Sosyal Hizmet Etiği 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Sosyal Hizmet Etiği 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Gordon’un 1965 yılında tanımladığı Sosyal hizmet mesleginin temelini olusturan degerlerden biri değildir?

A
Toplumun birincil onemli parcası bireydir.
B
Her bireyin kendinden baskasına karsı toplumsal sorumlulugu vardır.
C
Bireylerin önündeki bireysel ve toplumsal engeller, bireyleri bağlar.
D
Herkesin ortak insani ihtiyacları vardır fakat her insan bir digerinden farklı ve essizdir.
E
Toplumdaki bireyler birbirlerine bagımlıdır.
Soru 2

I. Kişinin kendi kişisel dünya görüşüyle ve bunu destekleyen değerlerle ilgili farkındalığı
II. Kişinin kendi dünya görüşünün meslek yaşamına olan etkileri hakkında düşünebilmesi ve değerlendirme yapabilmesi,
III. Dünya görüşünü mesleki kodla karşılaştırma ve ikisinin arasındaki çelişkileri fark etme,
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri farkındalık düzeyinin geçeceği aşamalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3

Her insanın eşsiz olduğunun kabul edildiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyselleştirme
B
Gizlilik
C
Kabul etme
D
Kontrollü duygusal katılım
E
Yargıcı olmayan tutum
Soru 4

Hangi davranışın uygun, hangi davranışın uygunsuz olacağını belirlerken etiğin dayanağı nedir?

A
Hayatta kalma
B
Refah ve huzur
C
Haz ve mutluluk
D
Değerler ve idealler
E
Para ve sermaye
Soru 5

Hangisi Reamer(2015)'a göre sosyal hizmet etiğinin gelişim dönemlerinden değildir?

A
Ahlaki dönem
B
Değerler dönemi
C
Risk dönemi
D
Karar verme süreci
E
Dijital dönem
Soru 6

Hizmet alanların kişiliklerini değil davranışlarını değerlendirmenin daha öncelikli oluşu, Biestek’in belirlediği, sosyal hizmet etiğinin ilk ilkelerinden hangisidir?

A
Bireyselleştirme
B
Yargılayıcı olmayan tutum
C
Duyguların anlamlı dışavurumu
D
Kontrollü duygusal katılım
E
Gizlilik
Soru 7

Cinsler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi amacıyla yol almayı temsil eden etik türü hangisidir?

A
Postmodern Etik
B
Faydacı Etik
C
Erdem Etiği
D
Feminist Etik
E
Kant Etiği
Soru 8

Cliflord ve Burke’e göre sosyal hizmet etiğinin temel belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal statüye göre iş yerinde yetkili makama gelmek.
B
Sosyal güvenlikte çocuklara öncelik tanımak.
C
Eğitim hakkını ailenin ekonomik koşullarına göre tanımak.
D
Sosyal medyada adil davranmak.
E
Ayrımcı ve baskıcı uygulamalara karsı cıkmak.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ‘ Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumluluklar’ belgesinde yer alan konulardan değildir?

A
Hizmet alanlara karşı etik sorumluluklar
B
Meslektaşlara karşı etik sorumluluklar
C
Uygulama ortamındaki etik sorumluluklar
D
Profosyonel olarak etik sorumluluklar
E
Aile üyelerine karşı olan sorumluluklar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangi etik sorumluluk ‘yöneticilik, danışmanlık, eğitim ve araştırmadaki yeterliliği; diğer uzmanların performanslarının değerlendirilmesini; sorumlu şekilde kayır ve faturalama’ gibi kuralları içermektedir?

A
Hizmet alanlara karşı etik sorumluklar
B
Topluma karşı etik sorumluklar
C
Uygulama ortamındaki etik sorumluluklar
D
Meslektaşlara karşı etik sorumluluklar
E
Sosyal hizmet mesleğine karşı etik sorumluluklar
Soru 11

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sosyal hizmet etiğinin ilkelerinin belirlenmesinde yol gösterici olmuştur?

A
Hobbes
B
Mandel
C
Ritzer
D
Habermas
E
Kant
Soru 12

Türkiye’nin ‘Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’ tarafından gözden geçirilerek yayınlanmış olan ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’nun kabul ettiği “Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumluluklar (2004)” belgesinde, sosyal hizmet uzmanlarının aşağıdakilerden hangi alanda sorumluluğu açıklanmaz?

A
Hizmet alanlara
B
Meslektaşlarına
C
Uygulama ortamına
D
Kendisine
E
Ailesine
Soru 13

Sosyal hizmet uzmanları, toplumun alt sosyoekonomik düzeydeki üyelerini ve risk altındaki bireyleri öncelerler ve toplumsal yapının adaletsiz koşullarını değiştirmeye katkı sağlayan uygulamalar gerçekleştirirler. Bu açıklamayla bağlantılı beş etik sorumluluk vardır.
Hangisi bu kapsama girmez?

A
Negatif ayrımcılıkla mücadele
B
Farklılığın tanınması
C
Kaynakların eşit dağıtımı
D
Adil olmayan politikalarla ve uygulamalarla mücadele
E
Çatışmaya dayalı uzlaşı
Soru 14

Sosyal hizmetin en önemli iki çatı örgütü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
IFSW ve IASSW
B
DB
C
IMF
D
UNICEF
E
BLMK
Soru 15

‘Bir kişinin nasıl davranması gerektiğini gösteren evrensel zorunlukluklara, ahlaki görevlere dayalı mesleki ilişki kurma kurallarına’ ne denir?

A
Etik ikilem
B
Etik eylem
C
Etik
D
Değer
E
Etik karar verme
Soru 16

Etik karar verme modelinin 1 adımında yer alan sadece sorunun diğer yönlerine bakmaya yönelik sorulan sorulardan değildir?

A
Katkısı olan nedir?
B
Risk altında olan nedir?
C
İlgili durumsal özellikler nelerdir?
D
Kimler katılıyor?
E
Sorunun ne tip bir sorundur (etik, hukuki, kişisel ya da hepsinin toplamı)?
Soru 17

“ ________ bir toplumun inancları ve dogası hakkında fikir verirken prensipler ise bu degerlere uygun genel davranısları icerir.”
Yukarıda yer alan boşluğu aşağıdaki kavramlardan hanginin gelmesi doğrudur?

A
Ön yargılar
B
Bilinçaltı
C
Kanunlar
D
Değerler
E
Örfler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi etik prensiplerden biri değildir?

A
Yaşamın korunması
B
Eşitlik/eşitsizlik
C
Vandalizm
D
Özgürlük ve özerklik
E
Gizlilik ve güvenilirlik
Soru 19

Sosyal hizmet etiği;
I. Doğru eylemin ne olduğunu tartışır,
II. Koyduğu eylem ilkeleriyle mesleğin uygulayıcısı olan sosyal hizmet uzmanının mesleki eylemlerinde insanın değerinin harcanmamasını ‘bir ölçüde’ sağlamayı,
III. Kişilerin etik kurallara uygun davranmaları,
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal hizmet etiğinin amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 20

“Ne yapmak veya yapmamak gerektiğine dair birey veya grubun mesleğinde kullanmak üzere benimsediği kurallar, standartlar ve ahlaki ilkeler bütünü” olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranış kalıpları
B
Gelenekler
C
Etik ikilem
D
Etik
E
Mahremiyet hakkı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (13 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x