Sosyal Hizmet Etiği 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Etiği 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Felix Biestek, sosyal hizmet etiğinin temel ilkelerini belirlerken aşağıdakilerden hangisinin düşüncelerini çıkış noktası olarak kabul etmiştir?

A
Bauman
B
Banks
C
Mili
D
Gilligan
E
Kant
Soru 2

Modern etikte, etik ilkelerin evrenselleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla gerçekleştirilir?

A
Akıl
B
Bilinçaltı
C
Öznellik
D
Düş gücü
E
Duygu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin özgürleştirici değerlerinden biridir?

A
Bireyselleştirme
B
Yurttaşlık
C
Kabul
D
Yargılayıcı olmayan tutum
E
Gizlilik
Soru 4

Sosyal hizmet uzmanları, kişisel değer yargılarının, içinde yaşadıkları toplumun değer yargılarıyla biçimlendiğinin bilincinde olmalı, eylemlerini ________ bir şekilde gerçekleştirmelidir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A
düşünümsel
B
kurumsal
C
özgür
D
adaletli
E
bireysel
Soru 5

G. F. Reamer, beş döneme ayırdığı sosyal hizmet etiğinin gelişiminin son dönemine ne ad vermiştir?

A
Karar verme süreci
B
Etik standartlar ve risk yönetimi
C
Digital dönem
D
Değerler dönemi
E
Ahlaki dönem
Soru 6

“Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Etik İlkelerin Oluşturulmasına Yönelik Deneysel Bir Çalışma” başlıklı yazısı ile sosyal hizmet etiğinin gelişiminde tarihsel bir öneme sahip olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burke
B
Thompson
C
Schon
D
Richmond
E
Clifford
Soru 7

Aşağıdaki sosyal hizmetin özgürleştirici değerlerinden hangisi, sosyal hizmet uzmanının bireylerin yaşamları ve yaşamlarını belirleyen sosyo-ekonomik, kültürel ve politik koşullar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeleri için çalışması gerektiğine vurgu yapar?

A
Birlikte çalışma
B
Otantiklik
C
Eşitlik
D
Bireysellikten uzaklaşma
E
Güçlendirme
Soru 8

Etik ilkeleri geliştiren ilk sosyal hizmet otoritesi olarak kabul edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanada Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği
B
Avustralya Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği
C
Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu
D
Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği
E
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’nun sosyal hizmet mesleği için belirlediği temel değerler arasında yer almaz?

A
insan ilişkilerinde problem çözmek
B
Kişisel inisiyatifleri en aza indirmek
C
insanları refaha ulaşmaları için güçlendirmek
D
insanların özgürleşmesini teşvik etmek
E
insanların çevreleriyle olan ilişkilerine insan davranışı ve toplumsal sistemler teorilerinden yararlanarak müdahale etmek
Soru 10

Çocuk eğitim evinde kalan Murat, sosyal hizmet uzmanı ile güvenli bir profesyonel ilişki süreci yaşamaktadır. Murat, cezasının kesinleşeceği son mahkemeden sonra eve izinli olarak gidebileceğini ve izin döneminde yasa dışı bir örgüte katılacağını ve cezasının kalanını tamamlamayacağını, bir daha eğitim evine dönmeyeceğini söylemiştir.
Yukarıdaki örnek olayda sosyal hizmet uzmanı, Murat’ın mümkün olduğunca en az zarar görmesi için aşağıdaki etik prensiplerden hangisini ihlal etmelidir?

A
Eşitlik
B
Yaşamın korunması
C
Açık sözlülük
D
Gizlilik
E
Özgürlük
Soru 11

Dolgoff, Lovvenberg ve Harrington’un genel karar verme modeline göre, bir sosyal hizmet uzmanı karar verme sürecinde yaşadığı etik ikilemin çözümü için ilk olarak aşağıdaki aşamalardan hangisini geçmelidir?

A
Probleme ve problemin devamlılığına neden olan faktörlerin tanımlanması
B
Seçilen stratejilerin uygulanması
C
En uygun stratejilerin seçilmesi
D
Sonuçların değerlendirilmesi ve ortaya çıkan problemlerin tanımlanması
E
Problemin hangi yolla çözülebileceğine inanılan amaç ve hedeflerinin tanımlanması
Soru 12

Madde bağımlısı bir müracaatçı sosyal hizmet uzmanının yaptığı çalışma sonucunda Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinde yatarak tedavi görmeyi kabul etti. Ancak bir süre sonra artık ilgili tedavi merkezinde kalmak istemediğini belirterek tedaviyi reddetti. Müracaatçının bu konuda oldukça kararlı olduğundan emin olan sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyı seçiminin muhtemel sonuçları hakkında bilgilendirdi. Sonrasında ise madde bağımlısı müracaatçının isteğini yerini getirmek üzere girişimlerde bulundu.
Yukarıdaki örnek olayda sosyal hizmet uzmanı, Reamer Modeli çerçevesinde aşağıdaki etik ilkelerden hangisine uygun hareket etmiştir?

A
Bireyin yasalara uyma yükümlülüğü
B
Bireyin kendi kaderini belirleme hakkına saygı duyma
C
Kamusal yararın gözetilmesi
D
Gizlilik
E
Bireyin refahının sağlanması
Soru 13

Bir sosyal hizmet uzmanının, muhtaç olduğunu düşündüğü halde kriterlere uymadığı için danışanının sosyal yardımını kesmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Deneyimsizlik
B
Etik sorun
C
Pozitif ayrımcılık
D
Etik ikilem
E
Bilgisizlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi etik kararların evrenselleştirilebilir olmasına duyulan ihtiyacı ifade etmektedir?

A
insan refahının sağlanmasıyla ilgili her eylem etik bir çerçeveye sahiptir.
B
Her birey doğal çevresi içinde bir bütün olarak ele alınmalıdır.
C
Aynı durumdaki her insan için aynı kararın verilmesi gerekir.
D
Etik kararlar, içinde bulunulan durumun bağlamını dikkate almayı gerektirir.
E
Her eylem mutlaka bir etik karara dayalı olarak gerçekleşir.
Soru 15

Sosyal hizmet uzmanının her insanın doğuştan itibarlı olduğuna inanması aşağıdaki değerlerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Hizmet
B
işbirliği
C
Bireyselleştirme
D
Bütünlük
E
insan ilişkilerine önem verme
Soru 16

insan haklarını ve ________ sosyal hizmetin temel motivasyonudur. Sosyal hizmet mesleği insan haklarının ortak sorumlulukla birlikte yan yana olmaları gerektiğinin farkındadır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A
çoğulculuk
B
hayvan hakları
C
çokkültürlülük
D
sosyal adalet
E
hoşgörü
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uygulama yapan sosyal hizmet öğrencilerinin karşılaştıkları etik sorunlardan biri değildir?

A
Sosyal hizmet uzmanının rolüne ilişkin yeterince bilgi sahibi olmamaları
B
Kendi konumlarına ilişkin güven eksikliği duymaları
C
Olumsuz sonuca rağmen etik olarak doğru karar verdiklerini düşünmeleri
D
Karşılaşılan duruma ilişkin bilgi ve deneyim eksiklliklerinin olması
E
Karşılaşılan durumun karmaşık olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi etik karar verme modeli kapsamındaki adımlar arasında yer almaz?

A
Çıkarımları gözden geçirmek
B
Sorunu tanımlamak
C
Çatışmaları çözmek
D
Eylemi planlamak
E
Karar verme sürecine katılanları belirlemek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Woodside ve Mc Clam’ın sosyal hizmet uzmanları için belirledikleri temel değerler arasında yer alır?

A
içtenlik
B
Saygı
C
Hizmet alanın kendi sorumluluğu
D
Tolerans
E
Yetkinlik
Soru 20

Değeri, “Dinî, ahlaki, kültürel, politik ya da ideolojik inançlar, ilkeler, tutumlar, görüşler ya da tercihlerdir.” olarak tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Banks
B
Thompson
C
Tomanbay
D
Kant
E
Bauman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (19 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,74. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x