Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilimsel araştırmada ilk yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çözümleme tekniklerine karar verme
B
Örneklem seçme
C
Verileri toplama
D
Eleştirel alanyazın taraması yapma
E
Araştırılacak sorunu belirleme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilimi niteleyen ortak özelliklerden biri değildir?

A
Yanlılık
B
Olgusallık
C
Nesnellik
D
Seçicilik
E
Eleştirellik
Soru 3

İnsanların kullandığı en güvenilir sorun çözme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otoriteye uyma
B
Bilimsel yöntem
C
Akıl yürütme
D
Sezgiler
E
Kişisel deneyim
Soru 4

Tarihsel süreçte insanların çevrelerini anlama konusunda izledikleri yaklaşımlar konusunda uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mitoloji - bilim - felsefe
B
Bilim - mitoloji - felsefe
C
Felsefe - mitoloji - bilim
D
Felsefe - bilim - mitoloji
E
Mitoloji - felsefe - bilim
Soru 5

“Araştırmalarda doğruluğu ya da yanlışlığı sınanmak üzere ortaya atılan önerme” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denence
B
Varsayım
C
Yargı
D
Sınırlılık
E
Sayıİti
Soru 6

Araştırma sorununun tanımlanmasında uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanımlama - sınırlandırma - bütünleştirme
B
Bütünleştirme - sınırlandırma - tanımlama
C
Sınırlandırma - tanımlama - bütünleştirme
D
Tanımlama - bütünleştirme - sınırlandırma
E
Sınırlandırma - bütünleştirme - tanımlama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu seçerken kullanılan genel ölçütlerden biridir?

A
Süre ve olanaklar
B
Tahmini maliyet
C
Kaynakların bolluğu
D
Kurumsal destek
E
Etik kurallara uygunluk
Soru 8

Örgütsel iletişimin üretim performansı, iş doyumu, kurumsal bağlılık ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütsel iletişim
B
Kurumsal bağlılık
C
Üretim performans
D
Yaşam doyumu
E
iş doyumu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkenlerden biridir?

A
Yaş
B
Etnik köken
C
Aylık gelir
D
Ağırlık
E
Uzunluk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi birincil bir kaynak olma potansiyeline sahiptir?

A
Ansiklopedi maddesi
B
Gazete haberi
C
Kitap incelemesi
D
Açıklamalı kaynakça
E
Araştırma makalesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın ile ilgili toplu bilgi kaynaklarından biri değildir?

A
Bilimsel tezler
B
Veri tabanları
C
Özler ve dizinler
D
Ansiklopediler
E
Kaynakçalar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi başarılı alanyazın taramasının özelliklerinden biri değildir?

A
Eleştirel değerlendirme içerme
B
Geniş ve derin içeriğe sahip olma
C
Dar ve yüzeysel betimleme yapma
D
Açık ve anlaşılır dil kullanma
E
Bütünleşik bir metin ortaya koyma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın taramasının amaçlarından biri değildir?

A
Yeni yaklaşımlar bulmak
B
Kuramsal çerçeve oluşturmak
C
Alandaki tartışmalardan uzak durmak
D
Alandaki boşlukları belirlemek
E
Sorunu sınırlamak
Soru 14

Alanyazın kavramının en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alandaki dergilerde konu hakkında yayımlanmış makalelerdir.
B
Araştırmacının kendi ünI versite kütüphanesinde bulabildiği kaynaklardır.
C
Araştırma sorunuyla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleridir.
D
Konu hakkında basılmış kitaplardır.
E
Bir konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklardır.
Soru 15

Kendi bulgularını rapor eden kaynaklar ne tür kaynaklardır?

A
Aktaran
B
Birincil
C
Dolaylı
D
Güncel
E
ikincil
Soru 16

Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arkeoloji
B
Antropoloji
C
Epistemoloji
D
Ontoloji
E
Etimoloji
Soru 17

Nicel araştırma paradigmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oluşturmacılık
B
Yapılandırmacılık
C
Doğacılık
D
Olguculuk
E
Akılcılık
Soru 18

Gerçekliğin yanlışlama yoluyla sınanması gerektiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Kuhn
B
Auguste Comte
C
Karl Popper
D
Imre Lakatos
E
Emile Durkheim
Soru 19

Araştırma modellerinde en geniş kapsamlı kavramdan en dar kapsamlı kavrama doğru geçiş aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Desen - paradigma - model
B
Desen - model - paradigma
C
Model - desen - paradigma
D
Paradigma - model - desen
E
Model - paradigma - desen
Soru 20

Bilimde gerçek ilerlemenin paradigma değişimi yoluyla ortaya çıktığını savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Auguste Comte
B
Thomas Kuhn
C
Emile Durkheim
D
Karl Popper
E
Louis Althusser
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x