Sosyal Hizmet Kuruluşları 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Kuruluşları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

OsmanlIlarda ilk imareti kuran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ertuğrul Gazi
B
Osman Gazi
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
Orhan Gazi
Soru 2

Türkiye’de ilk kez sosyal hizmetleri en geniş çerçevede, çatısı altında toplayan kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
C
Yardım Sevenler Derneği
D
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
E
Sosyal Yardım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ailenin işlevlerinden biri değildir?

A
Çocukların bakımı
B
Neslin devamı
C
Tedavi etme
D
Cinsel aktivitenin düzenlenmesi
E
Yeni üyelerin sosyalleşmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik şiddete örnek gösterilemez?

A
Kadına tokat atmak
B
Kadının çalışmasına izin vermemek
C
Kadının para harcamasını kısıtlamak
D
Aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak
E
Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplum merkezlerinde yürütülen çalışmalardan biri değildir?

A
Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
B
Yurttaşlık ve çocuk hakları eğitim programı
C
Her yaş için eğitimi destekleme programları
D
Boşanma sonrası yaşanan sorunları giderici çalışmalar
E
Gelir getirici çalışmalar
Soru 6

Osmanlı döneminde öksüz ve yetim çocukların devlet eliyle bakımlarını sağlamak amacıyla kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabhane
B
Dar-ül Aceze
C
Dar-ül Hayr-ı Alî
D
Darüşşifa
E
Bimarhane
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün etkinliklerinden biridir?

A
Evliliğe hazırlık
B
Meslek edindirme kursları
C
Yaşlı ve engelli üyelerin bakımı
D
Aile eğitim programı
E
Kadın istihdamının geliştirilmesi projesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aile danışma merkezlerinde yürütülen mesleki çalışmalardan biri değildir?

A
Tek ana babalık
B
Anne-baba ve çocukların psikolojik bakımı
C
Yaşlı ve engelli üyelerin bakımı
D
Anne-baba ve çocuk ilişkisinden doğan sorunlar
E
Aile içi rol ve sorumlukların dağılımı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet birimlerinden biri değildir?

A
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
B
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
D
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Evlat edindirme konusunda toplumu bilinçlendirici yeni hizmet modelleri planlamak ve geliştirmek
B
Bakanlığın engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet etkinliklerini yürütmek ve koordine etmek
C
EngeMiliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal yaşama katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek
D
Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak
E
Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının birimlerinden biri değildir?

A
Okul öncesi çocuk bakım hizmetleri
B
Sosyal rehabilitasyon hizmetleri
C
Ortaöğretim ve üstü çocuk bakım hizmetleri
D
Bakım standartları geliştirme ve izleme
E
İlköğretim çağı çocuk bakım hizmetleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığın tanımı yapılırken ele alınan boyutlar arasında yer almaz?

A
Patolojik yaşlanma
B
Biyolojik yaşlanma
C
Ekonomik yaşlanma
D
Kültürel yaşlanma
E
Sosyal yaşlanma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığının görevlerinden «biri değildir?

A
Acil müdahale ekiplerinin oluşturulması ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek
B
Risk oluşmadan çocukların aile ortamında desteklenmelerine yönelik erken tanı ve uyarı sistemini kurmak, geliştirmek ve uygulanmasını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde sağlamak
C
Aile ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirme amacıyla gerekli müdahale yöntemlerini geliştirmek
D
Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici planların hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek
E
Evlat edindirme konusunda toplumu bilinçlendirici çalışmalar yapmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hakları Daire Başkanlığının görevlerinden biridir?

A
Türkiye'de Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak
B
Refakatsiz sığınmacı çocuklara yönelik koruma, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmek
C
Acil müdahale yöntemlerine ilişkin etkin ve kalıcı materyal ve dokümanları hazırlamak, gözden geçirmek
D
Sokakta olumsuz koşul ve ortamlarda yaşayan çocukların, bu ortamlardan uzaklaştırılıp korunması, rehabilite edilmesi konusunda çalışmaların planlanması ve yürütülmesini sağlamak
E
Evinden kaçmış olan çocukların ailelerine ve topluma kazandırılmalarına yönelik çalışmaları planlamak ve izlemek
Soru 15

Yaşlılara hizmet veren kuruluşlarda bulunması gerekmeyen meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal çalışmacı
B
Çocuk gelişimcisi
C
Tabip
D
Psikolog
E
Hemşire
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri tarafından kurulmuş çocuk ve gençlere yönelik kuruluşlardan biri değildir?

A
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
B
Gündem Çocuk Derneği
C
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
D
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
E
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Soru 17

Gelişmekte olan ülkelerde engellilerin yaşam standartlarını artırarak geliştirmek için engelliyle toplumun tanışmasını, kaynaşmasını, birbirlerini anlamalarını sağlamak için geliştirilen yeni stratejiye ne ad verilir?

A
İş-uğraşı terapisi
B
Kurum bakımı
C
Evde bakım hizmeti
D
Özel eğitim
E
Toplum temelli bakım
Soru 18

“Yaşlı tıbbı” olarak da bilinen yaşlı bakım ve tedavisini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyoloji
B
Geriatri
C
Pediatri
D
Ortopedi
E
Ortodonti
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almaz?

A
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
B
Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı
C
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı
D
Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı
E
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinim grupları ile çalışan sosyal meslek elemanları arasında yer almaz?

A
Özel eğitimci
B
Tekniker
C
Psikolog
D
Öğretmen
E
Bakım elemanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x