Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çağdaş sosyal güvenlik sisteminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mussolini
B
Hitler
C
Bismark
D
Franklin
E
Roosevelt
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal güvenliğin sosyal önemi içerisinde değerlendirilemez?

A
Sosyal güvenlik, toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sağlar.
B
Sosyal güvenlik, sosyal yabancılaşmanın önlenmesine katkı sağlar.
C
Sosyal güvenlik sosyal uyumu sağlar.
D
Sosyal güvenlik, gelir garantisi sağlar.
E
Sosyal güvenlik, sosyal dayanışmanın kuvvetlenmesini sağlar.
Soru 3

Çağdaş anlamda sosyal güvenlik kavramı ilk kez hangi ülkenin hukuk metinlerinde yer almıştır?

A
Rusya
B
Almanya
C
İngiltere
D
Fransa
E
ABD
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konut riskine karşı uygulanan bir sosyal güvenlik tedbiri değildir?

A
Muhtaç ailelere kirasız konut tahsisi
B
Dar gelirli ailelere kiralık konut yapımı
C
Aile ödenekleri içinde parasal konut desteği verilmesi
D
Sosyal konut projeleri üretilmesi
E
Muhtaç ailelere konut kira desteği verilmesi
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sakatlığın sosyal sigorta tekniği ile değerlendirilmesi için gerekli özelliklerden biri değildir?

A
Sakatlığın belirsiz bir zamanda gerçekleşmiş olması gerekir.
B
Sakatlığın doğuştan olması gerekir.
C
Sakatlığın kazanma gücünde kayba neden olması gerekir.
D
Sakatlığın kişinin çalışma gücünde azalmaya neden olması gerekir.
E
Sakatlığın sonradan edinilmiş olması gerekir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan bir sosyal güvenlik tehlikesi değildir?

A
Hastalık
B
Yaşlılık
C
Sakatlık
D
İşsizlik
E
Heyelan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sosyal güvenlik sisteminin ilişkisi kapsamında değerlendirilemez?

A
Küreselleşme, sosyal güvenlik sistemi için yeni tehlikeler doğurabilir.
B
Küreselleşme, risklerle mücadele konusunda yeni alternatifler öngörebilir.
C
Küreselleşme, tehlikelerle mücadelede bir takım öğrenme süreçleri geliştirebilir.
D
Küreselleşme, topyekün mücadeleyi geliştirebilir.
E
Küreselleşme, sosyal güvenlik sistemini ortadan kaldırabilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortanın temel ilkelerinden biri değildir?

A
Zorunlu olması
B
Devletin garantisi altında olmamasıdır.
C
Bütün sosyal riskleri kapsaması
D
Primli bir sistem olması
E
Ödenen primle sağlanan yardım arasında bir bağın olmaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çalışma gücü olmayan ve prim ödeyemeyen kimselere sosyal güvenlik sağlamak için kullanılan tekniktir?

A
Özel sigorta
B
Sosyal sigorta
C
Tamamlayıcı sosyal sigorta
D
Sosyal yardım
E
Sosyal yardımlaşma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma tekniğinin ayırt edici özelliklerinden biridir?

A
İstenen yardımların yardım yapanın arzusuna bağlı olması
B
Risk gerçekleşmeden önce devreye girmesi
C
Kişinin gelirine bağlı olması
D
Yapılacak yardımların miktarının önceden belirlenmiş olması
E
Kurumlar arası yardımlaşma tekniği olması
Soru 11

“Sosyal sigortaların ilk kez sanayi sektöründe belirli büyüklükteki işyerlerini kapsaması” aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Aktüeryal boşluk
B
Teknik boşluk
C
Yasal boşluk
D
Yargısal boşluk
E
İdari boşluk
Soru 12

Sosyal sigorta kurumlarının genel kamu bütçesinden ayrı ve bağımsız bir bütçelerinin olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A
İdari özerklik
B
Mali özerklik
C
Sosyal özerklik
D
Kararlarda özerklik
E
İşlemsel özerklik
Soru 13

Sosyal sigortalarda yönetim ve karar organlarında kamunun yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alması ve yönetimin kamudan bağımsız olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A
İdari özerklik
B
Mali özerklik
C
Sosyal özerklik
D
Kararlarda özerklik
E
İşlemsel özerklik
Soru 14

Türk sosyal güvenlik sisteminde aşağıdaki risklerden hangisine ilişkin düzenleme yer almaz?

A
Hastalık
B
Analık
C
Aile ödenekleri
D
Yaşlılık
E
Malullük
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin yönetimi konusunu önemli hale getiren faktörlerden biri değildir?

A
Sosyal güvenlik reformları
B
Mevcut kurumların idari yapılarında değişim ihtiyacı
C
E-devlet anlayışının yaygınlaşması
D
Özel bir kesimi kapsama alma hedefi
E
Özelleştirme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik yönetimlerinin başarısının ölçülmesinde kullanılan kriterlerden biridir?

A
Özel olarak korunması gerekenleri sosyal güvenlik kapsamına alma
B
Belirlenen politika ve stratejileri gerçekleştirecek sonuçlara ulaşma
C
Siyasi yönetimlerin karar desteklerini alma
D
Sosyal koruma ihtiyacının uluslararası politikalarla uyumlu olması
E
Sosyal güvenlik kapsamında sağlanan hizmetlerin maliyetli olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikle ilgili kavramlardan biri değildir?

A
Sosyal dayanışma
B
Sosyal adalet
C
Sosyal devlet
D
Sosyal politika
E
Sosyal hizmet
Soru 18

Dar anlamda işçinin korunması hususunda hazırlanan ve yürürlüğe konulan kamu politikaları bütününe ne ad verilir?

A
Sosyal politika
B
Sosyal devlet
C
Sosyal adalet
D
Sosyal refah
E
Sosyal dayanışma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi e-sigorta uygulamasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A
Merkez örgüt ile taşra birimleri arasındaki bilgi akışı kolaylaşır ve hızlanır.
B
Sigortalılar, kendileri ile ilgili bilgilere daha çabuk ve kolay ulaşabilirler.
C
Kişisel bilgilerin korunması ve güvenliği daha kolay sağlanır.
D
Sosyal sigortaların taşra birimlerinin iş yükünü azaltır.
E
Sigortalıların ve işverenlerin, doğrudan ve yüz yüze işlem yapma gerekliliğini azaltır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma tekniğinin yetersizliğinden doğan bir durumdur?

A
Dilencilik
B
Malullük
C
Ölüm
D
Sakatlık
E
Hastalık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x