Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alanyazın taramasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alandaki önemli tartışmaları ve kuramların ne söylediğini gözden geçirmektir.
B
Benzer araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarını betimlemektir.
C
Evreni oluşturan bireylerin konu hakkındaki görüşlerini öğrenmektir.
D
Araştırılan konu hakkındaki kaynakları sistemli biçimde incelemek ve değerlendirmektir.
E
Aynı alandaki benzer araştırmaları tarih sırasına göre sistemli biçimde özetlemektir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim anlayışının dayandığı ilkelerden biri değildir?

A
Araştırmacının incelediği gerçeğin dışında kalması
B
Bilimsel ilerlemenin birikimli olması
C
Bilimin tek ve meşru bilgi kaynağı olması
D
Bilimde olgulardan çok değerlerin araştırılması
E
Bilimin asıl amacının neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorunu seçerken dikkate alman özel ölçütlerden biri değildir?

A
Veri toplama izni
B
Alanda yeterlik
C
Yöntemde yeterlik
D
Süre ve olanaklar
E
Araştırmacının kişiliği
Soru 4

Nicel araştırma paradigmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırmacılık
B
Akılcılık
C
Olguculuk
D
Doğacılık
E
Oluşturmacılık
Soru 5

Bireylerin tercihlerinin ya da tutumlarının derecesini belirlemede kullanmak için uygun olan veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçekler
B
Yetenek testleri
C
Anketler
D
ilgi envanterleri
E
Denetim listeleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme tekniklerinden biri değildir?

A
Tabakalı örnekleme
B
Yansız örnekleme
C
Amaçlı örnekleme
D
Sistematik örnekleme
E
Küme örnekleme
Soru 7

Örneklemde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güven aralığı
B
Benzer özelliklerde bireylerden oluşması
C
Büyük olması
D
Gönüllülerden oluşması
E
Evreni temsil yeterliği
Soru 8

Mutlak doğru yanıtın olmadığı tutum ölçeklerinde yaygın olarak kullanılan güvenirlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cronbach Alfa güvenirliği
B
Kuder-Richardson güvenirliği
C
Bölünmüş yarılar güvenirliği
D
Puanlayıcılararası güvenirlik
E
Paralel formlar güvenirliği
Soru 9

Bir araştırmada evrenin tümünden veri toplamaya ne ad verilir?

A
Normallik
B
Tamsayım
C
Genelleme
D
istatistik
E
Örnekleme
Soru 10

Aşağıdaki belge türlerinden hangisi kamusal bir belgedir?

A
Çevrimiçi yorumlar
B
Bloglar
C
Mektuplar
D
Günlükler
E
E-postalar
Soru 11

Evrene ilişkin değerler ile örnekleme ilişkin değerler arasında fark olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Ölçme hatası
B
Dağılımın genişliği
C
Çarpık dağılım
D
Örnekleme hatası
E
Standart sapma
Soru 12

Bireylerin kişisel değerlendirmelerinden bağımsız olan verilere ne ad verilir?

A
Evrensel veri
B
Doğal veri
C
Bilimsel veri
D
Yargısal veri
E
Olgusal veri
Soru 13

Türkiye Süper Ligindeki futbol takımlarının sezon sonundaki sıralaması hangi düzeyde bir ölçmedir?

A
Aralık
B
Sıralama
C
Betimleme
D
Oran
E
Sınıflama
Soru 14

Araştırmacının istediği sonuçları elde edebilmek için sonuçları değiştirmesine ne ad verilir?

A
Çarpıtma
B
Uydurma
C
Gizleme
D
Disiplinsiz araştırma
E
Bilimsel korsanlık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmayan testlerden biridir?

A
Çoklu regresyon
B
Friedman testi
C
Hipotez testi
D
t-testi
E
Varyans analizi
Soru 16

Çarpık dağılımlarda tercih edilmesi önerilen merkezi eğilim ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortalama
B
Tepedeğer
C
Ortanca
D
Genişlik
E
Mod
Soru 17

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini gösteren istatistiksel işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faktör analizi
B
Varyans analizi
C
Hipotez testi
D
Çoklu regresyon
E
Korelasyon
Soru 18

Bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ve bunlar için üretilen çözüm önerilerinin incelendiği alana ne ad verilir?

A
Bilim politikası
B
Bilimsel yöntem
C
Bilimsel mantık
D
Bilim etiği
E
Bilim sosyolojisi
Soru 19

Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik kuralların oluşturulmasında en büyük katkı aşağıdaki alanların hangisinden gelmiştir?

A
Tıp
B
Sosyoloji
C
Hukuk
D
Eğitim
E
Psikoloji
Soru 20

Araştırma amaçlarına dönük olarak üzerinde uygulama yapılan ve tepkileri ölçülen bireye ne ad verilir?

A
Katılımcı
B
Anketör
C
Denek
D
Gönüllü
E
Yanıtlayıcı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x