Sosyal Hizmet Mevzuatı 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çocuğun meslek sahibi bir ustanın yanına yahut bir işyerine yerleştirilmesi aşağıdaki tedbirlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Bakım tedbiri
B
Danışmanlık tedbiri
C
Eğitim tedbiri
D
Sağlık tedbiri
E
Barınma tedbiri
Soru 2

Belli bir işin nasıl yapılacağına dair Bakanlar Kurulu kararı içeren yazılı belgeye ne ad verilir?

A
Yönetmelik
B
Genelge
C
Özelge
D
Kararname
E
Kanun hükmünde kararname
Soru 3

I. Cinsiyet, bedenin biyolojik bir özelliğidir.
II. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıklarından oluşmaktadır.
III. Toplumsal cinsiyeti öğrenmiş bir şekilde dünyaya geliriz.
IV. Erilin baskın, dişilin ikincil olduğu cinsiyet rejimlerine ataerkil toplum rejimi denir.
Toplumsal cinsiyetle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1976
B
1977
C
1978
D
1979
E
1980
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığı merkezlerindeki sosyal çalışmacıların görevlerinden biri değildir?

A
Afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütmek
B
Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak
C
Okul yönetimleri ile işbirliği yaparak desteklemek
D
Organ bağışı kampanyaları düzenlemek
E
Sosyal yardıma muhtaç hastaların sosyal yardım kurumlarıyla iletişimini sağlamak
Soru 6

I. Sosyal çalışma görevlisi çocuğa ve ailesine danışmanlık yaparak çocuğa yardım eder.
II. Sosyal çalışma görevlisi çocuk mahkemelerine yardım eden bir kurumdur.
III. Sosyal çalışma görevlisi uzmanlık bilgisini kullanarak çocuğun üstün yararı için faaliyet gösteren bir süjedir.
IV. Sosyal çalışma görevlisi çocuğun cezai yaptırımı olup olmadığına karar verir.
Sosyal çalışma görevlisinin hukuki statüsü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 7

Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vazgeçilemez. ifadesi aşağıdaki hasta haklarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Mahremiyete saygı gösterilmesi
B
Tıbbi özen gösterilmesi
C
Tedaviyi reddetme ve durdurma
D
Ötenazi yasağı
E
Kayıtları inceleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ceza siyasetinin önceliklerinden biri değildir?

A
Adli para cezası ve hapis yerine alternatif yaptırımlara başvurulması
B
Suç işlemenin önlenmesi
C
Ceza hukukuna son çare olarak başvurulması
D
Tutuklamaya mümkün olduğunca başvurulmaması
E
Tehlikeli suçlar hakkında kısa sürede karar verilmesi
Soru 9

Hakim ile çocuğun, her türlü usullerin dışında serbestçe konuşabilmelerini sağlamaya yönelik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadelik
B
Basitlik
C
Şeffaflık
D
Samimilik
E
Doğallık
Soru 10

Ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı, en az 50 yataklı sağlık kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel dal hastaneleri
B
Genel hastaneler
C
Eğitim ve araştırma hastaneleri
D
Gün hastanesi
E
ilçe / belde hastanesi
Soru 11

I. Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğunca resmi kıyafetle yapılmalıdır.
II. Suça sürüklenen çocuk hakkında soruşturma cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.
III. Suça sürüklenen çocuk 12 yaşın üzerinde ise dava, ağır ceza mahkemesince görülür.
IV. Çocuk, bir yetişkinle birlikte suç işlerse çocuk hakkındaki soruşturma ayrı yürütülür.
Çocuk koruma kanunu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 12

I. Tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi, dördüncü ve beşinci basamak sağlık kurumlarını kapsamaktadır.
II. Tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi 2011 yılında yürürlüğe girmiştir.
III. Sosyal hizmet uygulamalarının etkin yürütülmesi için Tıbbi Sosyal Hizmet Bilimsel Danışma komisyonu kurulmuştur.
IV. Tıbbi Sosyal Hizmet Bilimsel Danışma Komisyon üyeleri başhekimin önerisi ile seçilmektedir.
Tıbbi sosyal hizmet ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
İve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 13

1881 yılında sosyal sigortalar aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A
Norveç
B
Avusturya
C
Finlandiya
D
Almanya
E
Macaristan
Soru 14

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü kaç yılında imzalanmıştır?

A
2011
B
2010
C
2009
D
2008
E
2007
Soru 15

Evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine eden birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
C
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
E
Strateji Geliştirme Genel Müdürlüğü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal güvenlik mevzuatı içinde yer alan kanun ve kararnamelerden biri değildir?

A
4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Kanunu
B
442 sayılı Köy Kanunu
C
1580 sayılı Belediye Kanunu
D
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
E
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplum merkezlerinin etkinlik alanlarından biri değildir?

A
Camilerle işbirliği yaparak destelemek
B
Rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek
C
Eğitimi destekleme çalışmaları yapmak
D
Çevre geliştirme çalışmaları yapmak
E
Meslek edindirme çalışmaları yapmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların ilkelerinden biri değildir?

A
Sosyal denge
B
Sigortacılık
C
Basitlik
D
Finansmana dışardan katkı
E
Kendi kendine yardım
Soru 19

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere Türkiye İnsan Hakları Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

A
2012
B
2011
C
2010
D
2009
E
2008
Soru 20

Mültecinin tanımını yapan ilk uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevvyork Sözleşmesi
B
Pekin Sözleşmesi
C
Cartagena Sözleşmesi
D
Madrid Sözleşmesi
E
Cenevre Sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x