Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Araştırmalarda değişik değerler alabilen özellik olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

A
Varsayım
B
Veri
C
Sonuç
D
Örneklem
E
Değişken
Soru 2

Döviz fiyatlarındaki artışın bir ülkedeki yatırımları, istihdamı, ihracatı ve mevduat faiz oranlarını nasıl etkilediğini araştıran bir araştırmada bağımsız değişken hangisidir?

A
Yatırımlar
B
Döviz fiyatlarındaki artış
C
istihdam
D
ihracat
E
Mevduat faiz oranları
Soru 3

Olguculuk anlayışını ilk olarak ortaya atan kişi kimdir?

A
Einstein
B
Popper
C
Comte
D
Habermas
E
Kierkegard
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim anlayışının dayandığı temel ilkelerden biridir?

A
Gerçekliğin algılanması kişisel değerlerden etkilenir.
B
Her olay benzersiz olduğu için genelleme yapılamaz.
C
Bilimin asıl amacı bireyleri özgürleştirmektir.
D
Bilimde olgulardan çok değerler araştırılmalıdır.
E
Araştırılan gerçeklik araştırmacıdan bağımsızdır.
Soru 5

Araştırma sorunu tanımlanırken üzerinde çalışılacak sorun dilimi hangi aşamada belirginleştirilir?

A
Sınırlandırma
B
Gerekçelendirme
C
Bütünleştirme
D
Ayrıntılandırma
E
Tanımlama
Soru 6

Bir araştırmada değişkenler arasında fark ya da ilişki olmadığı önermesine dayanan hipoteze ne ad verilir?

A
Araştırma hipotezi
B
Alternatif hipotez
C
Belirsizlik hipotezi
D
istatistiksel hipotez
E
Karşıt hipotez
Soru 7

Yapacağı araştırmanın veri çözümleme aşamasında varyans analizi tekniğini kullanmak isteyen ancak bu konuda hiçbir şey bilmeyen araştırmacı hangi sorun belirleme ölçütü bakımından doğru karar vermemiştir?

A
Etik kurallara uygunluk
B
Süre ve olanaklar
C
Yöntemde yeterlik
D
Araştırmacının ilgisi
E
Konu alanında yeterlik
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir sorun çözme yolu olarak bilimsel yönteme dayanmaktadır?

A
“Bulgular göstermektedir ki...”
B
“Bilenlerin söylediğine göre...”
C
“Geçen seferki gibi yaparsak...”
D
“Bugüne kadar hep böyle olmuştur...”
E
“içimdeki sesi dinlediğimde...”
Soru 9

Bilimsel bir çalışmada araştırmacının test etmeden doğru olarak kabul ettiği denenmeyen yargı olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

A
Denence
B
Hipotez
C
Sonuç
D
Varsayım
E
Değişken
Soru 10

Bir araştırmada sınanmak üzere ortaya atılan “Sulanan bir limon ağacı sulanmayan bir limon ağacına göre daha çok ürün verir” cümlesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Dogma
B
Veri
C
Varsayım
D
Denence
E
Bulgu
Soru 11

Alanyazın tarama tekniklerinden hangisinde etki büyüklüğü hesaplanır?

A
Geleneksel tarama
B
Oy sayma
C
Meta analiz
D
Yüzeysel tarama
E
Öznel analiz
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların özelliklerinden biri değildir?

A
indirgemecilik
B
Kesinlik
C
Nesnellik
D
Görgüllük
E
Öznellik
Soru 13

Derin alanyazın sorunuyla karşılaşan bir araştırmacıya ne önerilebilir?

A
Başka alanlardaki kaynaklardan yararlanması
B
Doğrudan kaynaklara ağırlık vermesi
C
Genel içerikli anahtar sözcükler kullanması
D
Daha eski tarihli kaynakları içermesi
E
Dolaylı kaynaklara yönelmesi
Soru 14

Kaynakça hazırlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.
B
Yalnızca çalışmada yararlanılan kaynaklar listelenir.
C
Kaynaklar önem sırasına göre dizilir.
D
Listelenen kaynakların çoğu alanyazın taraması bölümünde yer alır.
E
Belirli bir yazım sistematiği esas alınır.
Soru 15

Pozitivist paradigma aşağıdakilerden hangisini reddetmektedir?

A
Öznel bilgi
B
Sayısal bilgi
C
Deneysel bilgi
D
Nesnel bilgi
E
Görgül bilgi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi karma araştırma modellerinden biridir?

A
Olgubilimsel çözümleme
B
Eş zamanlı model
C
Eylem araştırması
D
Nedensel karşılaştırmalı model
E
Deneysel model
Soru 17

Pozitivizmin doğrulanabilirlik ilkesine karşı Popper’ın önerdiği ilke nedir?

A
Yanlışlanabilirlik
B
Üç hal yasası
C
Paradigma değişimi
D
Birikimli ilerleme
E
Nitel patlama
Soru 18

Yalnızca özetlerden oluşan ve yığma alanyazın olarak tanımlanan sorunu önlemeye dönük ölçüte ne ad verilir?

A
Güncellik
B
Özümseyicilik
C
Kapsamlılık
D
Bütünsellik
E
Sistemlilik
Soru 19

Alanyazın taramasının özetleme değil değerlendirme niteliği taşımak zorunda olması hangi alanyazın tarama ölçütüyle ilgilidir?

A
Kapsamlılık
B
Güncellik
C
Sistemlilik
D
Eleştirellik
E
Bütünsellik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’un bilimsel ilerlemeyi açıklarken önerdiği paradigma değişimin dönemlerinden biri değildir?

A
Yeni normal bilim dönemi
B
Bunalım-devrim dönemi
C
Normal bilim dönemi
D
Bilim öncesi dönem
E
Alternatif bilim dönemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,10. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x