Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Araştırma sorunu seçerken “bu konuyu araştırmanın topluma ve bireye ne katkısı olacak?” sorusunu sormak hangi sorun belirleme ölçütüyle ilgilidir?

A
Çözülebilirlik
B
Yenilik
C
Önemlilik
D
Özgünlük
E
Etik kurallara uygunluk
Soru 2

Alanyazın taraması sırasında ortaya çıkan araştırılmaya muhtaç ya da aydınlatılmayı bekleyen yeni konulara genel olarak ne ad verilir?

A
Araştırma uzayı
B
Toplu değerlendirme
C
Tartışma
D
Özgün bulgu
E
Araştırma denencesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim dallarından biri değildir?

A
Sosyoloji
B
Kimya
C
Eğitim
D
Tarih
E
Psikoloji
Soru 4

Herhangi bir gerçekliğin belirli bir topluluk tarafından paylaşılan kuram ve yaklaşımlarla anlaşılmasını kolaylaştıran düşünsel çerçeve olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuram
B
Paradigma
C
Yöntembilim
D
Desen
E
Model
Soru 5

Kişilerin görüş, algı, duygu, tutum ve izlenimlerine göre değişen verilere ne ad verilir?

A
Bağımsız veri
B
Olgusal veri
C
Yanlı veri
D
Yargısal veri
E
Durumsal veri
Soru 6

Bir araştırmada evrene ilişkin gerçek değerler ile örneklemden elde edilen değerler arasında fark olmasına ne ad verilir?

A
Çarpık dağılım
B
Yüksek değişkenlik
C
Örnekleme hatası
D
Ölçme hatası
E
Standart sapma
Soru 7

Aşağıdaki test türlerinin hangisi için puanlayıcılararası güvenirlik hesabı yapılır?

A
Serbest yanıtlı testler
B
Çoktan seçmeli testler
C
Eşleştirmen testler
D
Boşluk doldurmak testler
E
Doğru-yanlış testleri
Soru 8

Belirli bir konuda birbirlerinden farklı görüşleri olan bireylerin fikirlerini öğrenmek ve sınıflamak amacıyla yapılan bir araştırmada kullanılabilecek en uygun veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçek
B
Gözlem formu
C
Test
D
Denetim listesi
E
Anket
Soru 9

Örneklemde aranan en önemli özellik nedir?

A
Yansız seçim yapılması
B
Benzer bireylerden oluşması
C
Gönüllülerden oluşması
D
Evreni temsil gücünün olması
E
Büyük olması
Soru 10

Ölçekler en cok neyi ölçmede kullanılmaktadır?

A
Görüş
B
Başarı
C
ilgi
D
Yetenek
E
Tutum
Soru 11

Evrenin içinden herhangi bir ölçüte göre seçmek yerine araştırmacının rahatlıkla ulaşabileceği katılımcılardan örneklem oluşturmasına ne ad verilir?

A
Gelişigüzel örnekleme
B
Kartopu örnekleme
C
Amaçlı örnekleme
D
Kolaylı örnekleme
E
Gönüllü örnekleme
Soru 12

Evrenin büyüklüğü hangi sembol ile gösterilir?

A
R
B
G
C
k
D
n
E
N
Soru 13

Tüm merkezi eğilim ölçülerinin birbirine eşit olduğu dağılıma ne ad verilir?

A
Çarpık dağılım
B
Sıradan dağılım
C
Normal dağılım
D
ideal dağılım
E
Standart dağılım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi nicel bir değişkendir?

A
Sınav başarı puanı
B
Cinsiyet
C
Oy verilen siyasal parti
D
Mezun olunan okul
E
Yaşanılan şehir
Soru 15

Bilim etiği genel olarak aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenir?

A
Bilimsel çalışmaların kalitesi ve değerlendirilmesi
B
Araştırma paradigmalarının doğuşu ve gelişimi
C
Bilimde değerler sorunu ve bunlar için geliştirilen çözümler
D
Araştırmacıların yetiştirilmesi ve ödüllendirilmesi
E
Bilimsel araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda gözlenen kendinden aşırma türlerinden biridir?

A
Dilimleme
B
Bilimsel korsanlık
C
Uydurma
D
Kasıtlı sahtekârlık
E
Yanıltma
Soru 17

Bilimsel bir yayına hiçbir katkısı olmayan kişilerin isimlerinin yazar olarak eklenmesine ne ad verilir?

A
Disiplinsiz araştırma
B
Bilimsel ikram
C
Bilimsel korsanlık
D
Tam aşırma
E
Kardeş yayın
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gerçek sıfır noktasının bulunduğu ölçek türüdür?

A
Sınıflama
B
Oran
C
Aralık
D
Derecelendirme
E
Sıralama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi nitel verilerin çözümlenmesinde sıkça kullanılan istatistik paket programlarından biridir?

A
Minitab
B
SPSS
C
MATLAB
D
NVİvo
E
SAS
Soru 20

Çok yazarlı bilimsel çalışmalarda birinci yazarlık kimin hakkıdır?

A
Akademik unvanı en üst olan kişi
B
Yönetsel statüsü en yüksek olan kişi
C
En çok mali destek veren kişi
D
Kişisel olarak en çok zaman harcayan kişi
E
Araştırmaya en çok katkı sağlayan kişi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,56. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x