı. Bağımsızlığını kazanan ülkelerin pek çoğu, İngiltere tahtının sembolik önderliğindeki İngiliz Uluslar Topluluğunda (Commonwealth) kalmayı sürdürdü. Savaştan sonraki dönemde İngiltere güvenliği için Avrupa ile iş birliğine yöneldi. 1949’da Sovyet tehdidine karşı oluşturulan NATO’da (North Atlantic Treaty Organisation) yer aldı. Ocak 1973’te Avrupa Ekonomik Topluluğuna (bugünkü Avrupa Birliği) giren İngiltere’deki ekonomik sıkıntılar ve işsizlik sorunu, 1977’de Kuzey Denizi’nde zengin petrol kaynakları bulununcaya kadar devam etti.
Soru 20

İngiliz sömürge siyaseti için öncelikli konumda olan ve “kralın tacındaki elmas” olarak nitelenen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süveyş Kanalı
B
Kızıldeniz
C
Mısır
D
Hindistan yolu
E
Kıbrıs Adası
20 numaralı soru için açıklama 
“Kralın tacındaki elmas” olarak nitelenen Hindistan yolunun güvenliği İngiliz sömürge siyaseti için öncelikli konuma yükselmişti. 1869’da Süveyş Kanalı’nın tamamlanması, Hindistan yolunu kısaltırken güvenliğini daha hassas duruma getirdi. İngiltere, buna göre Kızıldeniz ve Arabistan kıyılarında Osmanlı Devleti’nin itirazlarına rağmen bölgedeki Arap şeyhliklerini etkileyerek nüfuz alanları oluşturmaya başladı. Aynı şekilde Cebelitarık (1704. ve Malta gibi stratejik öneme sahip Kıbrıs Adası 1878’de “kira” adı altında ele geçirildi. Uzak Doğu’daki İngiliz etki alanı da benzer gelişmeler sonunda oluşturuldu. 1841‘de Hong Kong alındı. Bruney ve Saravak sultanlıkları 1888’de İngiliz himayesini kabul etmek zorunda kalacaklardı.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x