Sosyal Hizmet Kuruluşları 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Kuruluşları 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına ne ad verilir?

A
Kadın konukevi
B
Aile danışma merkezi
C
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
D
Toplum merkezi
E
Sosyal hizmet merkezi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülen kuruluşlardan biri değildir?

A
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
B
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı
C
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
D
Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
E
Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı
Soru 3

Geçici ya da sürekli olarak sosyal hizmetlere gerek duyan gruplara ne ad verilir?

A
Özel talepleri olan gruplar
B
Örgütlenmek isteyen gruplar
C
Özel gereksinim grupları
D
Tek bir cinsiyetten oluşan gruplar
E
Genel talepleri olan gruplar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi süreğen hastalıklardan biri değildir?

A
Cilt ve deri hastalıkları
B
Kan hastalıkları
C
Kalp-damar hastalıkları
D
Kabakulak hastalığı
E
Kanser
Soru 5

60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişilerin bakıldıkları, korundukları, sosyal ve psikolojik gereksinmelerinin karşılandığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boş zaman değerlendirme merkezi
B
Huzurevi
C
Yaşlı buluşma yerleri
D
Yaşlı kulübü
E
Yaşlı sağlık merkezi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı alanlardan biri değildir?

A
Yaşlılık refahı hizmetleri
B
Bankacılık
C
Sosyal yardımlar
D
Adli kuruluşlar
E
Tıbbi ortamlar
Soru 7

Aşağıdaki davranışlardan hangisi cinsel şiddet örneğidir?

A
Kürtaja zorlamak
B
Tekmelemek
C
Az para vererek çok şey beklemek
D
Çalışmasına izin vermemek
E
Aşağılamak
Soru 8

İşlevselliği azalmış, engelli, kronik rahatsızlığı ve rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlı bireylerin işlevselliğini ve bağımsızlığını artırıcı rolü olan yaşlı hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gündüz bakım merkezleri
B
Dinlendirme bakım evleri
C
Hospis bakım evleri
D
Termal dönem bakım merkezleri
E
Hastane öncesi bakım merkezleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çocuk cezaevinde çalışan sosyal hizmet uzmanının rol ve görevlerinden biri değildir?

A
Tahliyesi yaklaşan çocuklar için yeni yaşamları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek
B
Çocukların kendi sorunlarını çözümlemelerine yardımcı olmak
C
Kurum içindeki hakları ve uyulması gereken kurallarla ilgili olarak çocukları bilgilendirmek
D
Kurum içinde çeşitli sosyal faaliyetler düzenleyerek çocukların morallerinin iyileşmesine yardımcı olmak
E
Çocukların korunmalarıyla ilgili kararları almak
Soru 10

Türk Ceza Kanununda yer alan şekliyle “Suç eyleminden, psikolojik, fiziksel vs. açıdan zarar gören 18 yaşından küçük kişi” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel gereksinimli çocuk
B
Kanunla itilafa düşmüş çocuk
C
Madde bağımlısı çocuk
D
Suç mağduru çocuk
E
Suça sürüklenmiş çocuk
Soru 11

Duygusal, cinsel, fiziksel istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve davranış bozukluklarını giderme amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk ve gençlik merkezi
B
Çocuk yuvaları
C
Rehabilitasyon merkezi
D
Çocuk eğitim evleri
E
Bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek
B
Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli komisyonları kurmak
C
Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak
D
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek
E
Sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personelinin ücretlerini belirlemek
Soru 13

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımında aşağıdaki boyutlardan hangisi yer almaz?

A
Sakat olmamak
B
Ruhen iyilik hali
C
Hasta olmamak
D
Ekonomik iyilik hali
E
Sosyal iyilik hali
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A
Tam teşekküllü devlet hastaneleri
B
Özel hastaneler
C
Poliklinikler
D
Askeri hastaneler
E
Yataklı sağlık merkezleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan başlıca unsurlardan biri değildir?

A
Biyolojik çevre
B
Şakalar, metaforlar, hikâyeler, mitler ve efsaneler şeklinde oluşan örgüte özgü dil
C
Kahramanlar
D
Semboller ve sembolik eylemler
E
Çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları
Soru 16

Örgütün tümünün çevresiyle ve kendi içsel parçaları veya alt sistemleriyle ilişkilerini bir araya getiren ve bunların bütünleştirilmesi esasına dayanan yaklaşımdır?

A
Çatışmacı yaklaşım
B
Toplam kalite yönetimi
C
Durumsallık yaklaşımı
D
Yapısalcı yaklaşım
E
Sistem yaklaşımı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Proje Değerlendirme Daire Başkanlığının destekleri için belirlenen temalardan biri değildir?

A
Gelir getirici proje destekleri
B
Sosyal hizmet proje destekleri
C
istihdam eğitimi proje destekleri
D
Yedinci çevre proje destekleri
E
Toplum kalkınması proje destekleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Himaye-i Etfal Cemiyet-i Umumiyesi Nizamname-i Esasisi’nde tanımlanan kurum faaliyet alanlarından biri değildir?

A
Okulların tatil zamanlarında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara gönderilmesinin sağlanması
B
Çocukların evde bakımının sağlanması
C
Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması
D
Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması
E
Hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi
Soru 19

Sosyal yardımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal yardımlar bir sosyal haktır.
B
Devletin tüm vatandaşlarına asgari yaşam standardı sağlama zorunluluğu ilkesine dayanır.
C
Sosyal güvenlik, sosyal yardımların bir alt koludur.
D
Devletin topladığı vergilerle finanse edilir.
E
Hayır kurumlan ve geleneksel yardımlaşma ağlarından farklıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kamudaki sosyal yardımların işlevlerinden biri değildir?

A
Yoksullukla mücadele
B
istihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi
C
Üretim ve istihdamın artması
D
Eğitim düzeyinin artırılması
E
Gelir dağılımı adaleti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x