Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tez yaparken alanyazına ulaşmak için taranmaz?

A
Akademik incelemeler
B
Özler ve dizinler
C
Öğrenci ödevleri
D
Referans kaynaklar
E
Veri tabanları
Soru 2

Örneklemin deney ve kontrol olmak üzere iki gruptan oluştuğu ancak deney ortamının tam olarak kontrol edilemediği durumlarda kullanılan araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarama modeli
B
Örnek olay tarama modeli
C
ilişkisel model
D
Deneysel model
E
Yarı deneysel model
Soru 3

“Petrol fiyatlarındaki artışın ev kiraları üzerindeki etkisi nedir?” ifadesindeki bağımsız değişken nedir?

A
Döviz fiyatları
B
Petrol fiyatları
C
Ev kiraları
D
Döviz fiyatları ve ev kiraları
E
Ev kiraları ve petrol fiyatları
Soru 4

Bilimsel verilerin tüm dünyada geçerli olması bilimin hangi niteliğini yansıtmaktadır?

A
Sistematiklik
B
Olgusallık
C
Evrensellik
D
Genelleyicilik
E
Birikimlilik
Soru 5

Bir kentin işlek bir caddesinde yoldan geçen insanlara tatil tercihlerini sorup akşam televizyonda “bu yılın tatil trendleri” diye haber yapan kişiler ne tür bir örnekleme yapmıştır?

A
Gönüllü örnekleme
B
Yansız örnekleme
C
Amaçlı örnekleme
D
Gelişigüzel örnekleme
E
Çok düzeyli örnekleme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yeni bilgi ve becerileri ne oranda öğrendiğini ölçen bir araçtır?

A
Yetenek testi
B
Başarı testi
C
Anket
D
Tutum ölçeği
E
Kişilik testi
Soru 7

Araştırma konusuna ilişkin evrenin başlangıçta belirsiz olduğu durumlar için uygun olan olasılıksız örnekleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönüllü örnekleme
B
Gelişigüzel örnekleme
C
Amaçlı örnekleme
D
Kartopu örnekleme
E
Kolaylı örnekleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir ölçek türü değildir?

A
Ölçek
B
Sınıflama
C
Sıralama
D
Aralık
E
Oran
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı bir örnekleme yöntemidir?

A
Amaçlı örnekleme
B
Gelişigüzel örnekleme
C
Kolaylı örnekleme
D
Sistematik örnekleme
E
Gönüllü örnekleme
Soru 10

Uygulama açısından en karmaşık olasılıklı örnekleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistematik örnekleme
B
Tabakalı örnekleme
C
Küme örnekleme
D
Tesadüfi örnekleme
E
Yansız örnekleme
Soru 11

Akademik başarıyı belirlemede güvenilirliği en yüksek test türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoktan seçmeli testler
B
Doğru-yanlış testler
C
Eşleştirmek testler
D
Boşluk doldurmak testler
E
Serbest yanıtlı testler
Soru 12

Ölçme aracının ölçmek istediği özelliği ve bu özelliğin alt boyutlarını amaca uygun biçimde ölçebilmesine ne ad verilir?

A
Yapı geçerliği
B
Görünüş geçerliği
C
Kestirim geçerliği
D
Yüzey geçerliği
E
içerik geçerliği
Soru 13

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi sürekli bir değişkendir?

A
Okul türü
B
Etnik köken
C
Yaş
D
Cinsiyet
E
Saç rengi
Soru 14

Denek kavramı genelde hangi tür araştırmalarda kullanılır?

A
Tarama
B
ilişkisel
C
Nedensel karşılaştırmalı
D
Deneysel
E
Etnografik
Soru 15

Varyans analizi tablosunda sonucun anlamlı olup olmadığı başka hiçbir şeye gereksinim duymadan hangi değere bakarak anlaşılır?

A
F değeri
B
sd
C
KT
D
KO
E
p değeri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal Eşitlik Modeli bağlamında en yaygın kullanılan istatistiksel çözümleme programıdır?

A
SPSS
B
NVİvo
C
LISREL
D
SAS
E
Mnitab
Soru 17

Ortak yazarlı çalışmalarda etik açıdan birinci yazar kim olmalıdır?

A
Araştırmaya en çok zaman harcayan kişi
B
En önemli katkıyı sağlayan kişi
C
Akademik unvanı en yüksek olan kişi
D
Bütçeye en çok katkı sağlayan kişi
E
Yönetim kademesinde yukarıda olan kişi
Soru 18

Korelasyon için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Katsayı sıfır dolayında ise tahmin yapmak zorlaşır.
B
Nedensellik olarak yorumlanamaz.
C
Değişkenler arasındaki ilişki düzeyini gösterir.
D
Katsayı -1 ile +1 arasında değişir.
E
Sonuçlar yüzde olarak yorumlanabilir.
Soru 19

Gerçekte 200 kişiden veri toplayan bir araştırmacı verilere eklemeler yaparak 300 kişiden veri topladığını belirtiyorsa bu ne tür bir etik sorundur?

A
Uydurma
B
Bilimsel ihmal
C
Gizleme
D
Özensiz araştırma
E
Çarpıtma
Soru 20

Bir araştırmacının önceden yayınladığı bir çalışmayı kendi içinde parçalayarak birden çok yayına dönüştürmesi ne tür bir etik ihlaldir?

A
Dilimleme
B
Bilimsel korsanlık
C
Kardeş yayın çıkarma
D
Tam aşırma
E
Yineleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x