Sosyal Hizmet Kuramları 1 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “ruhsal” yönden güçlü olan bireylerin özelliklerinden biri değildir?

A
Dindar olabilir ya da olmayabilirler.
B
Dünya ile bağları hakkında konuşmazlar.
C
Diğer insanların inançlarına saygılıdırlar.
D
Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.
E
Hayatlarının anlamı hakkında konuşurlar.
Soru 2

Olanı ve olan şeyin nedenini kuram haline getirme ya da açıklama ve bu açıklamaları bir tür mantıklı anlayış çerçevesine getirme girişimine ne ad verilir?

A
Kuramsal bilgi
B
Kuramsal çerçeve
C
Deneyimden gelen uzmanlık
D
Olgusal bilgi
E
işlemler ve sistemler
Soru 3

Sosyal hizmet uygulamasının sorun çözme sürecini etkinleştirme ve insanların gelişimsel kapasitelerini artırma amacını gerçekleştirmek için, sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmelidir?

A
Arabulucu
B
Kolaylaştırıcı
C
Eşgüdüm sağlayıcı
D
Program geliştirici
E
Savunucu
Soru 4

I. Eğitsel ve dinsel özellikler
II. Ayrımcılık
III. Baş etme mekanizmaları
IV. Azınlık bilinci
V. Yaşam kalitesi sorunu
Yukarıdaki etmenlerden hangileri insanın sosyal farklılıkları arasında yer alır?

A
I, II ve III
B
I, IV ve V
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
II, IV ve V
Soru 5

İnsan gelişimini anlamak ve bu gelişime etki eden faktörleri incelemek üzere geliştirilen beş boyut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fiziksel-Duygusal-Kültürel-Çevresel-Ruhsal
B
Bilişsel-Fiziksel-Ruhsal-Tinsel-Sosyal
C
Fiziksel-Kültürel-Bilişsel-Sosyal-Ruhsal
D
Fiziksel-Duyuşsal-Bilişsel-Ruhsal-Sosyal
E
Bilişsel-Çevresel-Ruhsal-Sosyal-Fiziksel
Soru 6

l Kullanıcı bilgisi
2 Uygulayıcı bilgisi
3 Örgütsel bilgi
K. Kişisel, içerik odaklı, sessiz tepkilerle ilgili bilgiler
L. Hükümet ve politikalarla ilgili bilgiler
M. İlk elden deneyimler ve az değer biçilmiş bilgiler

Yukarıda eşleştirmesi verilen sosyal hizmet bilgi çerçevesinin, beslendiği kaynaklar ve ilgili içerikler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-L, 2-K, 3-M
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-M, 2-K, 3-L
E
1-M, 2-L, 3-K
Soru 7

Sosyal hizmet uygulaması çerçevesinde müracaatçısını, ihtiyacı olduğu kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemlerle ilişkilendiren sosyal hizmet uzmanının üstlendiği görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışmanlık
B
Program geliştirici
C
Arabuluculuk
D
Savunuculuk
E
Denetçi
Soru 8

Bireyin toplum içerisinde başlıca rolleri olan aile ferdi, ebeveyn, çalışan, vatandaş olmak gibi rollerini gerçekleştirebilmesi ve beslenme, barınma, sağlık, kabul görme ve sosyal destek gibi kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan görev ve aktiviteleri başarabilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özfarkındalık
B
Sosyal yardım
C
Sosyal işlevsellik
D
Sosyal hizmet
E
Öz yönetim
Soru 9

Kavramların, inançların, değerlerin, önerilerin, varsayımların, hipotezlerin ve prensiplerin bütününden oluşan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırma bilgisi
B
Uygulama bilgisi
C
Kuramsal bilgi
D
Mevzuat bilgisi
E
Olgusal bilgi
Soru 10

Maslovv’a göre, hiçbir zaman doyuma ulaşmayan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik
B
Ait olma ve sevgi
C
Kendine saygı
D
Fizyolojik ve biyolojik
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının örgütlerle ve toplumla sosyal hizmet uygulaması yapabilmesi için gerekli olan becerileri arasında yer almaz?

A
Müzakere yapma
B
Özfarkındalık
C
Fon ve bütçe oluşturma
D
Karar vericileri etkileme
E
Planlama ve eş yönetimlerle çalışma
Soru 12

Etik ikilem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iki ya da daha fazla seçenek arasında ortaya çıkar.
B
Çözüm için bir tek seçenek vardır.
C
Etik ikilemde belirsizlik yoktur.
D
Belirlenen tüm çözümler mükemmeldir.
E
Etik ilkeler birbiriyle çelişmez.
Soru 13

Dinleme becerisinin karşı tarafa aktarıldığı en iyi çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzmanın, müracaatçısının söylediklerini başka sözcüklerle tekrar ifade etmesi
B
Uzmanın, görüşmenin hemen ardından mülakat sürecinin yazıya dökülmesi
C
Uzmanın, müracaatçıya yönlendirici sorular sorarak mülakatı derinleştirmesi
D
Uzmanın, uzmanlığa dayalı geçerli bilgi vermesi
E
Uzmanın, deneyime dayalı tavsiye vermesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi müracaatçısı ile görüşme yapan sosyal hizmet uzmanının, soru sorarken dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biridir?

A
Müracaatçıda aydınlanmaya yol açan sorular sormamak
B
Çok sayıda soru sormalı
C
Evet ya da hayır ile yanıtlanabilen sorular sormalı
D
Açık uçlu sorular sormalı
E
Çoğunlukla bilgi sağlayıcı sorular sormalı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının “uygulama etkinliklerine” rehberlik eden ilkeler arasında yer almaz?

A
Etik uygulama ile ilgilenmelidir.
B
Kanıta dayalı uygulama ile ilgilenmelidir.
C
insanla bir bütün olarak ilgilenmelidir.
D
Müracaatçısına saygıyla müdahale etmelidir.
E
Mesleki yeterliliğini geliştirmeye çalışmalıdır.
Soru 16

insanların kendi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, haklarını güvence altına alabilmeleri ve değişimi gerçekleştirebilmeleri amacıyla güçlerini ve uzmanlıklarını kullanma fırsatı sunulmaktadır.
Yukarıda ifade edilen sosyal hizmet becerisindeki en önemli yeterlik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütlerle çalışma
B
Ön değerlendirme ve planlama
C
Mesleki yeterlilikte gelişme
D
Meslekte yükselme
E
iletişim ve bağlantı kurma
Soru 17

Levy tarafından “değerlerin eyleme geçmiş hali” olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek etiği
B
Değer
C
Felsefe
D
Ahlak kuralları
E
Töre bilimi
Soru 18

Sosyal hizmet uzmanının kararlarının, etik olarak yasal standartlarla uyumlu, ancak sosyal hizmet alanında geçerli etik standartlarla tutarlı olmaması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Etik uyumluluk-yasal uyumsuzluk
B
Yasal uyumluluk-etik uyumsuzluk
C
Yasal ve etik uyumluluk
D
Sadece yasal uyumsuzluk
E
Yasal ve etik uyumsuzluk
Soru 19

Sosyal hizmet uygulamasında ________ , mesleki müdahale sürecinin iskeleti olarak nitelendirilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Etik ilkeler
B
Sosyal adalet
C
Kültürel yetkinlik
D
Onur ve değer
E
Vizyon yapısı
Soru 20

Sosyal hizmet uzmanları bireyler, gruplar, toplumlar ile ilgili sorun durumunu çözümlemelidir. Bu beceri, müracaatçı sistemine etki eden çeşitli faktörleri sıralamayı, onlar üzerinde düşünmeyi ve uygun müdahale yaklaşımını seçmeyi kapsamaktadır.
Yukarıda ifade edilen sosyal hizmetin ortak becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim kurma
B
Mesleki rolleri üstlenme
C
Hazırlık yapma
D
Müdahalenin etkililiğini değerlendirme
E
Analiz etme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x