Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önceden oluşmuş bir değişkene göre önemsenen ve ölçülen özellikler bakımından gruplar arasında karşılaştırmalar yapmaya dayanan araştırma modeline ne ad verilir?

A
Nedensel karşılaştırmalı model
B
Tarama modeli
C
ilişkisel model
D
Deneysel model
E
Yarı deneysel model
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

A
Meslek
B
Cinsiyet
C
Eğitim durumu
D
Ağırlık
E
Göz rengi
Soru 3

Kendi bulgularını rapor eden kaynaklar ne tür kaynaklardır?

A
Güncel
B
ikincil
C
Aktaran
D
Dolaylı
E
Birincil
Soru 4

Bilime kendisini düzeltme ve daha doğru olana ulaşma olanağı veren özelliğe ne ad verilir?

A
Seçicilik
B
Mantıksallık
C
Eleştiricilik
D
Genelleyicilik
E
Evrensellik
Soru 5

“Petrol fiyatlarındaki artışın ev kiraları üzerindeki etkisi nedir?” ifadesindeki bağımsız değişken nedir?

A
Ev kiraları
B
Döviz fiyatları
C
Ev kiraları ve petrol fiyatları
D
Döviz fiyatları ve ev kiraları
E
Petrol fiyatları
Soru 6

Bilim insanlarının uğraştığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkaları için neyin iyi ya da doğru olduğuna ilişkin değerler
B
Doğa ötesi güçlere ilişkin açıklamalar
C
Öznel ya da kişisel olarak geliştirilmiş yargılar
D
Gözlenebilir olgular
E
Dinsel inançlar
Soru 7

Bilimsel verilerin tüm dünyada geçerli olması bilimin hangi niteliğini yansıtmaktadır?

A
Olgusallık
B
Sistematiklik
C
Evrensellik
D
Birikimlilik
E
Genelleyicilik
Soru 8

Alanyazın tarama sürecinin ilk aşaması nedir?

A
Kaynakları okuma
B
ilgili kaynakları toplama
C
Kaynakçayı hazırlama
D
Konuyu seçme
E
Anahtar sözcükleri listeleme
Soru 9

Alanyazın taramasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alandaki önemli tartışmaları ve kuramların ne söylediğini gözden geçirmektir.
B
Araştırılan konu hakkındaki kaynakları sistemli biçimde incelemek ve değerlendirmektir.
C
Aynı alandaki benzer araştırmaları tarih sırasına göre sistemli biçimde özetlemektir.
D
Evreni oluşturan bireylerin konu hakkındaki görüşlerini öğrenmektir.
E
Benzer araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarını betimlemektir.
Soru 10

Olay ve olgulara kapsamlı bir bakış açısı sağlayan düşünsel çerçeveye ne ad verilir?

A
Paradigma
B
Model
C
Program
D
Desen
E
Kuram
Soru 11

Aşağıdaki belge türlerinden hangisi kamusal bir belgedir?

A
Günlükler
B
Bloglar
C
Mektuplar
D
Çevrimiçi yorumlar
E
E-postalar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olasılıksız örnekleme tekniklerinden biri değildir?

A
Tabakalı örnekleme
B
Kartopu örnekleme
C
Kolaylı örnekleme
D
Gelişigüzel örnekleme
E
Amaçlı örnekleme
Soru 13

Bir kentin işlek bir caddesinde yoldan geçen insanlara tatil tercihlerini sorup akşam televizyonda “bu yılın tatil trendleri” diye haber yapan kişiler ne tür bir örnekleme yapmıştır?

A
Gönüllü örnekleme
B
Gelişigüzel örnekleme
C
Amaçlı örnekleme
D
Yansız örnekleme
E
Çok düzeyli örnekleme
Soru 14

Araştırmacının, incelemek istediği topluluğun etkin bir üyesi olarak ilgili gruba katılarak gözlem yapmasına ne ad verilir?

A
Etkin gözlem
B
Doğrudan gözlem
C
Katılımcı gözlem
D
Dolaylı gözlem
E
Serbest gözlem
Soru 15

Uygulama açısından en karmaşık olasılıklı örnekleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistematik örnekleme
B
Küme örnekleme
C
Tabakalı örnekleme
D
Yansız örnekleme
E
Tesadüfi örnekleme
Soru 16

Türkiye Süper Ligindeki futbol takımlarının sezon sonundaki sıralaması hangi düzeyde bir ölçmedir?

A
Sınıflama
B
Sıralama
C
Aralık
D
Betimleme
E
Oran
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gerçek sıfır noktasının bulunduğu ölçek türüdür?

A
Oran
B
Sınıflama
C
Derecelendirme
D
Sıralama
E
Aralık
Soru 18

Hipotez testinde son adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfır hipotezini oluşturma
B
Verileri toplama
C
Anlamlılık düzeyini belirleme
D
Alternatif hipotezi ifade etme
E
Hipotezin kabul ya da reddine karar verme
Soru 19

Bir araştırmacının önceden yayınladığı bir çalışmayı kendi içinde parçalayarak birden çok yayına dönüştürmesi ne tür bir etik ihlaldir?

A
Yineleme
B
Tam aşırma
C
Bilimsel korsanlık
D
Kardeş yayın çıkarma
E
Dilimleme
Soru 20

Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik kuralların oluşturulmasında en büyük katkı aşağıdaki alanların hangisinden gelmiştir?

A
Hukuk
B
Psikoloji
C
Eğitim
D
Tıp
E
Sosyoloji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x