Sosyal Hizmet Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye'de sosyal hizmet alanında halen yürürlükte olan stratejik plan hangi yıl hazırlanmıştır?

A
2012
B
2011
C
2009
D
2004
E
1999
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Amaçların belirlenmesi
B
Vizyon ve misyonun belirlenmesi
C
Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
D
Analiz yapıp senteze ulaşma
E
Strateji uygulama
Soru 3

Diğer örgütler gibi sosyal hizmet kuruluşları için de geçerli örgütsel denetim sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans ile denetim standartlarının karşılaştırılması
B
Denetim amaçlarının belirlenmesi
C
Değerlendirme sonucu düzeltici adımların atılması
D
Performansın ölçülmesi
E
Denetim standartlarının belirlenmesi
Soru 4

Stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizi aşağıdakilerden hangisidir?

A
SMART Analizi
B
ıSWOT Analizi
C
LIKERT Analizi
D
LISREL Analizi
E
PEST Analizi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kuruluşları için geçerli etkili bir yöneltme sisteminin gerekli koşullarından biri değildir?

A
Yöneticilerin, personelinin yeteneklerini, potansiyelini ve becerilerini biliyor olması
B
Yöneticilerin personeli tanıması
C
Etkili bir kontrol sisteminin varlığı
D
Yöneticinin çevresine karşı iyi bir örnek olması
E
Örgüt içinde gelişmiş bir ekip ruhunun varlığı
Soru 6

Örgütsel amaçlara ulaşmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin sistematik bir şekilde düzenlenmesine ne ad verilir?

A
Örgütleme
B
Koordinasyon
C
Denetim
D
Yöneltme
E
Planlama
Soru 7

Sorunların tanımlanması ve bu sorunların çözümüne yönelik en uygun adımların seçilmesi becerisine ne ad verilir?

A
Sentez beceri
B
Duyuşsal beceri
C
Karar alma becerisi
D
İletişim becerisi
E
Teknik beceri
Soru 8

Toplumsal ilişkilerin yapısının duygusal bir nitelik taşıdığı, inanç ve değer paylaşımının güçlü ve oldukça belirgin bir görünüm taşıdığı, sosyal ve psikolojik nedenlerle kendiliklerinden oluşan örgütlere ne ad verilir?

A
Organik örgütler
B
Aracı örgütler
C
Mal örgütleri
D
Doğal örgütler
E
Ekonomik amaçlı örgütler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmeti kalite standartları uygulama esaslarından biri değildir?

A
İzleme ve değerlendirme
B
İnsan sağlığını odak noktası yapma
C
Kuruluşların öz değerlendirmeleri
D
Hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyet ölçümleri
E
İyileştirmelerde süreç yönetimi
Soru 10

Eldeki tüm kaynakları, varılmak istenen ereğe varma yönünde uygun olarak düzenleme ve harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

A
Planlama
B
Örgütleme
C
Öngörü
D
Değerlendirme
E
Strateji
Soru 11

Sosyal hizmetlerde kaliteyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüketicilere sunulan hizmetin söz konusu hizmet için harcanan emeğe oranıyla hesaplanır.
B
Çeşitli müdahalelerin tüketicilerin yaşamını uygun alanlarda arzu edilen şekilde etkileme derecesidir.
C
Teknik olarak yeterli ve hassas bir tavırla sunuldukça yükselir.
D
Teknik olarak yeterli hizmet, hizmet sunanların bilgileri, yargıları, uygun ve etkin müdahale yöntemlerini kullanmalarını içerir.
E
Hassas bir tavırla hizmet sunumu, hizmet kalitesinin anında hizmet ve tüketiciyi tanıma - anlama boyutlarıyla ilgilidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun kriz döneminde uygulanması gereken temel iletişim stratejilerinden biri değildir?

A
Ahlaki sorgulamalara açık olmak
B
Öncelikle krizden en çok etkilenen hedef kitle ile iletişime geçmek
C
Haber iletiminde hızlı davranmak
D
Kurumdaki tüm yöneticilerin medyaya ayrı ayrı bilgi vermesi
E
Problem çözmeye yönelik karar alma sürecini kullanmak
Soru 13

Üst yöneticilerden oluşan, kalite hedef ve planlarının belirlendiği ekip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çapraz fonksiyonlu ekip
B
Yatay fonksiyonlu ekip
C
İş birimleri
D
Kalite konseyi
E
Hiyerarşik ekip
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmek için dikkat etmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A
Kurumun hedef ve etkinliklerine yönelik farkın da lığı geliştirmek
B
Gönüllü toplama
C
Fon sağlamak
D
Kurumun sağladığı hizmeti kullananları teşvik etmek
E
Krizleri önleme yetkisinin olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A
Tüm yönetim kademelerinin sorumluğu
B
İstatistik ve ölçüm
C
Eğitim
D
Ekip çalışması
E
Tüketici odaklılık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarı oluşturan ve dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Kurumun dış hedef kitleye yönelmesi
B
Kurumun sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamalarına sahip olması
C
İş etiğine uygun davranılması
D
Ürünün ve hizmetin kaliteli olması
E
Yeniliklerin takip edilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklam amaçlarından biri değildir?

A
Kuruma yönelik farkındalık sağlamak
B
Sponsorlukları duyurmak
C
Satıcılarla ilişkileri güçlendirmek
D
Olumlu bir imaj yaratmak
E
Kurumun isim ya da logo değişikliğini duyurmak
Soru 18

Sosyal hizmetler alanındaki kalite değerlendirmelerinde genellikle ihmal edilen boyut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girdiler
B
Yöneticiler
C
Süreçler
D
Tüketiciler
E
Çalışanlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Dayanıksızlık
B
Değişkenlik
C
İade edilmezlik
D
Ayrılmazlık
E
Somut olma
Soru 20

Bir kurumun ya da şahsın, bir projenin gerçekleştirilmesi için yaptığı yardım ve verdiği bağışa ne ad verilir?

A
Kurumsal sosyal sorumluluk
B
Sponsorluk
C
Medya ilişkileri
D
Kurumsal reklamcılık
E
Kurumsal itibar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x