Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın ile ilgili toplu bilgi kaynaklarından biri değildir?

A
Veri tabanları
B
Ansiklopediler
C
Özler ve dizinler
D
Kaynakçalar
E
Bilimsel tezler
Soru 2

Bilimsel araştırmada ilk yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırılacak sorunu belirleme
B
Eleştirel alanyazın taraması yapma
C
Çözümleme tekniklerine karar verme
D
Verileri toplama
E
Örneklem seçme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi birincil bir kaynak olma potansiyeline sahiptir?

A
Kitap incelemesi
B
Araştırma makalesi
C
Açıklamalı kaynakça
D
Gazete haberi
E
Ansiklopedi maddesi
Soru 4

Nicel araştırma paradigmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oluşturmacılık
B
Yapılandırmacılık
C
Akılcılık
D
Olguculuk
E
Doğacılık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi veri kavramının tanımıdır?

A
işlenmemiş ham bilgidir.
B
Araştırmanın ulaştığı sonuçtur.
C
Araştırmanın doğurgularıdır.
D
istatistik işlemlerin çıktısıdır.
E
Araştırma sonucunda ulaşılan yargıdır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi olasılıksız örnekleme tekniklerinden biri değildir?

A
Kolaylı örnekleme
B
Kartopu örnekleme
C
Tabakalı örnekleme
D
Gelişigüzel örnekleme
E
Amaçlı örnekleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi test türlerinden biri değildir?

A
ilgi testleri
B
Başarı testleri
C
Yetenek testleri
D
Durum testleri
E
Kişilik testleri
Soru 8

Örneklemde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Normal dağılım
B
Türdeşlik
C
Büyüklük
D
Erişim kolaylığı
E
Temsil yeterliği
Soru 9

Odak küme tartışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küçük katılımcı gruplarında uygulanır.
B
Duyarlı konularda görüş toplamak kolaydır.
C
Yönlendiren kişinin yönetim becerileri önemlidir.
D
Konu tüm katılımcıları ilgilendirmelidir.
E
Paylaşılan görüşlerin etkileşimine olanak sağlanır.
Soru 10

Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilmesi olarak tanımlanan geçerlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
içerik geçerliği
B
Yüzey geçerliği
C
Yapı geçerliği
D
Görünüş geçerliği
E
Yordama geçerliği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda gözlenen örnekleme hatalarından biridir?

A
Örneklemde evreni temsil yeterliğinin aranması
B
Minimum örneklem büyüklüğünün hesaplanması
C
Evrenin ayrıntılı olarak betimlenmesi
D
Kayıp denekler hakkında açıklama yapılması
E
Kolaylı örneklem ile çalışılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi uygun örneklem büyüklüğünü etkilemez?

A
Araştırma olanakları
B
Kabul edilebilir hata payı
C
Örnekleme yöntemi
D
Araştırma süresi
E
Evrenin niteliği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi disiplinsiz araştırmanın özelliklerinden biridir?

A
Başkalarının çalışmalarından aşırma yapılması
B
Bazı verilerin gizlenmesi
C
Birikim ve deneyim eksikliğinden kaynaklanması
D
Uydurma veriler kullanılması
E
Verilerin çarpıtılması
Soru 14

Mutlak sıfır noktasının bulunduğu ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dereceleme
B
Sınıflama
C
Sıralama
D
Aralık
E
Oran
Soru 15

Hipotez testinde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipotezin kabul ya da reddine karar verme
B
Anlamlılık düzeyini seçme
C
Sıfır hipotezini belirtme
D
Farkın anlamlı olup olmadığına bakma
E
Alternatif hipotezi oluşturma
Soru 16

Bilim etiği hangi bilim dalı kapsamında ele alınır?

A
Bilim tarihi
B
Bilim felsefesi
C
Bilim antropolojisi
D
Bilim politikası
E
Bilim sosyolojisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi standart puan türlerinden biridir?

A
z puanı
B
p puanı
C
F puanı
D
X puanı
E
r puanı
Soru 18

Nazi doktorların bilim etiği açısından yargılanmasında temel alınan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belmont Raporu
B
Bandung Bildirisi
C
Helsinki Bildirgesi
D
Kyoto Sözleşmesi
E
Nürnberg Kodu
Soru 19

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini gösteren istatistiksel işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
izleme testi
B
Korelasyon
C
Hipotez testi
D
Frekans
E
Standart sapma
Soru 20

Hakemli yayın organlarında izlenen çifte köreltme politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok yazarlı çalışmalarda hakem sayısının iki kat artırılması
B
Yazarın editörü ve hakemleri tanımaması
C
Yazarın hakemleri, hakemlerin de yazarı bilmemesi
D
Her yazının en az iki turlu bir hakem değerlendirmesinden geçmesi
E
Bir yazının iki ayrı hakem tarafından değerlendirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x