Sosyal Hizmet Kuramları 1 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Olanı ve olan şeyin nedenini kuram haline getirme ya da açıklama ve bu açıklamaları bir tür mantıklı anlayış çerçevesine getirme girişimine ne ad verilir?

A
Kuramsal çerçeve
B
Olgusal bilgi
C
işlemler ve sistemler
D
Deneyimden gelen uzmanlık
E
Kuramsal bilgi
Soru 2

“Beceri” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Deneyimlerden beslenir.
B
Belli sistemlerin aracılığıyla gelişebilir.
C
Kişiye özgüdür.
D
Zamanla öğrenilebilir.
E
Sahip olunan bir şeydir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının “uygulama etkinliklerine” rehberlik eden ilkeler arasında yer almaz?

A
Müracaatçısına saygıyla müdahale etmelidir.
B
Mesleki yeterliliğini geliştirmeye çalışmalıdır.
C
Kanıta dayalı uygulama ile ilgilenmelidir.
D
Etik uygulama ile ilgilenmelidir.
E
insanla bir bütün olarak ilgilenmelidir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal yönden güçlü olan bireylerin özelliklerinden biri değildir?

A
ilişkilerinde hisleri hakkında genellikle konuşma eğiliminde değillerdir.
B
Duygusal alanlara sahiptirler.
C
Karmaşık ve derin iç dünyaları vardır.
D
Duygularını konuşarak ve deneyimleyerek rahatlarlar.
E
Duygusal olarak baskındırlar.
Soru 5

1930’lu yıllarda sosyal hizmet mesleğinde aşağıdaki kuramlardan hangisinin etkisi ağırlıklı olarak görülmektedir?

A
Psikodinamik
B
Bilişsel-davranışçı
C
Görev odaklı yaklaşım
D
insancıl kuramlar
E
Sosyal rol kuramı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin temel amaçlarından biri değildir?

A
Bireylerin sorun çözme becerilerini artırmak
B
Bireylerin sorunlarla baş etme kapasitelerini artırmak
C
Kaynak ve sistemlerle müracaatçılar arasında köprü kurmak
D
Bireylerin sorunlarını onların adına çözümlemek
E
Sistemlerin daha etkili hale gelmesini sağlamak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikanalitik kuramının temel alanlarından biri değildir?

A
Bilinçaltı
B
Kişilik yapısı
C
imajlar ve temsiller
D
Anksiyete
E
Benliğin savunma mekanizmaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapılandırmacılığın sosyal hizmet tarafından benimsenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Müracaatçının kendi anlayışını keşfetmesi
B
Kültürel farklılıklar
C
Niteliksel esneklik
D
Tedavinin yaratıcı değil, düzeltici olması
E
Ampirik nesnelciliği reddetme
Soru 9

İhtiyaç halindeki bireylerin gereksinimlerinin ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak birtakım eylem ve çabaların düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Sosyal yardım
B
Sosyal sermaye
C
Sosyal işlevsellik
D
Sosyal koruma
E
Sosyal bakım
Soru 10

Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların gereksinim duydukları kaynak ve hizmetlere ulaşmalarını sağlayacak sistemlerle bağlantı kurması için aşağıdaki işlevlerden hangilerini yerine getirmelidir?

A
Savunuculuk, muktedir kılıcılık
B
Değerlendirme, tanı, destek, danışmanlık
C
Havale, harekete geçirme, müzakere etme
D
Konsültasyon, son değerlendirme, personel geliştirme
E
Politika analizi, planlama, politika geliştirme
Soru 11

Korkulan ya da endişe duyulan nesne ile kişiyi kademeli olarak karşı karşıya getirerek ve korkulan nesneyi sıradanlaştırarak özellikle fobilerin ortadan kaldırılmasında etkin olarak kullanılan davranışçı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gevşeme
B
Sistematik duyarsızlaştırma
C
Klasik koşullanma
D
Pekiştirme
E
Model olma
Soru 12

Bir olay ortaya çıkmadan önce bu olaya hazırlıklı olma ve planlı bir şekilde harekete geçmeye ne ad verilir?

A
Aktivist
B
Konsültasyon
C
Süpervizyon
D
Proaktif
E
Koordinasyon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi olgun insanın özelliklerinden biri değildir?

A
Yaşamının tüm yükümlülüğünü tek başına taşımaz.
B
Başkaları ile açık iletişim kurar.
C
Başkalarını kabul eder.
D
Farklılığı ve farklılaşmayı bir tehlike olarak görmez.
E
Kendi duygularıyla iletişim içindedir.
Soru 14

Sosyal hizmet uzmanlarının mensup olduğu ve mesleki davranışlarını etkilediği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişim ajanı sistemi
B
Odak sistemi
C
Hedef sistem
D
Müracaatçı sistemi
E
Eylem sistemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının ekolojik değerlendirmede göz önünde bulundurması gereken düzeylerden biri değildir?

A
Kaynaklar ve fırsatlar
B
Öz bakım kalıpları
C
Çevresel faktörler
D
Ailevi faktörler
E
Siyasal faktörler
Soru 16

Kari Marx’ın düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çatışmanın nedeni toplumun ekonomik olarak örgütlenmesi ve mülkiyetin dağılımındaki dengesizliktir.
B
Devlet sadece işçi sınıfının çıkarları için çalışır.
C
Devlet sadece hükmeden sınıfın çıkarları için çalışır.
D
Komünist toplumda devlet, sınır, sınıf ve mülkiyet olmayacaktır.
E
Aynı sınıfa mensup insanlar birlikte hareket etme eğilimindedirler.
Soru 17

Vatandaşlık hakları, kaynakların kontrolü, imkanlara erişme ve sosyal adalet güçlendirme yaklaşımının hangi boyutu içerisinde yer alır?

A
Kişisel güç
B
Toplumsal güç
C
Sosyo-politik güç
D
Etkileme gücü
E
Kişilerarası güç
Soru 18

Satir’in bakış açısının merkezinde olan ve terapinin mihenk taşı olarak görülen anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendine saygı
B
Bütünleşme
C
iletişimin önemi
D
Temas
E
Olgunlaşma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’in toplumsal yapı ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

A
Toplumsal dengeyi sürdürmek için bütünleşme ya da toplumsal dayanışma önemlidir.
B
iş bölümü arttıkça bireylerin birbirlerine olan bağımlılığı azalmaktadır.
C
Toplumsal olgular bireysel bilinçlere indirgenemezler.
D
Toplumda düzen ve dayanışmanın kaynağı iş bölümü ve uzmanlaşmadır.
E
Toplumsal düzen ve dayanışma bir toplumun öncelikli gereksinimlerinin başında gelir.
Soru 20

Murray Bowen tarafından geliştirilen ve aile terapistleri tarafından yaygın olarak kullanılan aile sistemini değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile yansıtma süreci
B
Kendini ayrıştırma
C
Genogram
D
Temel üçgen
E
Diyagram
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x