Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyüğe saygı, kadına öncelik tanıma aşağıdaki kurallardan hangisinin kapsamına girer?

A
Ahlak
B
Din
C
Yasa
D
Töre
E
Görgü
Soru 2

Sosyal hizmet açısından engelli tipleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
işitme engelli - Zihinsel engelli - Görme engelli
B
Bedensel engelli - işitme engelli - Bakıma muhtaç engelli
C
Zihinsel engelli - Ağır engelli - Hafif engelli
D
Hafif engelli - Ağır engelli - Bakıma muhtaç engelli
E
Bedensel engelli - Zihinsel engelli - Ruhsal engelli
Soru 3

__________, eşitliğin sağlanması için fırsat eşitliğinin yeterli olmadığını, önemli olanın sonuçta bir eşitlik durumu yaratılması olduğunu anlamamızda ve uygulamamızda önemlidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Olumlu ayrımcılık
B
Toplumsal cinsiyet
C
Toplumsal cinsiyet eşitliği
D
Olumsuz ayrımcılık
E
Ataerkil toplum
Soru 4

Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi Türkiye’de kaç yılında onaylanmıştır?

A
2011
B
2009
C
2007
D
2004
E
2001
Soru 5

Aile hekimliği uygulamalarının yürütüldüğü illerde kurulacak toplum sağlığı merkezlerinin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen hukuki kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum Sağlığı Merkezleri Yönergesi
B
Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik
C
Evde Bakım Hizmetleri Yönetmeliği
D
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
E
Organ Nakli Merkezleri Yönergesi
Soru 6

Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1976
B
1977
C
1981
D
1982
E
1983
Soru 7

Hastanelerde tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının etkili biçimde yürütülmesine zemin oluşturmak için yönerge yoluyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Tıbbi sosyal hizmet komisyonu
B
Tıbbi sosyal hizmet merkezi komisyonu
C
Tıbbi sosyal hizmet bilimsel danışma komisyonu
D
Tıbbi sosyal hizmet etik kurulu
E
Tıbbi sosyal hizmet yönetim kurulu
Soru 8

Asgari beş gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan hastane türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gün hastaneleri
B
Eğitim ve araştırma hastaneleri
C
Genel hastaneler
D
Özel dal hastaneleri
E
ilçe/belde hastaneleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu'nda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirlerden biri değildir?

A
Bakım
B
Eğitim
C
Danışmanlık
D
Koruma
E
Sağlık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin 17 maddesinde, tutuklu bulunan yargılanmamış çocukların masum sayılacağı hükmü yer alır?

A
Pekin Kuralları
B
Havana Kuralları
C
Riyad Kuralları
D
Strasburg Kuralları
E
Lahey Kuralları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çocuk mahkemesi felsefesinin dayandığı noktalardan biri değildir?

A
Ceza için tek yargı rehabilitasyon olmalı
B
Çocuklar onların problemlerini anlayacak bir mahkemeye gönderilmeli
C
Suçlu olduğu kabul edilen çocuk kuruma yerleştirmek yerine denetim altına alınmalı
D
Suç işleyen herkese eşit ceza verilmeli
E
Çocuklar olgunlaşmadıkları için onlara yetişkin suçlu gibi davranılmamak
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde çocukla karşı karşıya gelecek polislerin özel yetişmiş çocuk polisi olmasının gerektiği öngörülmektedir?

A
Riyad Kuralları
B
Pekin Kuralları
C
Havana Kuralları
D
Strasburg Kuralları
E
Lahey Kuralları
Soru 13

__________, ülkesinde yaşayan bireyin ve ailenin bugün ve yarın kaygısı duymadan yaşamasını öngören, sağlığın ve bunun araçlarını yeterlice geliştiren devlettir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Gelişmiş devlet
B
Büyük devlet
C
Liberal devlet
D
Sosyal devlet
E
Gelişmekte olan devlet
Soru 14

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun temel amacı, ________ ilkelerine dayalı, etkin adil, kolay erişebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sosyal sigortacılık
B
finansmana dışarıdan katkı
C
sosyal denge
D
kendi kendine yardım
E
zorunluluk
Soru 15

Osmanlılar döneminde sivil memurlar için emekli sandığı kaç yılında kurulmuştur?

A
1856
B
1861
C
1867
D
1869
E
1874
Soru 16

Beveridge ile özdeş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal devlet
B
Sosyal sigortalar
C
Sosyal hizmet
D
Sosyal koruma
E
Sosyal güvenlik
Soru 17

Türkiye İnsan Hakları Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

A
2008
B
2010
C
2012
D
2014
E
2016
Soru 18

1967 yılında mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenevre Sözleşmesi
B
Cartagena Deklarasyonu
C
Nevvyork Protokolü
D
Brüksel Protokolü
E
Paris Protokolü
Soru 19

__________ insan hakları ve sosyal hizmet arasındaki ilişkinin en görülür ve belirgin olduğu metinlerden biri
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Cenevre Sözleşmesidir
B
Avrupa Sosyal Şartıdır
C
Magna Cartadır
D
New York Sözleşmesidir
E
Havana Kurallarıdır
Soru 20

Sosyal hizmetlerin yerelleşmesi açısından, yeni kamu yönetimi anlayışının örtüştüğü sosyal hizmet temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Problem çözme yaklaşımı
B
Toplum yararına fayda sağlamak
C
Müracaatçının bulunduğu yerden başlamak
D
Çevresi içerisine birey anlayışı
E
Güçlendirme yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,70. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x