Sosyal Hizmet Kuruluşları 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Kuruluşları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gündüzlü hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarından biridir?

A
Kreş
B
Bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi
C
Koruma bakım ve rehabilitasyon merkezi
D
Huzurevi
E
Sığınmaevi
Soru 2

________ çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden farklılık gösteren bireyi ifade eden kavramdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Özel gereksinimli birey
B
Yaşlı birey
C
Yetersiz birey
D
Kaynaştırılan birey
E
Uyumlaştırılan birey
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel sektöre ait kuruluşlara örnek gösterilemez?

A
Çocuk gündüz bakımevi
B
Kreş
C
Rehabilitasyon merkezi
D
Huzurevi
E
Çocuk izlem merkezi
Soru 4

Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellemek aşağıdaki şiddet türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Cinsel
B
Psikolojik
C
Fiziksel
D
Ekonomik
E
Tinsel
Soru 5

Bünyesinde 112 hizmetleri olan sağlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gün hastanesi
B
ilçe/belde hastanesi
C
Genel hastaneler
D
Umumi hastaneler
E
Acil hastanesi
Soru 6

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belde hastanesi
B
ilçe hastanesi
C
Genel hastane
D
Gün hastanesi
E
Özel dal hastaneleri
Soru 7

Bir ya da daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile sağlığı merkezi
B
Sanatoryum
C
ilçe hastanesi
D
Gün hastanesi
E
Eğitim ve araştırma hastanesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar arasında yer alır?

A
Meslek hastalıkları hastaneleri
B
Tam teşekküllü devlet hastaneleri
C
Özel hastaneler
D
Askeri hastaneler
E
Tıp fakülteleri
Soru 9

Çocuk suçluluğu içinde en az anlaşılan ve tedaviye en cok karşı koyan suç kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziksel rahatsızlıklar
B
Nörotik suçlular
C
Ekonomik yetersizlikler
D
Psikopatik suçlar
E
Rol model eksikliği
Soru 10

Türkiye’de ilk çocuk mahkemesi nerede kurulmuştur?

A
İstanbul
B
Ankara
C
Bursa
D
İzmir
E
Adana
Soru 11

Pekin-Beijing Kuralları olarak da bilinen suçlulukla ilgili Birleşmiş Milletler düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Kuralları
B
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici ilkeleri
C
Birleşmiş Milletler Çocuk Öeza Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkındaki Asgari Standart Kurallar
D
Birleşmiş Milletler Denetimli Serbestlik Sözleşmesi
E
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Soru 12

Yargılama sonucu verilen cezanın, koruyucu ve destekleyici tedbirler, güvenlik tedbirleri gibi çeşitli şekillerle yerine getirilmesine ne ad verilir?

A
ihtiyati tedbir sistemi
B
Tedbir alma sistemi
C
Ceza infaz sistemi
D
Kollayıcı önlem sistemi
E
Nihai tedbir sistemi
Soru 13

Hedefine doğru göç ederken başka duraklardan geçmekte olan göçmene ne ad verilir?

A
Geri dönen göçmen
B
Sıçramalı göçmen
C
Döngüsel göçmen
D
Transit göçmen
E
Zorunlu göçmen
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal yardımlarının ana işlevlerinden biri değildir?

A
Yoksullukla mücadele
B
Mutlak eşitlik sağlanması
C
Gelir dağılımı adaleti
D
istihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi
E
Üretim ve istihdamın artırılması
Soru 15

Genelde geceleri yatacak uygun ve düzenli yeri olmayan, terminal, metro, gar, köprü altı ve parklarda toplumun marjinal bölgelerinde yaşayan kişi ve gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
işsizler
B
Evsizler
C
Korunmaya muhtaçlar
D
Kleptomaniler
E
Şiddet mağduru kişiler
Soru 16

I. Türk Alman Merkezi
II. Berlin Türk Toplumu
III. Türk Veliler Birliği
Yukarıdakilerden hangileri Almanya'nın Berlin kentindeki sivil toplum örgütlerinin çokkültürcü sosyal hizmetlerine örnektir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

I. Hizmet alanların gerçek ihtiyaçlarından yola çıkılması
II. Ön yargılı yaklaşımlarla götürülen hizmetlerin kullanılmaması
III. Sınıflayıcı yaklaşımlarla götürülen hizmetlerin kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminin ve sosyal hizmet politikalarının çok kültürcü ve eleştirel bir bakışla yeniden değerlendirilmesi; hizmet alanların ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda sunulan hizmetlerin çok kültürcü anlayışla yeniden düzenlenmesi için dikkat edilmesi gereken niteliklerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

İlk bakışta türdeş ve tekkültürlü ulus-devletin çoğulluklar üzerindeki baskıcı niteliğinin giderilmesin ve herkes için toplumsal eşitliğin savunulmasını ifade eden uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otoriter
B
Kollektivist
C
Anarkosendikalist
D
Çokkültürcü
E
Feminist
Soru 19

I. Program planlama ve değerlendirme
II. Savunuculuk
III. Koordinasyon ve işbirliği
IV. Direkt hizmet etme
Yukarıdakilerden hangileri okul ortamında çalışan sosyal çalışmacıların yürüttükleri görev ve çalışmalar ile ilgili bilgilerin sınıfları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

I. Vakıflarca yürütülen süreklilik arz etmeyen aile yardımlarının usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak
II. Muhtaç ailelerin gıda ve giyim gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik olarak vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek
III. Yoksullukla mücadele alanında uluslararası gelişme ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek, Türkiye açısından yararlı görülen modelleri uygulamaya koymak
IV. Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ile ilgili işleri yürütmek
Yukarıdakilerden hangileri Aile Yardımları Daire Başkanlığının görevlerindendir?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
1,1I, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x