Sosyal Hizmet Kuruluşları 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Kuruluşları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadın Dayanışma Vakfına göre, kadını çocuk doğurmaya zorlamak hangi şiddet türü altında tanımlanır?

A
Aile içi şiddet
B
Psikolojik şiddet
C
Ekonomik şiddet
D
Fiziksel şiddet
E
Cinsel şiddet
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi aile hekimliğinin amaçları arasında yer almaz?

A
Erken tanı ve tedaviyi sağlamak
B
ikinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik teşhis ve tedavi hizmeti sunmak
C
Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak
D
Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek
E
Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kadın konukevleriyle ilgili belirlediği ilkeler kapsamında yapılan çalışmalardan biri değildir?

A
Evliliğe hazırlık programlarının yürütülmesi
B
Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı bir biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması
C
Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması
D
Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması
E
izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi
Soru 4

Aile ve kadına yönelik sosyal hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi T.C. Sağlık Bakanlığına bağlıdır?

A
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
B
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
D
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Aile Hekimliği Koordinatörlüğü
Soru 5

Vakıfların kuruluşları aşağıdaki mahkemelerden hangisi tarafından tescil edilir?

A
Sulh ceza mahkemeleri
B
icra mahkemeleri
C
Asliye hukuk mahkemeleri
D
Ticaret mahkemeleri
E
Ağır ceza mahkemeleri
Soru 6

Aile eğitim programları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı hangi birim tarafından düzenlenmektedir?

A
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
B
Personel Daire Başkanlığı
C
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
D
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 7

Kamuda düzenlenmiş üst örgütlenmeleri anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal hizmet kuruluşu
B
Kuruluş
C
Kurum
D
Sivil toplum kuruluşu
E
Sivil toplum örgütü
Soru 8

Bir hastalığın tedavisinden ya da hastalığın giderilmesinden sonra ortada kalan eksikliği, yetersizliği, güçsüzlüğü gidermek için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A
Taburcu
B
Tedavi
C
Kontrol
D
Rehabilitasyon
E
Muayene
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ilk sosyal güvenlik önlemleri olarak görülen yasal düzenlemelerden biridir?

A
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
B
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
C
Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesine Füruhtuna Dair Kanun
D
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
E
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere verdiği görev ve sorumluluklardan biri değildir?

A
Nüfusu 50.000’i geçen belediyelerde çocuk izlem merkezi açma
B
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler için kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma
C
Sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini yapma veya yaptırma
D
Okul öncesi eğitim kurumlan ile sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilme ve işletebilme
E
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına uygun yöntemlerin kullanılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toplum temelli bakımın alt bileşenleri arasında yer almaz?

A
iş yerinde bakım
B
Cezaevinde bakım
C
Evde bakım
D
Sosyal kaynaştırma
E
Rekreasyon evleri
Soru 12

O- 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların bedensel, eğitsel, psiko- sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetiştirme yurtları
B
Çocuk yuvaları
C
Eğitim evleri
D
Koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri
E
Kreş ve gündüz bakımevleri
Soru 13

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre acil korunma kararı en fazla kaç günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir?

A
7
B
15
C
20
D
30
E
60
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi gençlik danışmanlık ve sağlık hizmet merkezinde çalışan personel arasında yer almaz?

A
Diyetisyen
B
Hemşire
C
Sosyal çalışmacı
D
Hekim
E
Öğretmen
Soru 15

Fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren ve normal eğitim/öğretimden yararlanmayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı halde destek programları ile eğitimlerini devam ettirilebilen bireylere verilen eğitimlere ne ad verilir?

A
Yeterlilik eğitimi
B
Sosyal uyum eğitimi
C
Formal eğitim
D
Özel eğitim
E
Kaynaştırma eğitimi
Soru 16

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen yatılı ve gündüzlü bakım hizmeti aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisine göre yürütülür?

A
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
B
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
C
Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmetlerinin Belirlenmesine ilişkin Yönetmelik
D
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
E
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
Soru 17

Kişinin çalışma kapasitesi ve işlevlerinin engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreğen hastalıklar
B
Ortopedik engeller
C
Yetersizlikler
D
Engellilikler
E
Rehabilitasyonlar
Soru 18

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ve destek altında olan çocukların eğitimi başta olmak üzere sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve gerekli programların hazırlanması hangi başkanlığın görevidir?

A
Çocuk Hakları Daire Başkanlığı
B
Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
D
Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı
E
Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı
Soru 19

Zamana bağlı olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki değişmelere ne ad verilir?

A
Ekonomik yaşlanma
B
Sosyal yaşlanma
C
Psikolojik yaşlanma
D
Patolojik yaşlanma
E
Biyolojik yaşlanma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal hizmet vermek için kurulmuş kuruluşlardan biri değildir?

A
Psikiyatri klinikleri
B
Çocuk yuvaları
C
Gençlik merkezleri
D
Kadın konukevleri
E
Sosyal bakım merkezleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x