Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avcılık ve toplayıcılık döneminde yaşayan küçük topluluklarda güçlü ve karizmatik bir kişiliğin otoritesi yeterliydi. Otorite tarafından getirilen ve zamanla kabul görüp kalıcılaşan kurallar dönemin hukukunu oluşturuyordu. Buna ________ denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ahlak
B
töre
C
örf
D
yasa
E
görgü
Soru 2

Türk mevzuatının en üstünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Yasa
B
Yönerge
C
Kararname
D
Anayasa
E
Genelge
Soru 3

Yaptırımı kınama, ayıplama ve dışlama olan kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasa
B
Görgü
C
Din
D
Ahlak
E
Töre
Soru 4

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nerede imzalanmıştır?

A
Londra
B
Berlin
C
Paris
D
Brüksel
E
Zurih
Soru 5

I. Hukuk farsça kökenli bir sözcüktür.
II. Hukuk kelimesinin türkçe karşılığı tüze sözcüğüdür.
III. Yasa arapça bir kavramdır.
IV. Yasa ile kanun aynı şeydir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 6

________ , toplumun kadınlara ve erkeklere atfettiği anlamlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Organik cinsiyet
B
Biyolojik cinsiyet
C
Toplumsal cinsiyet
D
Sosyal cinsiyet
E
Fizyolojik cinsiyet
Soru 7

Kadınların çalışma hayatını düzenleyen ilk kanun hangi tarihte yapılmıştır?

A
1936
B
1935
C
1934
D
1933
E
1932
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının son döneminde kadın hakları gelişmelerinden biri değildir?

A
Dar-ül Muallimat yani kız öğretmen okulunun açılması
B
Kız Rüştiyelerinin açılması
C
Kadınların köle ve cariye olarak alınıp satılmalarının yasaklanması
D
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
E
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi zorunlu sübyan mekteplerinin açılması
Soru 9

Evlenme ve boşanmayı düzenleyen ilk Osmanlı kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dar-ül Muallimat
B
Maarif-i Umumiye
C
Hukuk-u Aile Kararnamesi
D
Arazi Kanunnamesi
E
Terakki-i Muhadderat
Soru 10

Kadınların kendilerine dair tanım ve söylem geliştirmesinin engellendiği, baskı altına alındığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ataerkil toplum
B
Modern toplum
C
Geniş toplum
D
Gelişmiş toplum
E
Baskıcı toplum
Soru 11

________ çocuğun bakımından sorumlu kişilere çocuk yetiştirme konusunda, çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi içeren tedbir türüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bakım tedbiri
B
Rehberlik tedbiri
C
Danışmanlık tedbiri
D
Sağlık tedbiri
E
Eğitim tedbiri
Soru 12

Bir çocuğun belirli bir kuruma yerleştirilmesinin her durumda en son ve en kısa süre için başvurulacak yöntem olması gerektiğini teyit eden belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pekin Kuralları
B
Havana Kuralları
C
Strasburg Kuralları
D
Londra Kuralları
E
Newyork Kuralları
Soru 13

________ çocuk haklarını düzenleyen, çocukların Magna Carta’sı olarak kabul edilen en önemli uluslararası belgedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çocuk Koruma Kanunu
B
Medeni Kanun
C
Avrupa Sözleşmesi
D
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
E
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Soru 14

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi nerede imzalanmıştır?

A
Brüksel
B
İstanbul
C
Paris
D
Strazburg
E
Berlin
Soru 15

“Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.” ifadesi Anayasa'nın kaçıncı maddesinde yer alır?

A
50
B
51
C
52
D
53
E
54
Soru 16

Engellilere yönelik hizmetlerde çerçeve niteliği taşıyan sözleşme nerede imzalanmıştır?

A
İstanbul
B
Paris
C
Zurih
D
Strasburg
E
Nevvyork
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyelerinin engelli hizmet birimlerinde verilen hizmetlerinden biri değildir?

A
Tedavi
B
Bilinçlendirme
C
Yönlendirme
D
Bakım
E
Sosyal rehabilitasyon
Soru 18

65 yaş aylığı veya engelli aylığı olarak bilinen kanunun sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
6297
B
5395
C
3294
D
2828
E
2022
Soru 19

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile hangi yılda sosyal güvenlik kurumlan tek çatı altında birleştirilmiştir?

A
2008
B
2006
C
2004
D
2003
E
2001
Soru 20

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. ifadesi Anayasa'nın kaçıncı maddesinde yer alır?

A
57
B
58
C
59
D
60
E
61
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,38. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x