Sosyal Hizmet Kuramları 1 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Pavvson’a göre sosyal hizmetin bilgi çerçevesinin beslendiği kaynaklardan biri değildir?

A
Araştırma bilgisi
B
Kullanıcı bilgisi
C
Yönetici bilgisi
D
Örgütsel bilgi
E
Uygulayıcı bilgi
Soru 2

Sosyal hizmeti anlamak ve diğer mesleklerden ayırmak için kullanılan anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal koruma
B
Sosyal adalet
C
Sosyal güvenlik
D
Sosyal politika
E
Sosyal işlevsellik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yönden güçlü olan bireylerin özelliklerinden biri değildir?

A
Yaratıcı düşünceye sahiptirler.
B
Geniş bir bilişsel alana sahiptir.
C
Fiziksel ve duygusal tepkilerini açıklamak yerine, geçmiş ve şimdiki zaman deneyimlerini ifade edip, analiz etmek ister.
D
Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.
E
Derin içsel düşünce dünyasına sahiptirler.
Soru 4

Toplumsal kaynakların ve sorumlulukların toplumun tüm üyelerine hakkaniyet ve eşit dağılımını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkaniyet
B
Sosyal koruma
C
Sosyal adalet
D
Eşitlik
E
Sosyal işlevsellik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet araştırmalarında etik ihlali açısından ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?

A
Veri kaynaklarının gönüllü katılımı
B
Veri kaybı
C
Anonimlik ve gizlilik
D
Verilerin çözümlenmesinde uyulacak kurallarla ilgili sorunlar
E
Veri kaynaklarına verilebilecek zararlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin bir bilim olarak kabul edilmesini sağlayan özelliklerden biri değildir?

A
Mevcut öğretileri ve fikirleri sorgulamadan ele alması
B
insanların sosyal işlevselliğini tanımlayan verileri toplaması, organize ve analiz etmesi
C
Sosyal hizmet müdahalelerinde kavramsal çerçevelerin temeli olarak verileri kullanması
D
Meslektaşlar tarafından ortaya konmuş uygulamaları eleştirel olarak ele alması
E
Mevcut müdahaleleri ve onların insanların sosyal işlevselliği üzerindeki etkisini objektif olarak incelemesi
Soru 7

Maslovv’a göre, hiçbir zaman doyuma ulaşmayan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ait olma ve sevgi
B
Fizyolojik ve biyolojik
C
Kendini gerçekleştirme
D
Kendine saygı
E
Güvenlik
Soru 8

Bireylerin ait oldukları toplumsal grup ve yapı içinde şekillenen özgün yaşama biçimi ve alışkanlıklarının ruhsal ve toplumsal algı yoluyla ortaya koyduğu imgesel, düşünsel ve toplumsal sürece ne ad verilir?

A
Çevre
B
Aile
C
Sosyal grup
D
Kültür
E
Toplum
Soru 9

Bireyin kişisel gelişimini besleyen ve geliştiren çabalar arasında yer alan içsel motivasyon, enerji düzeyi ve bilinç düzeyi gibi faktörler aşağıdaki ekolojik seviyelerden hangisinde yer alır?

A
Kaynaklar ve fırsatlar
B
Öz bakım kalıpları
C
Ailevi faktörler
D
Biogenetik faktörler
E
Çevresel koşullar
Soru 10

Sosyal hizmet uygulamasının sorun çözme sürecini etkinleştirme ve insanların gelişimsel kapasitelerini artırma amacını gerçekleştirmek için, sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmelidir?

A
Kolaylaştırıcı
B
Savunucu
C
Eşgüdüm sağlayıcı
D
Program geliştirici
E
Arabulucu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının müracaatçılara ilişkin etik sorumluluklarından biri değildir?

A
Kayıtlara ulaşma
B
Kendi kaderini belirleme
C
Bilgilendirilmiş onay
D
Mahremiyet ve gizlilik
E
Hizmetlere havale
Soru 12

Mesleki yeterliğin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanından beklenen davranışlar arasında yer almaz?

A
Farklı yaklaşımları dikkate almalı ve kullanmalı
B
Mesleki ikilemleri ve çatışmaları çözebilmeli
C
Kendi gelişimi için süpervizyon almalı
D
Kendi uygulamalarını eleştirmemen
E
Duyarlı ve esnek olmalı
Soru 13

Sosyal hizmet uzmanları bireyler, gruplar, toplumlar ile ilgili sorun durumunu çözümlemelidir. Bu beceri, müracaatçı sistemine etki eden çeşitli faktörleri sıralamayı, onlar üzerinde düşünmeyi ve uygun müdahale yaklaşımını seçmeyi kapsamaktadır.
Yukarıda ifade edilen sosyal hizmetin ortak becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müdahalenin etkililiğini değerlendirme
B
Analiz etme
C
Hazırlık yapma
D
iletişim kurma
E
Mesleki rolleri üstlenme
Soru 14

Etki yapabilme konumunda olan insanları ya da kurumun dışındaki bir otoriteyi; kurumdaki yasal olmayan uygulamaları, gereksiz, tehlikeli ya da o kurum politikasına aykırı uygulamalarda bulunması konusunda bilgilendirmeyi kapsayan sosyal hizmetin etik ikilemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğruyu söyleme
B
Kendi kararını verme ve korumacılık
C
Yasalar, politikalar ve düzenlemeler
D
Gizlilik ve mahremiyet içeren iletişim
E
Islık çalmak ya da sorunu duyurmak
Soru 15

Müracaatçının biricikliğinin, endişelerinin ve geçmişinin farkında olmak, bunlara karşı hassas davranmak ve “müracaatçının olduğu yerden başlamak” sosyal hizmetin hangi ilkesine işaret eder?

A
Kendi kaderini tayin
B
Yetkinlik
C
Bütünlük
D
Bireyselleştirme
E
Normalleştirme
Soru 16

Müracaatçıda “İstendik davranış değişimi oldu mu?” “Yaşanan değişim istenen yönde miydi?” “Müdahale sonunda müracaatçı amaçlarına ulaşabildi mi?” gibi sorular, sosyal hizmet uzmanının aşağıdaki becerilerinden hangisi ile yanıtlanır?

A
Amaçlara ulaşıldığını belirleme ve müdahaleyi sonlandırma
B
Hazırlık yapma
C
Müdahalenin etkililiğini değerlendirme
D
Sorun durumunu çözümleme
E
Mesleki rolleri üstlenme
Soru 17

Sosyal hizmet uzmanlarının etik ilkelerin çözümünde kullandığı “Etik İlkeler Pramidi”ne göre aşağıdakilerden hangisinin öncelik sıralaması diğerlerine göre daha üst düzeydedir?

A
Mahremiyet ve gizlilik
B
Eşitlik ve eşitsizlik
C
Asgari zarar
D
Doğruluk ve tam açıklama
E
Yaşam kalitesi
Soru 18

Sosyal hizmet uzmanlarının bilgi, beceri ve değer temelini uygulamaya aktarabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile gerçekleşir?

A
Yetkinlik
B
Süpervizyon
C
Danışmanlık
D
Beceri
E
Konsültasyon
Soru 19

Değer kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Somut kurallardan oluşmaktadır.
B
Sosyal hayata yol gösteren soyut ilkelerdir.
C
insanların inanç ve bağlılıklarını temel alan tercihlerden oluşur.
D
Bireysel tercihlere rehberlik eden ilkelerdir.
E
Neyin doğru ve neyin yanlış olduğu konusundaki inançlarımızın temel taşıdır.
Soru 20

Brammer ve MacDonald, sosyal hizmet uzmanının hem kendisini hem de müracaatçıları anlayabilmesi ve müracaatçıların da sosyal hizmet uzmanını anlayabilmesi için birtakım becerileri kategorize etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden biri değildir?

A
Liderlik
B
Yansıtma
C
Yorumlama
D
Meydan okuma
E
Araştırma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x