Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yarı deneysel modelin gerçek deneysel modelden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük örneklem ile çalışılması
B
Çalışmanın daha kısa süreli olması
C
Gruplara yansız atama yapılamaması
D
Kontrol grubunun olmaması
E
Veri çözümlemesinin betimsel tekniklerle yapılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel işlevlerinden biri değildir?

A
izleme
B
Açıklama
C
Yordama
D
Betimleme
E
Denetimleme
Soru 3

I. Sorunun tanımlanması
II. Verilerin toplanması
III. Alanyazın taraması
IV. Verilerin çözümlenmesi
V. Denencelerin geliştirilmesi
VI. Sonuçların raporlaştırılması
Bilimsel yöntemin aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-V-III-II-IV-VI
B
II-IV-V-VI-III-I
C
III-V-I-II-IV-VI
D
III-V-I-II-VI-IV
E
V-III-IV-I-II-VI
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu tanımlarken bütünleştirme aşamasında yapılır?

A
Araştırılacak sorun dilimi seçilir.
B
Araştırma değişkenleri belirtilir.
C
Alanyazındaki boşluk betimlenir.
D
Sorun durumunun bağlamı oluşturulur.
E
Sorun durumu açık ve somut olarak tanımlanır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir denencenin özelliklerinden biri değildir?

A
Konuya odaklı olma
B
Test edilebilir olma
C
Değişkenler arasında ilişki belirtme
D
Bağlı olduğu kuramı yansıtma
E
Soru şeklinde yazılma
Soru 6

Bilimsel araştırmada test edilmeden doğru olarak kabul edilen önermeye ne ad verilir?

A
Sayıltı
B
Yargı
C
Denence
D
Sınırlılık
E
Değişken
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın kavramını en iyi şekilde tanımlar?

A
Belirli bir konuyu işleyen edebiyat yapıtları
B
Bir konu hakkında yazılmış kitap ve makaleler
C
Alan uzmanlarının incelenen konu hakkındaki görüşleri
D
Belirli bir konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklar
E
incelenen konu hakkında daha önce yapılmış araştırmalar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nitel paradigmanın ilkelerinden biri değildir?

A
Araştırmacının değerlerden bağımsız olmaması
B
Gerçekliğin bireyin katılımıyla oluşması
C
Aynı konuda birden çok doğrunun olabilmesi
D
Bütünün parçaların toplamı olmaması
E
Gerçekliğin araştırmacıdan bağımsız olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın tarama tekniklerinden biri değildir?

A
Geleneksel tarama
B
Kapsamlı derleme
C
Oy sayma
D
Meta analiz
E
En iyi kanıt
Soru 10

Araştırmanın sonunda değişmesi ya da etkilenmesi beklenen değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol değişkeni
B
Bağımsız değişken
C
Konu dışı değişken
D
Bağımlı değişken
E
Moderatör değişken
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilimi niteleyen özelliklerden biri değildir?

A
Nesnellik
B
Birikimlilik
C
Olgusallık
D
Esneklik
E
Evrensellik
Soru 12

Bütünün kendini oluşturan daha küçük parçalara ayrılarak incelenmesine ne ad verilir?

A
Tümdengelimcilik
B
Açımlamacılık
C
indirgemecilik
D
Ayrıştırmacılık
E
Çözümlemecilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynaklar anlamına gelir?

A
Referans kaynaklar
B
Özgün kaynaklar
C
Yardımcı kaynaklar
D
Doğrudan kaynaklar
E
Dolaylı kaynaklar
Soru 14

Önceden oluşmuş bir değişkene göre önemsenen ve ölçülen özellikler bakımından gruplar arasında karşılaştırmalar yapmaya dayanan araştırma modeline ne ad verilir?

A
ilişkisel model
B
Nedensel karşılaştırmalı model
C
Tarama modeli
D
Deneysel model
E
Yarı deneysel model
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkenlerden biridir?

A
Etnik köken
B
Eğitim durumu
C
Ağırlık
D
Cinsiyet
E
Din
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorunu seçerken dikkate alınan genel ölçütlerden biri değildir?

A
Önemlilik
B
Çözülebilirlik
C
Kolaylık
D
Etik kurallara uygunluk
E
Yenilik
Soru 17

Olay ve olgulara kapsamlı bir bakış açısı sağlayan düşünsel çerçeveye ne ad verilir?

A
Desen
B
Paradigma
C
Kuram
D
Program
E
Model
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın hakkındaki toplu bilgi kaynaklarından biri değildir?

A
Ders kitapları
B
Referans kaynaklar
C
Kaynakçalar
D
Özler ve dizinler
E
Veri tabanları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir alanyazın taramasının özelliklerinden biri değildir?

A
Sentezlenmiş bilgi
B
Açıklamalı kaynakça
C
Eleştirel değerlendirme
D
Bütünleşik bir yapı
E
Geniş ve derin kapsam
Soru 20

Eleştirel bilim anlayışında asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçeği farklı yorumlamak
B
Gerçeği anlamak
C
Bilim insanı olarak kendi çalışmalarını eleştirmek
D
Başkalarının çalışmalarının eleştirisini yapmak
E
Özgürleştirici bilgi üretmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x