Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal hizmeti anlamak ve diğer mesleklerden ayırmak için kullanılan anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal güvenlik
B
Sosyal koruma
C
Sosyal işlevsellik
D
Sosyal politika
E
Sosyal adalet
Soru 2

Maslovv’a göre, hiçbir zaman doyuma ulaşmayan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendini gerçekleştirme
B
Kendine saygı
C
Güvenlik
D
Fizyolojik ve biyolojik
E
Ait olma ve sevgi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet araştırmalarında etik ihlali açısından ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?

A
Veri kaynaklarının gönüllü katılımı
B
Verilerin çözümlenmesinde uyulacak kurallarla ilgili sorunlar
C
Anonimlik ve gizlilik
D
Veri kaynaklarına verilebilecek zararlar
E
Veri kaybı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının örgütlerle ve toplumla sosyal hizmet uygulaması yapabilmesi için gerekli olan becerileri arasında yer almaz?

A
Karar vericileri etkileme
B
Planlama ve eş yönetimlerle çalışma
C
Özfarkındalık
D
Müzakere yapma
E
Fon ve bütçe oluşturma
Soru 5

Dinleme becerisinin karşı tarafa aktarıldığı en iyi çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzmanın, uzmanlığa dayalı geçerli bilgi vermesi
B
Uzmanın, deneyime dayalı tavsiye vermesi
C
Uzmanın, müracaatçıya yönlendirici sorular sorarak mülakatı derinleştirmesi
D
Uzmanın, müracaatçısının söylediklerini başka sözcüklerle tekrar ifade etmesi
E
Uzmanın, görüşmenin hemen ardından mülakat sürecinin yazıya dökülmesi
Soru 6

Bir sosyal hizmet uzmanının, “sosyal politikaları geliştirmek ve iyileştirmek” için üstlenmesi gereken görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetçi
B
Aktivist
C
Danışman
D
Kolaylaştırıcı
E
Aracı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin temel amaçlarından biri değildir?

A
Bireylerin sorunlarını onların adına çözümlemek
B
Kaynak ve sistemlerle müracaatçılar arasında köprü kurmak
C
Bireylerin sorunlarla baş etme kapasitelerini artırmak
D
Bireylerin sorun çözme becerilerini artırmak
E
Sistemlerin daha etkili hale gelmesini sağlamak
Soru 8

Bireyin dışsal olaylara verdiği duygusal tepkilerini kontrol altına alabilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Rol Kuramı
B
Görev Odaklı Yaklaşım
C
insancıl Yaklaşım
D
Krize Müdahale Yaklaşımı
E
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Soru 9

İhtiyaç halindeki bireylerin gereksinimlerinin ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak birtakım eylem ve çabaların düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Sosyal koruma
B
Sosyal işlevsellik
C
Sosyal yardım
D
Sosyal sermaye
E
Sosyal bakım
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikanalitik kuramının temel alanlarından biri değildir?

A
Kişilik yapısı
B
imajlar ve temsiller
C
Anksiyete
D
Bilinçaltı
E
Benliğin savunma mekanizmaları
Soru 11

Değer kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Neyin doğru ve neyin yanlış olduğu konusundaki inançlarımızın temel taşıdır.
B
Bireysel tercihlere rehberlik eden ilkelerdir.
C
insanların inanç ve bağlılıklarını temel alan tercihlerden oluşur.
D
Somut kurallardan oluşmaktadır.
E
Sosyal hayata yol gösteren soyut ilkelerdir.
Soru 12

Korkulan ya da endişe duyulan nesne ile kişiyi kademeli olarak karşı karşıya getirerek ve korkulan nesneyi sıradanlaştırarak özellikle fobilerin ortadan kaldırılmasında etkin olarak kullanılan davranışçı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pekiştirme
B
Klasik koşullanma
C
Sistematik duyarsızlaştırma
D
Gevşeme
E
Model olma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının, danışmanlık işlevini yerine getirmek için üstlendiği rollerden biri değildir?

A
Planlayıcı
B
Muktedir kılıcı
C
Kolaylaştırıcı
D
Meslektaşlık ve izleme
E
Bağlantı kurucu ve savunucu
Soru 14

Sosyal hizmet uygulamasında ________ , mesleki müdahale sürecinin iskeleti olarak nitelendirilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
etik ilkeler
B
onur ve değer
C
kültürel yetkinlik
D
sosyal adalet
E
vizyon yapısı
Soru 15

Satir’e göre işlevsel olmayan ailelerde, özgüveni düşük aile üyeleri arasındaki etkileşimin temelinde yatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendilik değeri
B
Hayatta kalmak
C
Özerklik
D
Bütünleşme
E
Üretkenlik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının ekolojik değerlendirmede göz önünde bulundurması gereken düzeylerden biri değildir?

A
Çevresel faktörler
B
Öz bakım kalıpları
C
Ailevi faktörler
D
Siyasal faktörler
E
Kaynaklar ve fırsatlar
Soru 17

__________, müracaatçının uzmanı çok iyi ve mükemmel tinsel öğretici olarak kabul ettiği kaçınılmaz gelişim basamağıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
idealleştirme
B
Bütünleşme
C
Aktarım
D
Kendini kabul
E
Özerklik
Soru 18

1 Değişim ajanı sistemi
2 Hedef sistem
3 Eylem sistemi
K. Sosyal hizmet uzmanının birlikte eylemde bulundukları grup, aile, komşu, yardım gruplarını kapsayan sistem
L. Sosyal hizmet uzmanlarının içinde bulunduğu sistem
M. Değiştirme ya da etkileme ihtiyacı bulunan sistem

Yukarıda verilen sistem yaklaşımının içerdiği sosyal hizmet uygulamasındaki sistemler ve içerikleri eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 2-M, 3-L
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-M, 2-K, 3-L
E
1-M, 2-L, 3-K
Soru 19

Toplumu, bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzeten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Murray Bowen
B
Jay Haley
C
Talcott Parsons
D
Robert King Merton
E
Emile Durkheim
Soru 20

Ekolojik yaklaşımın bireyi algılayış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı bireyi sorunlu tutan
B
içinde bulunduğu çevre ile birlikte değerlendiren
C
Bireyin güçlü yönlerine odaklanmaya çalışan
D
Hasta olarak gören
E
Bireyin yaşamı üzerinde kontrol sahibi olmasını amaçlayan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x