Sosyal Hizmet Kuruluşları 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Kuruluşları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadını aşağılamak hangi şiddet türü kapsamında yer alır?

A
Fiziksel şiddet
B
Sosyal şiddet
C
Cinsel şiddet
D
Psikolojik şiddet
E
Ekonomik şiddet
Soru 2

“Düşkünler kapısı” anlamına gelen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dar-ül Hayr-ı Ali
B
Dar-ül Aceze
C
Dar-üş Bimar
D
Dar-üş Şifa
E
Dar-ül Raha
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri arasında yer almaz?

A
Dernekler
B
Belediyeler
C
Kooperatifler
D
Sendikalar
E
Meslek odaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinim grupları ile çalışan meslek elemanları arasında yer almaz?

A
Mühendis
B
Psikolog
C
Sosyal çalışmacı
D
Öğretmen
E
Sosyolog
Soru 5

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın uygulanma süresi kaç aydır?

A
1
B
3
C
6
D
12
E
24
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerine ait sosyal hizmet kuruluşları arasında yer almaz?

A
Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
B
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Lösemili Çocuklar Vakfı
D
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı
E
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
Soru 7

Fırsatların kullanımında, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramamasına ne ad verilir?

A
Cinsellikte eşitlik
B
Toplumsal rolde hakkaniyet
C
Cinsiyet farklılığı
D
Cinsiyet farkındalığı
E
Toplumsal cinsiyette eşitlik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik şiddete örnek değildir?

A
Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak
B
Ekonomik konularda kadının fikrini sormamak
C
Kadının para harcamasını kısıtlamak
D
Kadının çalışmasına izin vermemek
E
Kadına tokat atmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan biridir?

A
Huzurevleri
B
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
C
Kadın konukevleri
D
Darülaceze
E
Darülfünun
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aile mahkemelerinde görülen davalardan biri değildir?

A
Velayet
B
Boşanma
C
Evlat edinme
D
Vesayet
E
Veraset
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çocuk mahkemelerinin amaçlarından biri değildir?

A
Çocuğun rehabilitesi
B
Çocuğun korunması
C
Çocuğun sosyalleşmesi
D
Çocuğun tedavisi
E
Çocuğun tekrar suça karışması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerce yaşlılara verilen sosyal hizmetlerden biri değildir?

A
Hemşirelik hizmetleri
B
Sağlık hizmetleri
C
iş bulma hizmetleri
D
Temizlik ve bakım hizmetleri
E
Psikolojik destek hizmetleri
Soru 13

(0-6), (7-12) ve (13-18) yaşlar arasındaki zihinsel engelli çocuklara yatılı ve/veya gündüzlü olmak üzere bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk ve Gençlik Merkezleri/Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezleri
B
Yetiştirme Yurtları
C
Eğitim Evleri
D
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
E
Gözlem Evleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi engellilere hizmet sunan uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

A
Dünya Sağlık Örgütü
B
Uluslararası Çalışma Örgütü
C
Kızılay Derneği
D
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu
E
Birleşmiş Milletler Sosyal Politika ve Kalkınma Birimi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk İzlem Merkezlerinin oluşturulmasında yararlanılan kurum veya kuruluşlardan biri değildir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Adli Tıp Kurumu
C
içişleri Bakanlığı
D
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E
Adalet Bakanlığı
Soru 16

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaç aylığı için engellilik oranı en az yüzde kaçtır?

A
40
B
30
C
20
D
15
E
10
Soru 17

Zaman akışı içinde edinilen sosyal davranışın sosyal konumun ve bireyin sosyal rollerinin değişmesine ne ad verilir?

A
Sosyal yaşlanma
B
Patolojik yaşlanma
C
Biyolojik yaşlanma
D
Psikolojik yaşlanma
E
Kronolojik yaşlanma
Soru 18

Engelli çocukların normal yaşıtları ile daha yapıcı ve kazançlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran uygulamalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bozukluk
B
Özel eğitim
C
Rehabilitasyon
D
Kaynaştırma
E
Engellilik
Soru 19

Adolesan Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Merkezlerince verilen hizmetler hangi yaş grubunu kapsar?

A
0-5
B
6-9
C
10-24
D
25-30
E
31-34
Soru 20

Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, çocuklar kaç yaşını dolduruncaya kadar çocuk olarak kabul edilir?

A
18
B
17
C
16
D
15
E
14
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x