Sosyal Hizmet Kuruluşları 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Kuruluşları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri Yasası ilk kez hangi yılda çıkarılmıştır?

A
1979
B
1980
C
1981
D
1982
E
1983
Soru 2

Sosyal çalışmacıların, sosyal yardımcıların, sosyal teknikerlerin, yaşlı bakıcılarının, çocuk bakıcılarının, sosyal sekreterlerin gibi çalışıp sosyal hizmet ürettikleri mekânsal örgütlenmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil toplum kuruluşu
B
Özel kuruluş
C
Kamu kurumu
D
Sivil toplum örgütü
E
Sosyal hizmet kuruluşu
Soru 3

Toplumun kadınlığa ve erkekliğe atfettiği anlamlara ne ad verilir?

A
Toplumsal farklılık
B
Biyolojik ayrışma
C
Kadın-erkek farklılığı
D
Toplumsal cinsiyet
E
Sosyal gelenek
Soru 4

Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyleri tanımlamada aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A
Kronik gereksinimli
B
Kaynaştırmaya ihtiyaç duyan
C
Yetersiz
D
Engelli
E
Rehabilite edilmesi gerekli
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarından biri değildir?

A
Reddetme, durdurma ve rıza hakkı
B
Hasta hakları kurulunun üyesi olma hakkı
C
Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı
D
Müracaat, şikayet ve dava hakkı
E
Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı
Soru 6

Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlan aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilçe hastanesi
B
Gün hastaneleri
C
Özel dal hastaneleri
D
Genel hastaneler
E
Eğitim ve araştırma hastaneleri
Soru 7

Suça sürüklenmiş çocuklardan 18 yaşını doldurmuş olanlar hangi durumda eğitim evlerinde kalmaya devam edebilirler?

A
Fiziksel rahatsızlıklar ve problemler yaşıyorlarsa
B
Halen korunmaya muhtaç durumdaysalar
C
Eğitimleri henüz bitmemişse
D
Aileleri tarafından istenmiyorlarsa
E
Devlet tarafından herhangi bir işe yerleştirilmemişlerse
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi suçluluk nedenlerinden biri değildir?

A
Medya etkisi
B
Çocukluk
C
Ailenin çocuktan beklentileri
D
Akran ilişkileri
E
Yoksulluk
Soru 9

Çocuk mahkemelerinde refah yaklaşımı ilk kez hangi yılda ve hangi yasal düzenleme ile açık bir biçimde ifade edilmiştir?

A
1933 - Çocuk ve Genç Bireyler Kanunu
B
1983 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
C
2004 - Türk Ceza Kanunu
D
2004 - Ceza Muhakemesi Kanunu
E
2005 - Çocuk Koruma Kanunu
Soru 10

Yüksek bağımlılık potansiyeli taşımayan ve ilaç ve maddeler kullanılmaksızın yapılan detoksifikasyon usulü aşağıdaki tedavi uygulama sınıflarından hangisi ile ifade edilir?

A
A tipi uygulama
B
B tipi uygulama
C
C tipi uygulama
D
D tipi uygulama
E
Bağımsız tip uygulama
Soru 11

Hukuk düzeni tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış eylemlere ne ad verilir?

A
Suç
B
Koruyucu
C
Önleyici
D
infaz gerektiren
E
Yasaklayıcı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık kuruluşlarınca yürütülen hizmet modellerinden biri değildir?

A
Üremeye yardımcı tedavi merkezi
B
Özel diyaliz merkezleri
C
Özel hastaneler
D
Evde bakım hizmeti
E
Özel çocuk izlem merkezleri
Soru 13

Arslan'a göre, aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün başlıca unsurlarından biri değildir?

A
Kahramanlar
B
Sosyal ve fiziki çevre
C
Çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları
D
Ekonomik bütçesi
E
inançlar, değerler ve tutumlar
Soru 14

Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Almanya vatandaşı olan birinin belirli periyodlarla bu iki ülke arasında gidip gelmesi bu kişiyi hangi tip bir göçmen durumuna getirir?

A
Transit göçmen
B
Statik göçmen
C
Döngüsel göçmen
D
Geri-dönen göçmen
E
Sıçramalı göçmen
Soru 15

Türkiye’de yoksulluğa ilk ciddi sosyal politika müdahalesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

A
1976 yılında 2022 sayılı yasa ile
B
1983 yılında 2828 sayılı yasa ile
C
2004 yılında 5263 sayılı yasa ile
D
2006 yılında 5510 sayılı yasa ile
E
2011 yılında 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile
Soru 16

Sosyal güvenliğin ana unsurlarından olan sosyal sigortalar aşağıdakilerden hangisini içermez?

A
Sağlık sigortası
B
Çalışanın sigortalanması
C
Zorunlu trafik sigortası
D
Emeklilik
E
işsizlik sigortası
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yönetişimciliğin temel ilkelerinden biridir?

A
Toplam kalite
B
Yarışma
C
Profesyonellik
D
Merkeziyetçilik
E
Tasarruf
Soru 18

Örgütte her elde edilen çıktının bir sonraki çıktının girdisini oluşturmasına sistem yaklaşımında ne ad verilir?

A
Girdi oluşturma
B
informal değerlendirme
C
Çıktı değerlendirme
D
Geri bildirim
E
Örgütün değerlendirilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının yürüttükleri görev ve çalışmalar arasında yer almaz?

A
Program planlama
B
Medikal tedavi
C
Savunuculuk
D
Direkt hizmet etme
E
Yönetim/organizasyon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kamudaki sosyal yardımların ana işlevlerinden biri değildir?

A
Yoksullukla mücadele edilmesi
B
Gelir dağılımı adaletinin sağlanması
C
Ücretlerin artırılması
D
istihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi
E
Üretim ve istihdamın artırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x