Sosyal Hizmet Mevzuatı 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kızlar için zorunlu sübyan mektepleri kaç yılında açılmıştır?

A
1856
B
1858
C
1861
D
1869
E
1870
Soru 2

Bütün toplumlarda insanlar arasındaki gündelik düzenin karşılıklı saygı çerçevesinde sağlanması için gerekli olan; büyüğe saygı, kadına öncelik gibi toplumsal düzen kurallarına genel olarak ne ad verilir?

A
Örf - adetler
B
Ahlak kuralı
C
Görgü kuralı
D
Din kuralları
E
Yazılı hukuk kuralları
Soru 3

İlgili kamu kurumunun görüşlerine uymalarını sağlamak için alt makam ve memurlara iletilmek üzere hazırlanan yazılı belgelere ne ad verilir?

A
içtihat
B
Genelge
C
Kararname
D
Özelge
E
Yönetmelik
Soru 4

'CEDAW'ın Türkçe açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınlara karşı şiddeti önleme sözleşmesi
B
Kadın hakları savunma birliği sözleşmesi
C
Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi
D
Kadın hakları araştırma ve geliştirme sözleşmesi
E
Kadınlara karşı eşitsizlikleri önleme sözleşmesi
Soru 5

'Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.' maddesi anayasanın hangi bölümünde yer alır?

A
Temel haklar ve ödevler
B
Kişinin hakları ve ödevleri
C
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
D
Ailenin korunması ve çocuk hakları
E
Eğitim ve öğretim hakkı
Soru 6

I. Türkçeye Latinceden girmiş bir sözcüktür.
II. Mevzu sözcüğünün çoğuludur.
III. Mevzu sözcüğü Türkçedeki yasa sözcüğüne karşılık gelir. 'Mevzuat' kelimesinin kökeni ile ilgili
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Kadın ve erkeğin farklı gereksinim ve güçlerinin olduğu kabul edilerek, iki cinsiyet arasındaki dengeyi sağlayacak biçimde gerekenlerin yapılmasına ne ad verilir?

A
Toplumsal cinsiyette hakkaniyet
B
Toplumsal cinsiyette eşitlik
C
Toplumsal cinsiyette denge
D
Toplumsal cinsiyette hukuk
E
Toplumsal cinsiyette adalet
Soru 8

Türkiye’de mevzuatın en üstünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Kanun hükmünde kararname
B
Uluslararası antlaşmalar
C
Özelge
D
Anayasa
E
içtihat
Soru 9

I. Ataerkil toplumlarda cinsiyet rejimlerinin ana unsuru, kadınların baskı altına alınmasıdır.
II. Ataerkillik, objektif ve ideolojik olmak üzere iki şekilde var olur.
III. Objektif var oluş toplumsal cinsiyet sınıflandırmasının içselleştirilmesi ile yakından ilgilidir.
IV. ideolojik var oluş, siyaset alanında yaşanan eşitsizlikleri anlatmaktadır. Ataerkillik ile ilgili
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Ive II
C
Ive IV
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 10

Çocuklar için özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetinden yararlanılması aşağıdaki tedbirlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Sağlık
B
Barınma
C
Danışmanlık
D
Eğitim
E
Bakım
Soru 11

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplandığı, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
2002
B
2003
C
2004
D
2005
E
2006
Soru 12

45-49 yaş, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği yaşlılık dönemlerinden hangisine denk düşmektedir?

A
Ön yaşlılar
B
ilk yaşlılar
C
Orta yaşlılar
D
ileri yaşlılar
E
Erken yaşlılar
Soru 13

'Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.' ifadesi 1982 anayasasının kaçıncı maddesinde yer alır?

A
42.
B
49.
C
50.
D
60.
E
61.
Soru 14

4857 sayılı İş Kanunu kaç yılında kabul edilmiştir?

A
2003
B
2004
C
2005
D
2006
E
2007
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 'Dünya Yaşlılar Asamblesinin ilkelerinden biri değildir?

A
Bakım
B
itibar
C
Bağımsızlık
D
Sağlık
E
Katılım
Soru 16

Konu başlığı olarak 'aile' ilk kez hangi kalkınma planında yer almıştır?

A
III. kalkınma planı
B
IV. kalkınma planı
C
V. kalkınma planı
D
VI. kalkınma planı
E
VII. kalkınma planı
Soru 17

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini kaç yılında imzalamıştır?

A
1990
B
1994
C
1995
D
1997
E
2000
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, hizmet birimleri dışında yer alan kuruluşlardan biridir?

A
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
B
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
D
Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
E
Hukuk Müşavirliği
Soru 19

Çocuklara hiçbir halde fiziksel bir cezaya maruz bırakılmaması gerekliliği aşağıdaki kurallardan hangisinde yer alır?

A
Madrid
B
İstanbul
C
Havana
D
New York
E
Beijing
Soru 20

'65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun'un yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
2022 sayılı 1977
B
3294 sayılı 1981
C
2022 sayılı 1983
D
5520 sayılı 1986
E
3146 sayılı 1990
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x