Sosyal Hizmet Mevzuatı 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ kadın ve erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu bu farklılıkların belirlenerek iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Toplumsal cinsiyet adaleti
B
Toplumsal cinsiyet dengesi
C
Toplumsal cinsiyette hakkaniyet
D
Toplumsal cinsiyet ilişkisi
E
Toplumsal cinsiyet eşitliği
Soru 2

“Taraf devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.” maddesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Havana Kuralları
B
Çocuk Hakları Sözleşmesi
C
New York Sözleşmesi
D
Strazburg Sözleşmesi
E
Pekin Kuralları
Soru 3

İki devlet ya da bir kaç devletten belirli bir konuda karşılıklı ortak beyanlarını yazıya dökmeleri, uyacakları sözünü üstlenmeleri ve bu ortak irade beyanlarının altına imzalamalarına ne ad verilir?

A
Küresel anlaşma
B
Küresel sözleşme
C
Uluslararası antlaşma
D
Uluslararası sözleşme
E
Uluslararası bildirge
Soru 4

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü aşağıdakilerden hangisi ile kurulmuştur?

A
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun
B
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
C
5378 sayılı Özürlüler Kanunu
D
5825 sayılı Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme
E
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Soru 5

Amacı, sağlık hizmetleri ile ilgili temel esasları düzenlemek olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
B
Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği
C
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
D
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi
E
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Soru 6

Sağlık alanında sosyal hizmet çerçevesindeki ilk mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
B
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
C
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
D
Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği
E
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi
Soru 7

I. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu
Hakkındaki Yönetmelik 2005 yılında çıkarılmıştır.
II. Evde bakım hizmeti içerisinde sosyal çalışmacı yer almaktadır.
III. Evde bakım hizmeti hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında verilmektedir.
IV. Çağrı merkezi görevlisi gerekli bilgileri verdikten sonra ilk görüşmeyi doktor veya hemşire yapar.
Evde sağlık ve bakım hizmetleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarından biri değildir?

A
Öncelik sırasının belirlenmesini isteme
B
Bilgi vermenin usulü
C
Kayıtları inceleme
D
Ötenazi talep etme
E
Bilgi isteme
Soru 9

işlenen bir suç hakkında araştırma ikiye ayrılır. ________ ilişkin araştırma suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma, çocuk bürosundaki görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından bizzat yapılır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Suça
B
Faile
C
Fiile
D
Olaya
E
Sosyal incelemeye
Soru 10

I. Görünüm, mahkemeye çağırma, sona erdirme
II. Dilekçe verme
III. Sosyal inceleme
IV. Duruşma ve yargılama
V. Şartlı tahliye VI. Yerleştirme
Yukarıdaki çocuk mahkemeleri ana prosedürünün doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
II-I-V-III-IV-VI
B
II-III-I-IV-V-VI
C
III-II-I-IV-V-VI
D
III-II-IV-V-VI-I
E
III-IV-I-II-VI-V
Soru 11

Bireysel suçlarda gözaltı süresi kaç saattir?

A
12
B
24
C
48
D
72
E
96
Soru 12

“Bir küçük gözaltına alınır alınmaz, durum derhal ebeveynine veya yasal veli ya da vasisine bildirilir.” maddesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Madrid Kuralları
B
Riyad Kuralları
C
Pekin Kuralları
D
Çocuk Hakları Sözleşmesi
E
Havana Kuralları
Soru 13

“Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” maddesi 1982 Anayasası'nın kaçıncı maddesinde yer alır?

A
60.
B
61.
C
62.
D
63.
E
64.
Soru 14

________ , sosyal refah hizmetleri devlet yardımı gibi uygulamaların bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal hizmetler
B
Sosyal güvenlik
C
Sosyal koruma
D
Sosyal yardımlar
E
Sosyal sigortalar
Soru 15

I. Sosyal sigortalıya katılım tercihe bağlıdır.
II. Yüksek gelirli sigortalılardan daha yüksek prim alınır.
III. Prim ödemeleri sadece işveren ve devlet tarafından yapılabilmektedir.
IV. Sigortalılar arasında riziko eşitlemesi sağlanmaktadır.
Sosyal sigorta ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yaşam kalitesi haklarının tanındığı BM anlaşmalarından biri değildir?

A
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Konvansiyonu
B
Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar
C
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
D
Çocuk Hakları Konvansiyonu
E
Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Hakları
Soru 17

“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit değerdedir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin ilk maddesidir?

A
Avrupa Sosyal Şartı
B
Magna Carta
C
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D
Cenevre Sözleşmesi
E
Strazburg Sözleşmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulaması bulunmayan sosyal hizmet alanlarından biri değildir?

A
Borçlu danışmanlığı
B
Bilişim suçları
C
Çokkültürlü sosyal hizmet uygulamaları
D
Okul sosyal hizmeti
E
Çalışma hayatı ve sosyal hizmet
Soru 19

Mültecinin tanımını yapan, ülkelerin mültecilik konusunda ödevlerini belirten ilk uluslararası sözleşme ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
New York Sözleşmesi'dir.
B
Strazburg Sözleşmesi'dir.
C
Havana Kuralları 'dır.
D
Cenevre Sözleşmesi'dir.
E
Cartagena Sözleşmesi'dir.
Soru 20

I. Meslek edindirmek
II. Çevre geliştirme çalışmaları yapmak
III. Okul yönetimleriyle işbirliği yapmak
IV. Afet sonrası sosyal hizmet işlerini yürütmek
Yukarıdakilerden hangileri toplum merkezlerinin etkinlik alanlarındandır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,20. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x