Sosyal Güvenlik 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Güvenlik 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal güvenliğin sosyal barış ile uyumun sağlanmasında ve sosyal dayanışmanın kuvvetlenmesindeki rolü sosyal güvenliğin hangi önemini vurgular?

A
Hukuki önemi
B
iktisadi önemi
C
Yaşamsal önemi
D
Sosyal önemi
E
Siyasi önemi
Soru 2

Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak ne zaman ve hangi hukuk metininde kullanılmıştır?

A
1935 tarihli Amerikan Sosyal Güvenlik Kanunu
B
1948 tarihli insan Hakları Evrensel Bildirgesi
C
1950 tarihli Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
D
1952 tarihli Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi
E
1966 tarihli Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
Soru 3

ILO’ya göre, sosyal güvenlik sisteminde iyi yönetimin temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkez ve taşra örgütlenme oranı
B
Yöneticiler arası yetki dağılımı
C
Devletin yönetime katılımı
D
Finansman kaynaklarının yönetimi
E
Kurumsal yapının oluşturulması
Soru 4

Sosyal güvenliğin kişiliği koruma fonksiyonuna ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

A
T.C. Anayasası
B
Avrupa Ticaret Anlaşması
C
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
D
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
E
Beveridge Planı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde fizyolojik tehlikeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hastalık-sakatlık-yaşlılık-doğum
B
Doğum-ölüm-iş kazası ve meslek hastalığı-yaşlılık-hastalık
C
İşsizlik-malullük-yaşlılık-ölüm-sakatlık
D
Evlenme ve çocuk sahibi olma-işsizlik-yaşlılık-ölüm-hastalık
E
Malullük-yaşlılık-ölüm-analık-doğum
Soru 6

Sosyal sigorta tekniğinden kaynaklanan aktüeryal ve idari boşluğu örtebilmek amacıyla kullanılan sosyal güvenlik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal dayanışma tekniği
B
Sosyal yardım tekniği
C
Özel sigorta tekniği
D
Sosyal yardımlaşma tekniği
E
Tasarruf tekniği
Soru 7

İş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı sakatlıklar bakımından sosyal sigorta sisteminde yer alan koruma türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yaşlılık aylığı ile ölüm aylığı
B
Sürekli iş göremezlik geliri ile tıbbi yardım
C
Malullük aylığı ile ölüm aylığı
D
Sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm aylığı
E
Geçici iş göremezlik geliri ve sürekli iş göremezlik geliri
Soru 8

Türkiye’de, sosyal yardım ve hizmetlerin yönetimi aşağıdaki üst örgütlenmelerden hangisi tarafından yürütülmektedir?

A
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
içişleri Bakanlığı
E
Adalet Bakanlığı
Soru 9

I. Doğum, çalışan kadınlar bakımından fizyolojik nitelikli bir risktir.
II. Doğum nedeniyle her türlü gider artışının karşılanması sosyal güvenlik açısından önem taşır.
III. Doğum riskine karşı sağlanacak katkıların nüfus artışı ile ilişkisinin kurulması gerekir.
Doğum riski ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

Sosyal sigortalarda yönetim ve karar organlarında kamunun yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alması ve yönetimin kamudan bağımsız olmasına ne ad verilir?

A
Kararlarda özerklik
B
Sosyal özerklik
C
idari özerklik
D
işlemsel özerklik
E
Mali özerklik
Soru 11

I. Muhtaçlara sosyal güvenlik imkânı sağlaması
II. Yardımların karşılıksız yapılması
III. Devletçe yönetilip denetlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri sosyal yardım tekniğinin unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

I. Sosyal güvenliğin soyut boyutu insanın kendini güven içinde hissetme halini ifade eder.
II. Sosyal güvenliğin somut boyutu insanların karşılaştıkları zararların fiilen karşılanma halini ifade eder.
III. Sosyal güvenliğin soyut boyutu insanların tehlikelerle karşılaşmasının engellenmesi halini ifade eder.
Sosyal güvenliğin soyut ve somut boyutu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Ive II
E
Ive III
Soru 13

“Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz.” sözü aşağıdaki sosyal güvenlik tekniklerinden hangisinin yetersizliğine bir örnektir?

A
Özel sigorta
B
Sosyal yardımlaşma
C
Sosyal dayanışma
D
Sosyal sigorta
E
Sosyal yardım
Soru 14

Kurumların yönetim performanslarının izlenmesi ve iyileştirme tedbirlerinin alınması sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısını belirleyen iyi yönetim unsurlarından hangisiyle ilgilidir?

A
Yasal işlemlerle ilgili hususlar
B
Stratejik sorunlarla ilgili hususlar
C
idari işlemlerle ilgili hususlar
D
Kurumsal düzenlemelerle ilgili hususlar
E
Makro politika sorunlarıyla ilgili hususlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma tekniğinin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A
Risk gerçekleştikten sonra devreye girmesi
B
Kişiler arası yardımlaşma tekniği olması
C
Kişinin talebine bağlı olması
D
Yapılacak yardımın yardım yapanın arzusuna bağlı olması
E
Riskin yol açtığı tehlikelerin büyük olması
Soru 16

Sosyal güvenliğin kapsamındaki mutlak nitelikteki tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakatlık
B
Yaşlılık
C
Ölüm
D
Hastalık
E
Malullük
Soru 17

I. Refah devleti, sosyal refahın sağlanmasını üstlenir.
II. Refah devleti, birey ve ailelere asgari bir gelir garantisi sağlanmasını amaç edinir.
III. Refah devleti, ekonomik ve sosyal bakımdan güçsüz kesimlere destek sağlamayı hedef alır.
Refah devleti ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yanız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Sosyal güvenlik tekniği olarak doğmamış olmasına rağmen zaman içinde sosyal güvenlik alanında da kullanılmaya başlanan bireysel sosyal güvenlik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel sigorta tekniği
B
Sosyal yardım tekniği
C
Tasarruf tekniği
D
Sosyal sigorta tekniği
E
Sosyal hizmet tekniği
Soru 19

Sosyal güvenlik sistemlerinin ölüm riskine karşı sosyal güvenlik sağlama yolları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sosyal yardım ve sosyal hizmet
B
Sosyal yardım ve ölüm sigortası
C
Ölüm sigortası ve cenaze yardımı
D
Sosyal hizmet ve ölüm aylığı
E
Sosyal hizmet ve ölüm sigortası
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların taşra örgütlenmesinin oluşturulmasında etkili olan unsurlardan biridir?

A
Ülkenin çalışan nüfusu
B
Ülkenin nüfusu
C
Ülkenin idari örgütlenmesi
D
Ülkenin ekonomik durumu
E
Ülkenin sağlık kurumlan kapasitesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...