Sosyal Güvenlik 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Sosyal Güvenlik 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özel sigortanın ayırt edici unsurlarından değildir?

A
Kâr amacı gütmez
B
Özel girişim (serbest teşebbüs) faaliyetidir.
C
Prim ile sağlanan yardım arasında bir doğru orantı vardır.
D
Primli sistemdir.
E
İflas riski vardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin kapsamındaki sosyo-ekonomik tehlikelerden biridir?

A
Hastalık
B
Doğum
C
İşsizlik
D
Maluliyet
E
Yaşlılık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısını gösteren kurumsal düzenlemelerden biridir?

A
Prim ödeyenler ve aylık alanların karar alma süreçlerine katılımına imkan verecek bir yönetim yapısı oluşturmak
B
Belirlenen sosyal güvenlik politikalarını hayata geçirecek yasal mevzuatı oluşturmak
C
Dengeli bir sosyal güvenlik politikası belirleyerek arzu edildiği şekilde gelirin yeniden dağılımını sağlamak
D
Prim ödeyenleri ve aylık alanları, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek
E
Kurumların yönetim performanslarını izlemek
Soru 4

Ülkemizde kendi hesabına bağımsız çalışanlar için hangi prim şekli uygulanır?

A
Safi prim
B
Brüt prim
C
Net prim
D
Nispi prim
E
Mutlak prim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların finansmanında hangi yöntemin tercih edileceğini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Sosyal sigorta kapsamına alınacak tehlikelerin özellikleri
B
Ülkelerin kültürel yapı özellikleri
C
Sosyal sigortaların ilk kuruluş yılları özellikleri
D
Siyasi iktidarın tercihleri
E
Ülkelerin demografik yapısı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik harcamalarını artıran faktörlerden değildir?

A
Programların olgunlaşması
B
Demografik faktörler
C
Güvenilir yönetim
D
Sosyal refah devleti anlayışının güçlenmesi
E
Sosyal yapıdaki değişiklikler
Soru 7

“Sosyal sigortaların sağlamış olduğu güvenlik garantisinden faydalanmak için düzenli olarak ödenen maliyet payın”a ne ad verilir”

A
Bonservis
B
Ücret
C
Prim
D
Fiyat
E
Gider
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi günümüz sosyal güvenlik sisteminin işleyişini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Demografik yapıdaki değişme
B
Emek piyasasındaki değişim
C
Ulusal emek göçü
D
Küreselleşme
E
Ekonomik kriz
Soru 9

Sosyal güvenliğin kişiliği koruma fonksiyonu ilk kez aşağıdaki hukuki düzenlemelerin hangisinde yer almıştır?

A
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi
B
Atlantik Şartı
C
Amerikan Sosyal Güvenlik Kanunu
D
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
E
Avrupa Sosyal Şartı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikte hukuki sorumluluğun işveren açısından bir çözüm olmayacağını tartışır hale getiren belirsizliklerden biri değildir?

A
Belirlenecek tazminatın sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamaya yetip yetmeyeceği
B
Tazminatın hak edilip edilmeyeceğinin belirsizliği
C
Tazminatın hak edildiği durumlarda bu tazminatın alınıp alınamayacağı
D
Tazminatın ne zaman alınacağı
E
Tazminatın nereden alınacağı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kriz dönemlerinde sosyal güvenlik sistemleri ile ekonomik yapı arasındaki karşılıklı etkileşim alanlarından biri değildir?

A
Kısa vadeli sigorta kolları için fon biriktirme yöntemine geçiş eğiliminin artması
B
Programın finansmanında vergilerin ağırlığının artması
C
Yoksul kesimlere nakdi gelir transferi yapılması
D
İstihdamı teşvik politikalarının yaygınlaşması
E
Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılımının artması
Soru 12

Sosyal sigortaları özel sigortalardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sigortaların isteğe bağlı olması
B
Sosyal sigortaların zorunlu olması
C
Sosyal sigortaların primle finanse edilmesi
D
Sosyal sigortaların sosyal güvenlik aracı olması
E
Sosyal sigortaların yasal düzenlemelere dayanması
Soru 13

İktisadi gelişme ve sosyal güvenlik risklerinin kapsam olarak gelişimi arasındaki ilişki bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelişmiş ülkelerde sosyal sigorta programlarının kapsamına alınan nüfus daha fazladır.
B
Sağlanan sosyal korumanın seviyesi ve standardı ile iktisadi gelişme seviyesi arasında bir ilişki yoktur.
C
İktisadi gelişme seviyesi arttıkça kapsama alınan sosyal risklerin de sayısı artmaktadır.
D
İşsizlik sigortası, genellikle gelişmiş/sanayileşmiş ülkelerde oluşturulmuştur.
E
Yaşlılık sigortası, gelişme seviyesine bakılmaksızın çok sayıda ülkenin oluşturduğu sigorta kollarının başında gelmektedir.
Soru 14

Vatansızların Statüsüne Dair Sözleşme hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
21 Aralık 1965
B
6 Haziran 1960
C
16 Aralık 1966
D
23 Mart 1976
E
3 Ocak 1977
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kavramı ile ilgili kavramlardan biridir?

A
Sosyal politika
B
Sosyal yardım
C
Sosyal hizmet
D
Sosyal sigorta
E
Sosyal yardımlaşma
Soru 16

Ülkemizin ilk tamamlayıcı sosyal sigorta kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amele Birliği
B
Teavün Sandığı
C
Ordu Yardımlaşma Kurumu
D
İlkokul Öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığı
E
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı
Soru 17

Sosyal sigortalarda yönetim ve karar organlarında kamunun yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alması ve yönetimin kamudan bağımsız olmasına ne ad verilir?

A
İdari özerklik
B
Mali özerklik
C
Sosyal özerklik
D
Kararlarda özerklik
E
İşlemsel özerklik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin iş piyasasına sağladığı dolaylı etkilerden biri değildir?

A
Sosyal güvenliğin verimliliği artırıcı etkisi
B
Verimliliği artıracak şekilde işgücünü düzenleyici etkide bulunması
C
Bireysel tasarrufları kamusal tasarruflara dönüştürmesi
D
Sosyal güvenlik sistemlerinin fonlarının yatırımlar için gerekli finansman ihtiyacını karşılaması
E
İşgücüne katılma oranlarının yükselme
Soru 19

Sosyal güvenliğin konusu olan ve insanın canlı olarak yaratılmasından kaynaklanan tehlikelere ne ad verilir?

A
Gider artırıcı tehlike
B
Gelir azaltıcı tehlike
C
Ekonomik tehlike
D
Sosyal tehlike
E
Fizyolojik tehlike
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasını hızlandıran sebeplerden biri değildir?

A
İktisadi krizler
B
Devlet anlayışındaki gelişmeler
C
İktisadi bütünleşme hareketleri
D
İnsan hakları alanındaki gelişmeler
E
Uluslararası göç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x