Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birden fazla devletin belirli bir konuda karşılıklı ortak beyanlarını yazıya dökmeleri, bu beyana uyacakları sözünü üstlenmeleri ve bu ortak irade beyanlarının altını imzalamalarına ne ad verilir?

A
Uluslararası sözleşme
B
Uluslararası antlaşma
C
içtihat
D
Yönerge
E
Özelge
Soru 2

Kadınların kendilerine dair tanım ve söylem geliştirmesinin engellendiği, baskı altına alındığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern toplum
B
Ataerkil toplum
C
Geniş toplum
D
Gelişmiş toplum
E
Baskıcı toplum
Soru 3

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, kendi öz bakımını bağımsız şekilde yapabilen, bulaşıcı hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmayan yaşlıya ________ denmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tam yaşlı
B
başarılı yaşlı
C
bağımsız yaşlı
D
sağlıklı yaşlı
E
özel bakım yaşlısı
Soru 4

Türkiye'de, okula devam eden çocuklar için yasal çalışma izni günde en fazla kaç saattir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 5

Türkiye’de mevzuatın en üstünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Uluslararası antlaşmalar
B
Kanun hükmünde kararname
C
içtihat
D
Anayasa
E
Özelge
Soru 6

Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin hizmet veren ve en az 50 yatağa sahip olması gereken sağlık kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim ve araştırma hastaneleri
B
Genel hastaneler
C
ilçe/belde hastanesi
D
Gün hastanesi
E
Özel dal hastaneleri
Soru 7

Amacı, sağlık hizmetleri ile ilgili temel esasları düzenlemek olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
B
Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği
C
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
D
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi
E
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Soru 8

Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vazgeçilemez. ifadesi aşağıdaki hasta haklarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Tedaviyi reddetme ve durdurma
B
Tıbbi özen gösterilmesi
C
Kayıtları inceleme
D
Ötenazi yasağı
E
Mahremiyete saygı gösterilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığı merkezlerindeki sosyal çalışmacıların görevlerinden biri değildir?

A
Afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütmek
B
Sosyal yardıma muhtaç hastaların sosyal yardım kurumlarıyla iletişimini sağlamak
C
Organ bağışı kampanyaları düzenlemek
D
Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak
E
Okul yönetimleri ile işbirliği yaparak desteklemek
Soru 10

Çocuk mahkemelerinde yargılamaya egemen olan ilkeler açısından; çocuk mahkemelerinde hakim için ayrı bir kürsünün bulunmaması ve hakimin resmi kıyafetini giymemesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Eşitlik
B
Basitlik
C
Rahatlık
D
Mütevazilik
E
Sadelik
Soru 11

Kamu davasının ertelenme süresi kaç yıl olarak öngörülmüştür?

A
2
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 12

Çocuk-polis ilişkisi aşağıdaki uluslararası mevzuatların hangisinde ayrıntılı olarak yer almıştır?

A
Lahey kuralları
B
Havana kuralları
C
Riyad kuralları
D
Strassburg kuralları
E
Pekin kuralları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ceza siyasetinin önceliklerinden biri değildir?

A
Tehlikeli suçlar hakkında kısa sürede karar verilmesi
B
Ceza hukukuna son çare olarak başvurulması
C
Suç işlemenin önlenmesi
D
Adli para cezası ve hapis yerine alternatif yaptırımlara başvurulması
E
Tutuklamaya gerekli olmadıkça başvurulmaması
Soru 14

Yüksek gelirli sigortalılardan diğer sigortalılara oranla ve bunlar yararına daha yüksek prim alınmasını benimseyen sosyal sigorta ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansmana dışardan katkı
B
Sosyal denge
C
Kendi kendine yardım
D
Zorunluluk
E
Sigortacılık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların ilkelerinden biri değildir?

A
Kendi kendine yardım
B
Finansmana dışardan katkı
C
Sosyal denge
D
Basitlik
E
Sigortacılık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin sosyal araçlarından biridir?

A
Sosyal büyüme
B
Toplumsal gelişme
C
Sosyal sigortalar
D
Toplumsal denge
E
Sosyal kalkınma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplum merkezlerinin etkinlik alanlarından biri değildir?

A
Meslek edindirme çalışmaları yapmak
B
Rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek
C
Eğitimi destekleme çalışmaları yapmak
D
Çevre geliştirme çalışmaları yapmak
E
Camilerle işbirliği yaparak desteklemek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulaması bulunmayan sosyal hizmet alanlarından biridir?

A
Mülteciler ve sığınmacılara sosyal hizmet
B
Çalışma hayatına ilişkin sosyal hizmet
C
Çok kültürlü ortamlarda sosyal hizmet
D
Toplum örgütlenmesi ve sosyal hizmet
E
Afet ve acil durumlarda sosyal hizmet
Soru 19

Mülteciliğin statüsüne ilişkin imzalanan ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi
B
1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne ilişkin Sözleşme
C
1966 tarihli Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
D
1967 tarihli Newyork Protokolü
E
1984 tarihli Cartagena Deklarasyonu
Soru 20

İşsizlik üzerine çalışmalar yürüten sosyal hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok kültürlü sosyal hizmet uygulamaları
B
Toplum örgütlenmesi ve sosyal hizmet
C
Mülteciler ve sığınmacılarla sosyal hizmet
D
Afet ve acil durumlarda sosyal hizmet
E
Çalışma hayatı ve sosyal hizmet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x