Sosyal Hizmet Mevzuatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya Yaşlı Asamblesi’nin, yaşlı bireylerin bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşması gerektiğini ileri sürdüğü yaşlılık ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılım
B
Ekonomi
C
Bağımsızlık
D
itibar
E
Bakım
Soru 2

Evde bakım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evde bakım ücreti 3 aylık periyodlarla ödenir.
B
Evde bakım ücretinin aylık tutarı net asgari ücret miktarındadır.
C
Özel kuruluşta bakım sağlanması durumunda aylık net iki asgari ücret ödenir.
D
Evde bakım ücreti alınması için ağır özürlü sağlık kurulu raporu alınmalıdır.
E
Evde bakım hizmetleri 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürütülmektedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü ve çok katmanlı ortamlarda sosyal hizmet için yasal düzenlemelerden biridir?

A
2022 sayılı Yasa
B
1981 tarihli Lizbon Bildirgesi
C
1995 tarihli Bali Bildirgesi
D
1995 sayılı Özürlülere Karşı Ayrımcılık Yasası
E
1580 sayılı Belediye Kanunu
Soru 4

Acil koruma kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde acil koruma kararı için çocuk hâkimine müracaat edilir.
B
Hâkim 3 gün içinde acil koruma talebi için karar verir.
C
Acil korunma kararı en fazla 30 gün için verilebilir.
D
Hâkim çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına karar verebilir.
E
Kurum, çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep edebilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik düşüncesinin oluşmasında etkili olmamıştır?

A
Amsterdam Antlaşması
B
Avrupa Sosyal Şartı
C
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
D
İstanbul Sözleşmesi
E
insan Hakları Beyannamesi
Soru 6

Çocuk mahkemelerinde uygulamaya egemen olan, hâkim için ayrı kürsünün bulunmaması ve hakimin resmi kıyafetini giymemiş olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rahatlık
B
Mütevazilik
C
Basitlik
D
Gizlilik
E
Sadelik
Soru 7

Osmanlı döneminde çağdaş anlamda ilk sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
PTT Telgraf ve Telefon idaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı
B
Telgraf ve Telefon idaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı
C
Askeri Tekaüt Sandığı
D
imalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı
E
Amale Birliği ihtiyat ve Teavün Sandığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ceza İnfaz Kurumlarının iyileştirme programlarına katılacak hükümlülerin belirlenmesinde görevlidir?

A
Gardiyan
B
Polis
C
Sosyal çalışmacı
D
Avukat
E
Savcı
Soru 9

Acil servis hizmetlerinde, sosyal güvencesi olmayıp, ödeme gücü bulunmayanlardan ücret talep edilmeyeceği hükmü aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde yer alır?

A
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanun
B
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
C
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
D
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkındaki Yönetmelik
E
Hasta Hakları Yönetmeliği
Soru 10

Sosyal çalışmacının yanık tedavi birimlerindeki görevi nedir?

A
Hastalara fizyoterapi tedavisi uygulamak
B
Hastaların tanısına katkı vermek
C
Hastalara beslenme hizmetleri vermek
D
Hastalara sosyal ve psikolojik destek vermek
E
Hastalara uygun doku bulmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa göre kurumun görevlerinden biri değildir?

A
istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak
B
iş ve meslek analizleri yapmak
C
Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak
D
işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak
E
işsizlere aynî ve nakdi yardım tedarik etmek
Soru 12

Yüksek gelirli sigortalılardan diğer sigortalılara oranla ve bunlar yararına daha yüksek prim alınmasını benimseyen sosyal sigorta ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunluluk
B
Kendi kendine yardım
C
Sigortacılık
D
Sosyal denge
E
Finansmana dışardan katkı
Soru 13

Yargıcın, karşısına çıkan bir hukuk sorununda dayanacağı yasal hükmün bulunmaması ya da bulunan hükümden tatmin olmayarak kararsız kalması durumunda, eski kararlara, gelenek ve vicdanına dayanarak anlayış ve kanısına uygun olarak bir hüküm geliştirmesiyle oluşan mevzuat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanun hükmünde kararname
B
Kanun
C
Genelge
D
içtihat
E
Özelge
Soru 14

18-21 yaş arası gençlerin eğitim ve öğretim esasına dayalı iç ve dış güvenlik görevleri bulunan ceza infaz kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk Kapalı Ceza infaz Kurumu
B
LTipi Cezaevi
C
FTipi Cezaevi
D
Gençlik Kapalı Ceza infaz Kurumu
E
ETipi Cezaevi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Belediye Kanunu’na göre, belediyelerin sosyal hizmet sunumundaki rolüne ilişkin ipucu veren hususlardan biridir?

A
Meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini üreterek bu hizmetlerden maddi gelir elde etmesi
B
Dar gelirli, yoksul ve özürlülere dönük sosyal hizmet ve yardımları il özel idarelerine havale etmesi
C
Nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açması
D
Nüfusu 10.000'i geçen belediyelerin yoksullara mikro kredi vermesi
E
Yaşlı insanları köylerine döndürecek tedbirler alması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları açısından ataerkil toplumsal yapının dört temel olumsuz etkisinden biri değildir?

A
Kadınlar iş hayatında aktif görev alabilirler.
B
Toplumda kadınlar ve erkekler eşitsiz konumlarda bulunurlar.
C
Eşit haklara sahip değildirler.
D
Yasada haklar herkes için yazsa bile kadınlar haklarını kullanamazlar.
E
Toplumda ezilen bir grup olarak kadınlar toplumsal olaylardan erkeklere göre daha olumsuz olarak etkilenirler.
Soru 17

Tüm dünyada sosyal hizmet çalışanları için en temel ve en belirleyici uluslararası belge aşağıdakilerden hangsidir?

A
Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi
B
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
C
Afrika insan ve Halkların Hakları Şartı
D
BM Çocuk Hakları Bildirisi
E
BM Kadınların Siyasi Haklarına ilişkin Sözleşme
Soru 18

Tüm eğitim kurumlarının milli eğitim bakanlığına bağlandığı Tevhid-i Tedrisat Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

A
1924
B
1925
C
1926
D
1927
E
1928
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çocuk koruma kanununda uygulanan koruma tedbirlerinden biri değildir?

A
Bakım
B
Sağlık
C
Rehberlik
D
Eğitim
E
Danışmanlık
Soru 20

Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı aşağıdaki kurumlardan hangisinin bünyesinde kurulmuştur?

A
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
D
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
E
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x