Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Reamer’ın belirlediği sosyal hizmetin etik ikilemlerinden biri değildir?

A
Doğruyu söyleme
B
Kişisel ve mesleki değerler
C
Kendi kararını verme ve korumacılık
D
Personel yetiştirme
E
Sınırlı kaynakların kullanımı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin olgusal bilgi kategorilerinden biri değildir?

A
Siyasal politika
B
Hukuk/mevzuat
C
Sosyal politika
D
Kurum politikası
E
Bireysel ve toplumsal sorunlar
Soru 3

“Muhtaç insanların yiyecek, barınma, korunma vb. temel gereksinimlerini; kabul görme ve kötü zamanlarda kendini iyi hissetme gibi psikolojik gereksinimlerini karşılayacak olanakları sağlamak için yapılan eylem ve çabalar” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rehabilitasyon
B
Tedavi
C
Sosyal bakım
D
Sosyal koruma
E
Sosyal işlevsellik
Soru 4

Sosyal hizmet uzmanının; girişkenlik, stres yönetimi, zaman yönetimi gibi konularda yetkin olması aşağıdaki becerilerinden hangisinin gelişmiş olduğunu gösterir?

A
Mesleki ilişkiler kurabilme ve sürdürebilme becerisi
B
Öz yönetim becerileri
C
Öz farkındalık becerileri
D
Etkileşimsel ve bilişsel beceriler
E
Meydan okuma becerisi
Soru 5

Bu teknik, hastaya yönelik tepkisiz ve duygusuz cevapların kullanımını içerir. Sosyal hizmet uzmanı, transferansın bir nesnesi olma gerçeğini kabul eder ve günlük ilişkileri olumsuz etkileyen sorunları çözme ve transferansı artırmanın bir yolu olarak bu tekniği kullanır.
Yukarıda sözü edilen psikoanalitik teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüya analizi
B
Yorumlama
C
Serbest çağrışım
D
Boş ekran
E
Aktarım
Soru 6

Sosyal hizmet uzmanlarının “zaman yönetimi, çalışma planı hazırlama” gibi işlevleri yerine getirmek için üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişim ajanı
B
Vaka yöneticiliği
C
Personel geliştiricisi
D
iş yükü yöneticisi
E
Meslek elemanı
Soru 7

Bireyin, anneden ve diğerlerinden farklı bir kişilik olduğunu kavramasının önemine dikkat çeken bir sosyal hizmet uzmanının benimsediği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel davranışçı kuram
B
Nesne ilişkileri kuramı
C
Psikoanalitik kuram
D
insancıl kuram
E
Krize müdahale yaklaşımı
Soru 8

Sosyal hizmet uzmanlarının “medeni haklarının farkındalığından ya da hizmetlerden yoksun bırakılmış grupların” önündeki engelleri kaldırmaya yönelik eylemleri yerine getirmek için üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıf savunuculuğu
B
Vaka yönetimi
C
Aracılık
D
Danışmanlık
E
Bağlantı kuruculuk
Soru 9

Ruhun dinamiğini fark eden ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erik Erikson
B
Sigmund Freud
C
Cari Jung
D
Cari Rogers
E
Aoran Beck
Soru 10

Ergen bir bireyin, annesine ya da öğretmenine karşı duyduğu öfkeyi bir topa vurarak gidermeye çalışması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

A
Karşıt tepki oluşturma
B
Yansıtma
C
Aktarım
D
Bastırma
E
Yüceltme
Soru 11

Bireyin toplumda sosyal rollerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan görev ve faaliyetleri başarabilme kabiliyetine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
danışmanlık
B
pozitif sosyal işlevsellik
C
beceri
D
sosyal bakım
E
yetkinlik
Soru 12

I. Müracaatçının değerlendirilmesi
II. iş planlaması ve zaman yönetimi
III. Takip etme ve verilen hizmeti izleme
IV. Konsültasyon
Yukarıdakilerden hangileri vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanının rolleri arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 13

Bireyin, farklı iki zıt mesajı aynı anda karşı tarafa göndermesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgi oryantasyonu
B
iletişim örüntüsü
C
Çifte bağlayıcı iletişim
D
Taban tabana zıtlık
E
Semptoma odaklaşma
Soru 14

Bovven’in yaklaşımına göre insan etkileşimindeki en temel öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendilik değeri
B
Kendini ayrıştırma
C
Yatıştırıcı
D
Genogram
E
Üçgenler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi radikal sosyal hizmet ve geleneksel sosyal hizmet arasındaki benzerliklerden biri değildir?

A
Müracaatçının, içinde yaşadığı duruma yönelik davranış geliştirmesi için durumu anlayabileceği değerini kavramaları
B
Toplumla birey arasındaki ilişkiyi karşılıklı etkileşim olarak betimlemeleri
C
Müracaatçı otonomisine önem vermeleri
D
Karmaşık sosyal sorunların nedenini bireysel ve psikolojik olarak görmeleri
E
Bireysel problemleri toplumun ürettiğini kabul etmeleri
Soru 16

Yapısal yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Virginia Satir
B
Robert King Merton
C
Talcott Parsons
D
Emile Durkheim
E
Salvador Minuchin
Soru 17

1 Değişim ajanı sistemi
2 Hedef sistem
3 Eylem sistemi
K. Sosyal hizmet uzmanının birlikte eylemde bulundukları grup, aile, komşu, yardım gruplarını kapsayan sistem
L. Sosyal hizmet uzmanlarının içinde bulunduğu sistem
M. Değiştirme ya da etkileme ihtiyacı bulunan sistem

Yukarıda verilen sistem yaklaşımının içerdiği sosyal hizmet uygulamasındaki sistemler ve içerikleri eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 2-M, 3-L
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-M, 2-K, 3-L
E
1-M, 2-L, 3-K
Soru 18

__________, müracaatçının uzmanı çok iyi ve mükemmel tinsel öğretici olarak kabul ettiği kaçınılmaz gelişim basamağıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kendini kabul
B
Özerklik
C
Aktarım
D
Bütünleşme
E
idealleştirme
Soru 19

I. Vatandaşlık hakları
II. Özsaygı
III. Kaynakların kontrolü
IV. Sosyal destek
Yukarıdakilerden hangileri güçlendirme yaklaşımının sosyo-politik güç boyutu ile ilgilidir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, m ve IV
E
II, III ve IV
Soru 20

Psikodinamik yaklaşımın yetersizliği ile gündeme gelen ve “sosyal”e vurgu yapan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışma Yaklaşımı
B
Güçlendirme Yaklaşımı
C
Sistem Yaklaşımı
D
Krize Müdahale Yaklaşımı
E
Radikal Yaklaşım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x