Sosyal Ağ Analizi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Ağ Analizi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Granovetter’in ağlara ilişkin görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ağlarda bağlantısızlık yoktur.
B
Ağların içinde hem kuvvetli hem de zayıf bağlar vardır.
C
Ağlarda sadece zayıf bağlar vardır.
D
Ağlarda hedef vardır.
E
Ağlarda sadece kuvvetli bağlar vardır.
Soru 2

Merkezi düğümlerin ortaya çıkma nedeni aşğıdakilerden hangisidir?

A
Ağların kümelenmesi
B
Ağların büyümesi
C
Ağların küçülmesi
D
Ağların yamulması
E
Ağların sınıflanması
Soru 3

Bir düğümün komşularının birbirleri ile ne derece bağlantı içinde olduklarını gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortalama kümelenme
B
Büyük dünya
C
Genel kümelenme
D
Yerel kümelenme
E
Küçük dünya
Soru 4


Yukarıdaki çizgesi verilen 8 düğümlü ağ türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartısız
B
Yönlü
C
Basit
D
Tartılı
E
Yönsüz
Soru 5

Ağlardaki düğümlerin ve bağlantıların temsili gösterimine ne ad verilir?

A
Şema
B
Yapı
C
Düzen
D
E
Çizge
Soru 6

Bir ağdaki düğüm sayısına ne ad verilir?

A
Ağın derecesi
B
Ağın yapısı
C
Ağ büyüklüğü
D
Ağ yoğunluğu
E
Ağın merkezi
Soru 7

Merkezi düğümlerin ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağların küçülmesi
B
Ağların yoğunluk kaybetmesi
C
Ağların büyümeleri ve büyürken tercihli bağlantı yapmaları
D
Ağların çaplarının küçülmesi
E
Ağların sabit kalması
Soru 8

Sosyal ağların dahil olduğu sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basık ağlar
B
Sınıflandırıcı olamayan ağlar
C
Sivri ağlar
D
Sınıflandırıcı ağlar
E
Rassal ağlar
Soru 9

Hiyerarşik kümelenmede başlangıçta her düğüm __________ oluşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tek bir kümeyi
B
İki kümeyi
C
Üç kümeyi
D
Dört kümeyi
E
Beş kümeyi
Soru 10

Pajek’te bir ağı çizmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Network->Draw
B
File->Network->Draw
C
File->Draw
D
Draw->Network
E
File->Draw->Network
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ağ analizi için kullanılabilecek programlardan biridir?

A
SPSS
B
Minitab
C
Pajek
D
STATISTICA
E
Infostat
Soru 12

Bir ağdaki akışları engellemek için yüksek derecede ________ sahip bir düğüm ortadan kaldırılmalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
arasındalığa
B
yakınlığa
C
çapa
D
ortalamaya
E
yoğunluğa
Soru 13

Ağın ve düğümlerin ölçülerinin verildiği tablo, aşağıdaki NodeXL’in temel şablonundaki tablolardan hangisidir?

A
Overall Metrics
B
Groups
C
Group vertices
D
Edges
E
Vertices
Soru 14

Bir düğüm üç e-posta göndermiş, iki e-posta almışsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gelen ve giden dereceleri eşittir.
B
Giden derecesi 5’tir.
C
Toplam derecesi 3’tür.
D
Gelen derecesi 3’tür.
E
Toplam derecesi 5’tir.
Soru 15

Ağ oluşturmak üzere, aşağıdakilerden hangisini kullanarak Pajek dışında dosya oluşturulur?

A
Sütun okuyucu
B
Satır okuyucu
C
Do komutu
D
Kelime işlemci
E
Scan komutu
Soru 16

Jaccard ölçüsü ile aşağıdakilerden hangisi ölçülür?

A
Düzlem yanlılığı
B
Düğüm benzerliği
C
Düğüm yanlılığı
D
Düzlem benzerliği
E
Nokta benzerliği
Soru 17

Yönlü ağlarda bir düğüm için kaç tür derece olur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 18

Sosyal uyum kavramının ilk şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulaşma teorisi
B
Hastalık teorisi
C
Aşı teorisi
D
Rassal ağ
E
Küçük dünya hipotezi
Soru 19

Sosyal ağlardan NodeXL’e veri almak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pass
B
Import
C
Export
D
Delete
E
Take
Soru 20

Düğümlerin adlarını, renklerini (color), biçimlerini (shape), büyüklüklerini (size), etiketlerini (label) girmek için tıklanması gereken şablon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Group Vertices
B
Overall Metrics
C
Groups
D
Edges
E
Vertices
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x