Sosyal Hizmet Etiği 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Etiği 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet etiği kurallarının yerleşmesinin ve bu kurallara bağlı kalınmasının yararlarından biri değildir?

A
Yöneticilerin otokratik gücünün kontrol edilmesi
B
Belirsiz durumlarda nasıl davranacakları konusunda rehberlik etmesi
C
Etik kodun bireyin dünya görüşü karşısında önemsizleşmesi
D
Kurumların sosyal sorumluluklarının tanımlanması
E
Mesleğe ilişkin toplumdaki güvenin sağlanması
Soru 2

Sosyal hizmet mesleğinin değerleriyle ilgili olarak, sosyal hizmet uzmanlarının mümkün olan en iyi mesleki bilgi ve beceriyi yardım sürecine taşımaya kendilerini adamaları aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Sosyal adalet
B
Yetkinlik
C
Bütünlük
D
Saygınlık
E
insan ilişkilerinin önemi
Soru 3

I. Rekreasyon, eğitim, zenginlik gibi ihtiyaçların karşılanması beslenme, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasından daha önceliklidir.
II. Bireyin kendi kaderini belirleme hakkı, diğer bireyin kendi kaderini belirleme hakkını ortadan kaldırmadığı sürece, daha fazla öneme sahip olabilir.
III. Yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyma yükümlülüğü, müracaatçının haklarının üzerinde olabilir.
IV. Bireylerin mal varlıkları üzerindeki kontrole sahip olma hakkı barınma, eğitim, sosyal yardım gibi kamu hizmetlerinin geliştirilmesine yardım etme ve açlık gibi temel zararları önleme yükümlülüğünden daha üstündür.
V. Bireylerin kendi kaderini belirleme hakkına saygı duyulmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri sosyal hizmette etik karar verme süreci ile ilgili Reamer’in geliştirdiği modeldeki ilkeler ile uyumludur?

A
I ve III
B
II ve V
C
III ve IV
D
I, IV ve V
E
II, III ve V
Soru 4

I. Kaynakların eşit dağıtımı
II. Katılım hakkını geliştirme
III. Bireyi bütün olarak ele alma
IV. Farklılığın tanınması
V. Negatif ayrımcılıkla mücadele
Yukarıdakilerden hangileri sosyal adalet ilkesi kapsamındaki etik sorumluluklar arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
IV ve V
D
I, III ve IV
E
I, IV ve V
Soru 5

S. Banks, aşağıdaki kavramlardan hangisini Doğru veya yanlış ile iyi veya kötü olarak varsayılan şeylerle ilgili insan davranışlarını şekillendiren standartlar ve kurallar bütünüdür. şeklinde tanımlar?

A
Etik
B
Prensip
C
Değer
D
Eylem
E
Tutum
Soru 6

Sevgi evinde çalışan sosyal hizmet uzmanının bir çocuğun normal dışı davranışlar göstermesi üzerine söz konusu çocuktan sorumlu diğer meslek elemanları ile vaka değerlendirme toplantısı yapması, aşağıdaki etik sorumluluklardan hangisi ile uyumlu bir eyleme işaret etmektedir?

A
Ayrımcılık
B
Yetkinlik
C
Gizlilik
D
Disiplinler arası iş birliği
E
Saygı
Soru 7

Aşağıdaki ilkelerden hangisi suçlayıcı ya da masumiyet yükleyici iletişim kalıplarından uzak durmayı teşvik eder?

A
Hesapverebilirlik
B
Yargılayıcı olmayan tutum
C
Gizlilik
D
Bireyselleştirme
E
Self-determinasyon
Soru 8

Sosyal hizmet farklılıklara hoşgörüsü olan bir meslektir. Fakat aynı zamanda kimin hangi koşullarda ve nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğine ilişkin kesin kabulleri vardır.
Charles Levy’nin yukarıdaki ifadelerinde sosyal hizmetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret edilmektedir?

A
Engellileri koruma altına aldığına
B
Kamu refahını gözettiğine
C
Yaşlıları koruma altına aldığına
D
Madde bağımlılığı ile mücadele ettiğine
E
Kendine has bir ideolojisi olduğuna
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının topluma ilişkin etik sorumlulukları kapsamındaki siyasal ve sosyal aksiyonlar arasında yer almaz?

A
Dinsel inanç farklılıklarından kaynaklanan baskıları önlemek
B
Kültürel farklılıklara saygılı koşulları desteklemek
C
insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak
D
Yeni yöntem ve yaklaşımları takip etmek
E
Irk ayrımcılığına karşı çıkmak
Soru 10

AIDS hastalığına yakalanan bir müracaatçı durumu eşi ile paylaşmak istemediğini ifade etmiştir. Bu noktada sosyal hizmet uzmanı müracaatçının kendi kaderini belirleme hakkı olduğunu bilir; ancak bir başkasının yaşamını risk altına sokma ihtimali söz konusu olduğu için müracaatçıyı eşine gerçeği söylemesi konusunda yönlendirir. Müracaatçı söylemeyi reddederse de sosyal hizmet uzmanı durumu aileye açıklar.
Yukarıdaki örnek olayda sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki etik ilkelerden hangisine uygun hareket etmiştir?

A
Bireylerin ve grupların temel insan haklarına saygı gösterilmelidir.
B
Sosyal hizmet uzmanları uygulama yaptıkları alanlarda yetkin olmalıdır.
C
Kişinin başkasının hakkını ihlal etmemek koşuluyla kendisini geliştirme hakkı ve toplumun gelişimine katkı verme sorumluluğu vardır.
D
Sosyal hizmet uzmanları terörizme başvuran güç odaklarına destek veremez.
E
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarıyla iş birliği içinde çalışır.
Soru 11

Sosyal hizmet uzmanları meslektaşları mesleki yükümlülüklerini yerine getirmediğinde veya profesyonel davranışları mesleki etik kurallarını çeşitli yönlerden ihlal ettiğinde müdahale etme sorumluluğu taşırlar. ifadesi ile aşağıdaki sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumluluklarından hangisine dikkat çekilmektedir?

A
Yetkinliğe
B
Meslektaşlarını savunmaya
C
Sınırları korumaya
D
Etik çerçeveyi koruyucu girişimlere
E
Astlarla ilişkilere
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi uzman ve danışan sistemi arasındaki Hizmetin Sonlandırılması etik kuralı kapsamında uygun hizmet sonlandırma davranışlarından biri değildir?

A
Danışanla çoklu ilişki kurulması
B
Danışanın gereksinimlerine yanıt verilememesi
C
Hizmete gereksinim kalmaması
D
Danışanın tercihlerine uygun hizmetlerin devamını sağlamak için nakil yapılması
E
Danışana hizmetlerin sürekliliği için uygun seçeneklerin aktarılması ve bunların olumlu olumsuz yönlerinin anlatılması
Soru 13

Türkiye’de bakım tedbiri aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yerine getirilmektedir?

A
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B
Maliye Bakanlığı
C
içişleri Bakanlığı
D
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
E
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Soru 14

Benim işim size yardım etmek ve en önemli meselemiz her zaman yaşam koşullarınızı olduğundan daha iyi bir noktaya taşımak. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız.
Sosyal hizmet uzmanı tarafından danışana söylenen yukarıdaki ifade aşağıdaki etik kurallardan hangisiyle diğerlerine göre daha çok ilgilidir?

A
Gizlilik
B
Mahremiyet
C
Danışana bağlılık
D
Çıkar çatışmaları
E
Hizmet ödemeleri
Soru 15

Sosyal Hizmette Etik ve Değerler adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Mary Richmond
B
Allan Barsky
C
A. Cevizci
D
Zygmunt Bauman
E
i. Kuçuradi
Soru 16

Sosyal hizmet uzmanlarının kişisel sorunlarının mesleki karar verme kapasitesine etkide bulunduğunu fark etmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini telafi edici bir mekanizma olarak devreye sokmaları yanlıştır?

A
Vaka yükünü artırma
B
Mümkünse uygulamayı sonlandırma
C
Uygulamaya ara verme
D
Terapiye gitme
E
Belirli bir süre dinlenme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi örgüt yönetimi ile ilişkiler kapsamında değerlendirilebilecek bir etik mesele değildir?

A
Danışan kayıtları
B
idari konular
C
Ön değerlendirme
D
Sendikal girişimler
E
Örgütsel bağlılık
Soru 18

Deontolojik kavramları, etik yaklaşımına yerleştiren ilk modern çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Platon
C
Aristoteles
D
Sokrates
E
i. Kuçuradi
Soru 19

I. Şiddet mağduru kadınlar
II. Fiziksel engelliler
III. Alkol ve madde bağımlıları
IV. Özbakımını yapabilecek fiziksel veya bilişsel yetilerinde ağır kaybı olan yaşlılar
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal normları ve yasaları ihlal ettiği için istemese de zorunlu rehabilitasyona tabi tutulması gerekenler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 20

I. Danışan, terapistini yaralama tehdidinde bulunduğunda
II. Uzman adli bir durum için ifadeye çağrıldığında
III. Çocuk istismarı ya da ihmaliyle ilgili bir delil olduğunda
IV. Danışan, uzmana hukuk davası açtığında
Zastrovv'a göre yukarıdakilerden hangileri bir sosyal hizmet uzmanının gizliliği ihlal etmesi mümkün olan durumlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x