Sosyal Hizmet Mevzuatı 2015-2016 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman ve hangi kanun ile verilmiştir?

A
1928 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B
1926 yılında Türk Medeni Kanunu
C
1934 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D
1930 yılında Belediye Kanunu
E
1936 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
Soru 2

Bakanlar kurulu kararı taşıyan metine ne ad verilir?

A
Özelge
B
Tüzük
C
Yönetmelik
D
Genelge
E
Kararname
Soru 3

Çocuk ve genç işçilerin sanayiye ait işlerde gece çalıştırılmasında azami yaş sınırı kaçtır?

A
15
B
16
C
18
D
17
E
14
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Yaşlılar Asamblesinde yer alan konulardan biri değildir?

A
itibar
B
Bağımsızlık
C
Bakım
D
Eğitim
E
Katılım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında hastaların sahip olduğu haklardan biri değildir?

A
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulama
B
Sağlık kuruluşları seçme ve değiştirme
C
Kayıtları inceleme
D
Personeli tanıma, seçme ve değerlendirme
E
Tıbbı tedaviyi reddetme ve durdurma
Soru 6

Hasta hakları yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girmiştir?

A
1998
B
2001
C
2004
D
2007
E
2011
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çocuk mahkemelerinde çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarından biri değildir?

A
Bakım
B
Barınma
C
Sağlık
D
Eğitim
E
Rehabilitasyon
Soru 8

Çocuk mahkemelerinde hakim için ayrı bir kürsünün bulunmaması ve hakimin resmi kıyafetini giymemesi aşağıdaki hangi ilke kapsamındadır?

A
Rahatlık
B
Mütevazilik
C
Eşitlik
D
Basitlik
E
Sadelik
Soru 9

Kamu davasının ertelenme süresi kaç yıl olarak öngörülmüştür?

A
2
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 10

Çocuk-polis ilişkisi aşağıdaki uluslararası mevzuatların hangisinde ayrıntılı olarak yer almıştır?

A
Strassburg kuralları
B
Havana kuralları
C
Lahey kuralları
D
Riyad kuralları
E
Pekin kuralları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneler Birliği kurumunun görevlerinden biri değildir?

A
Aile hekimliği sisteminin işlevselliği için çalışmalar yürütmek
B
Kurum hizmetlerinin satın alma, kiralama, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
C
Ağız ve diş sağlığı merkezleri kurmak ve işletmek
D
Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işleri yürütmek
E
Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına yönelik çalışma yapmak
Soru 12

Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin hizmet veren ve en az 50 yatağa sahip olması gereken sağlık kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gün hastanesi
B
Özel dal hastaneleri
C
Genel hastaneler
D
Eğitim ve araştırma hastaneleri
E
ilçe/belde hastanesi
Soru 13

İşsizlik üzerine çalışmalar yürüten sosyal hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülteciler ve sığınmacılarla sosyal hizmet
B
Çok kültürlü sosyal hizmet uygulamaları
C
Toplum örgütlenmesi ve sosyal hizmet
D
Çalışma hayatı ve sosyal hizmet
E
Afet ve acil durumlarda sosyal hizmet
Soru 14

1806 yılında Osmanlı Dönemi'nde emeklilik hakkının gerçekleşmesi için çağdaş anlamda kurulan ilk sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amele Birliği ihtiyat ve Teavün Sandığı
B
Askeri Tekaüt Sandığı
C
PTT idaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı
D
imalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı
E
Emekli Sandığı
Soru 15

Her sigortalının kendi primini ödemesi gerektiğini vurgulayan sosyal sigortalar ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigortacılık
B
Zorunluluk
C
Kendi kendine yardım
D
Finansmana dışardan katkı
E
Sosyal destek
Soru 16

Mülteciliğin statüsüne ilişkin imzalanan ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi
B
1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne ilişkin Sözleşme
C
1966 tarihli Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
D
1967 tarihli Newyork Protokolü
E
1984 tarihli Cartagena Deklarasyonu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplum merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacıların görevlerinden biri değildir?

A
Ulusal istihdam politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak
B
Mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek
C
Bölge halkının sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışma yapmak
D
Toplum incelemesi çalışmalarını gerçekleştrimek
E
Program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulaması bulunmayan sosyal hizmet alanlarından biridir?

A
Mülteciler ve sığınmacılara sosyal hizmet
B
Afet ve acil durumlarda sosyal hizmet
C
Toplum örgütlenmesi ve sosyal hizmet
D
Çalışma hayatına ilişkin sosyal hizmet
E
Çok kültürlü ortamlarda sosyal hizmet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin sosyal araçlarından biridir?

A
Sosyal bakım
B
Sosyal rehabilitasyon
C
Sosyal destek
D
Sosyal sigortalar
E
Sosyal kalkınma
Soru 20

Ülkesinde yaşayan bireylerin ve ailelerin bugün ve yarın kaygısı duymadan yaşamasını öngören, sağlayan ve bunun için gerekli araçları geliştiren devlete ne ad verilir?

A
Teokratik devlet
B
Sosyal devlet
C
Muhafazakar devlet
D
Kapitalist devlet
E
Liberal devlet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x