Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın tarama ölçütlerinden biri değildir?

A
Sistemlilik
B
Güncellik
C
Bütünsellik
D
Ardışıklık
E
Kapsamlılık
Soru 2

Bilimsel verilerin yer ve zamana göre değişmeyen ilişkileri içermesi bilimin aşağıdaki niteliklerinden hangisini yansıtır?

A
Olgusallık
B
Sistematiklik
C
Evrensellik
D
Genelleyicilik
E
Birikimlilik
Soru 3

Hipotez kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denence
B
Konu dışı değişken
C
Bağımsız değişken
D
Moderatör
E
Değişken
Soru 4

Var olan bir gerçekliği olduğu biçimiyle tanımlamaya ve betimlemeye çalışan araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarama modeli
B
Tanımlayıcı model
C
Deneme modeli
D
Deneme öncesi model
E
Etnografik model
Soru 5

Evrenin ortalaması ile örneklemin ortalaması arasındaki farkı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standart kayma
B
Değişkenlik
C
Sistematik hata
D
Durumsallık
E
Örnekleme hatası
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi veri kavramının tanımıdır?

A
Araştırmanın ulaştığı sonuçtur.
B
istatistik işlemlerin çıktısıdır.
C
Araştırma sonucunda ulaşılan yargıdır.
D
işlenmemiş ham bilgidir.
E
Araştırmanın doğurgularıdır.
Soru 7

Çarpık dağılımlarda tercih edilmesi önerilen merkezi eğilim ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortanca
B
Mod
C
Ortalama
D
Tepedeğer
E
Genişlik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi test türlerinden biri değildir?

A
Yetenek testleri
B
Başarı testleri
C
Durum testleri
D
Kişilik testleri
E
ilgi testleri
Soru 9

Bilim etiği hangi bilim dalı kapsamında ele alınır?

A
Bilim tarihi
B
Bilim sosyolojisi
C
Bilim felsefesi
D
Bilim politikası
E
Bilim antropolojisi
Soru 10

Evrendeki tüm bireylerin örnekleme girebilme şansının eşit ve birbirinden bağımsız olduğu örnekleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabakalı örnekleme
B
Amaçlı örnekleme
C
Sistematik örnekleme
D
Yansız örnekleme
E
Gelişigüzel örnekleme
Soru 11

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini gösteren istatistiksel işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipotez testi
B
Korelasyon
C
Varyans analizi
D
Çoklu regresyon
E
Faktör analizi
Soru 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi evrendeki tüm bireylerden veri toplamayı tanımlar?

A
Örneklem büyüklüğü
B
Tamsayım
C
istatistik
D
Varyans
E
Örnekleme
Soru 13

Türkiye Süper Ligindeki futbol takımlarının sezon sonundaki sıralaması hangi düzeyde bir ölçmedir?

A
Aralık
B
Sınıflama
C
Sıralama
D
Oran
E
Betimleme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmayan testlerden biridir?

A
Hipotez testi
B
Friedman testi
C
Çoklu regresyon
D
t-testi
E
Varyans analizi
Soru 15

Nazi doktorların bilim etiği açısından yargılanmasında temel alman belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belmont Raporu
B
Bandung Bildirisi
C
Kyoto Sözleşmesi
D
Helsinki Bildirgesi
E
Nürnberg Kodu
Soru 16

Araştırmacının, incelemek istediği topluluğun etkin bir üyesi olarak ilgili gruba katılarak gözlem yapmasına ne ad verilir?

A
Doğrudan gözlem
B
Etkin gözlem
C
Dolaylı gözlem
D
Serbest gözlem
E
Katılımcı gözlem
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi disiplinsiz araştırmanın özelliklerinden biridir?

A
Birikim ve deneyim eksikliğinden kaynaklanması
B
Verilerin çarpıtılması
C
Başkalarının çalışmalarından aşırma yapılması
D
Bazı verilerin gizlenmesi
E
Uydurma veriler kullanılması
Soru 18

Hakemli yayın organlarında izlenen çifte köreltme politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir yazının iki ayrı hakem tarafından değerlendirilmesi
B
Çok yazarlı çalışmalarda hakem sayısının iki kat artırılması
C
Her yazının en az iki turlu bir hakem değerlendirmesinden geçmesi
D
Yazarın hakemleri, hakemlerin de yazarı bilmemesi
E
Yazarın editörü ve hakemleri tanımaması
Soru 19

Bir ölçme aracının ölçülmek istenen özelliği doğru, yeterli ve dengeli ölçebilme gücünü ifade eden geçerlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
içerik geçerliği
B
Görünüş geçerliği
C
Kapsam geçerliği
D
Kestirim geçerliği
E
Yapı geçerliği
Soru 20

Örneklem büyüklüğünü temsil eden sembol aşağıdakilerden hangisidir?

A
p
B
n
C
t
D
x
E
r
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x