Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Diğer bireyler ile iletişime geçmeyen ve içine kapanık olan bir müracaatçının zayıf olduğu gelişim boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel
B
Duyuşsal
C
Sosyal
D
Ruhsal
E
Fiziksel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi olgusal bilgi kapsamında yer alan kategorilerden biri değildir?

A
Kurum politikası
B
Uygulama bilgisi
C
Hukuk/mevzuat
D
Sosyal politika
E
Bireysel ve toplumsal sorunlar
Soru 3

Sosyal hizmetin bilgi temelinin diğer tüm disiplinlerden beslenerek oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Eklektik bilgi temeli
B
Sistematik bilgi temeli
C
Sistem kuramı
D
Beşeri bilimler temeli
E
Sosyal hizmet bilgi çerçevesi
Soru 4

Bir sosyal hizmet uzmanının, “sosyal politikaları geliştirmek ve iyileştirmek” için üstlenmesi gereken görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolaylaştırıcı
B
Danışman
C
Aktivist
D
Aracı
E
Denetçi
Soru 5

__________, kuram ya da bakış açısı hakkında ne düşündüğümüzü ve sezgi veya uygulamadan gelen ustalık bilgisini kapsamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pratikten gelen bilgi
B
Kuramsal bilgi
C
Olgusal bilgi
D
Süpervizyon
E
Yaratıcılık
Soru 6

Sosyal hizmet öğrencilerine verilen temel lisans eğitimindeki araştırma eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Etik kurallar ihlal edilmeden hareket edilir.
B
incinebilir gruplarla çalışırken araştırmanın genel özelliğine uygun olarak hareket edilir.
C
Müracaatçının yüksek yararı ön plandadır.
D
Çok yönlü bakış açısı ile durum değerlendirilir.
E
Uzmanların önceki araştırmalarından yararlanılır.
Soru 7

Bir bireyin ve ailenin, problemli ya da sıkıntılı düşünce, his, davranış ve alışkanlıklarını değiştirmek veya düzeltmek için tasarlanmış eylemleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal işlevsellik
B
Sosyal bakım
C
Sosyal hizmetler
D
Sosyal tedavi
E
Sosyal politika
Soru 8

Biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürden gelme etmenlerin en çok vurgulandığı insan gelişimi dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocukluk
B
Yaşlılık
C
Bebeklik
D
Yetişkinlik
E
Ergenlik
Soru 9

1 Güvenlik gereksinimi
2 Ait olma ve sevgi gereksinimi
3 Kendini gerçekleştirme gereksinimi
K. Aile, arkadaşlık, cinsel yakınlık
L. Erdem, problem çözme, yaratıcılık, gerçeklerin kabulü, ön yargısız olma
M. iş, kaynak, sağlık, beden, aile, mülkiyet güvenliği

Yukarıda verilen Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve içerikleri eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-L, 2-K, 3-M
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-M, 2-K, 3-L
E
1-M, 2-L, 3-K
Soru 10

Sosyal sorunların çözümüne yönelik plan, program, hizmet ve uygulamaları biçimlendiren en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzenli gelir
B
Eğitim
C
Sosyal politika
D
Sosyal koruma
E
Rehabilitasyon
Soru 11

Amacı “müracaatçıyı açık iletişime teşvik etmek” olan bir sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansıtma
B
Hazırlık yapma
C
Dinleme
D
Dengeyi sağlama
E
Liderlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerisinde en önemli yeterlik alanlarından biri değildir?

A
Konsültasyon yapma
B
iletişim ve bağlantı kurabilme
C
Meslekte yükselme ve yetkinleşme
D
Öndeğerlendirme ve planlama
E
Müdahale ve hizmet sunumu
Soru 13

Sosyal hizmet uzmanlarının kullandığı “Etik İlkeler Piramidi”ne göre, aşağıdakilerden hangisi öncelik sıralamasında diğerlerinden daha üst düzeydedir?

A
Mahremiyet ve gizlilik
B
Yaşam kalitesi
C
Doğruluk ve tam açıklama
D
Özyönetim ve özgürlük
E
Asgari zarar
Soru 14

Bir sosyal hizmet uzmanı; belli bir durum içinde bireyler hakkında düşünürken, kişi ve durum hakkında anlayış geliştirirken, müdahalede kullanılacak bilgiyi belirlerken, müdahaleyi planlarken ve değerlendirme yaparken hangi becerilere sahip olmalıdır?

A
Özfarkındalık becerileri
B
Mesleki ilişkiler kurabilme ve sürdürebilme becerileri
C
Bilişsel beceriler
D
Etkileşimsel beceriler
E
Öz yönetim becerileri
Soru 15

Müracaatçıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, uzman personelin performansını arttırmak için, kurum personeli ve gönüllüler için çalışan bir sosyal hizmet uzmanının üstlendiği rol/görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışman
B
Vaka yöneticisi
C
Öğretici
D
iş yükü yöneticisi
E
Süpervizör
Soru 16

Sosyal hizmet uzmanının kendi gelişimsel boyutlarından herhangi biri ile sorun ya da eksiklik yaşaması aşağıdaki durumlardan hangisine yol açar?

A
Müracaatçısı ile etkili iletişim kuramaması
B
Müracaatçısının ilgili gelişim boyutunun yönünü değerlendirememesi
C
Müracaatçısı ile empati kuramaması
D
Müracaatçısının hiçbir gereksinimini ortaya koyamaması
E
Müracaatçısının bulunduğu yerden başlayamaması
Soru 17

“Kendilerine yardım etmeleri için müracaatçılarınıza yardım edin” anlayışını benimseyen bir sosyal hizmet uzmanına rehberlik eden etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müracaatçıya vizyon verme
B
Müracaatçı mahremiyetini koruma
C
Müracaatçı güçlenmesini en üst noktaya çekme
D
Müracaatçıyı, kendi yaşamları konusunda uzman görme
E
Müracaatçının katılımını en üst noktaya çıkarma
Soru 18

I. Hizmet
II. Yetkinlik
III. Sosyal bakım
IV. Sosyal adalet
Yukarıdakilerden hangileri sosyal hizmetin temel değerleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi NASW’ın 1981 yılında etkili sosyal hizmet uygulaması için tanımladığı “değer temeli” kapsamında yer almaz?

A
Yurttaşlık
B
Müracaatçının kendi kaderini tayin etme hakkı
C
Örgütsel oryantasyon
D
Gizlilik
E
Bireyin onuruna ve biricikliğine saygı
Soru 20

Sosyal hizmette ilk etik kuralları hazırlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jane Addams
B
Mary Richmond
C
Emile Durkheim
D
Sheafor Horeschi
E
Richard Cabot
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x