Sosyal Hizmet Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin denetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Örgütün özelliklerine uyumu sağlaması
B
Örgütsel amaçlara uyumu sağlaması
C
Örgütteki yönetici profilini belirlemesi
D
Örgütün faaliyetlerini düzenlemesi
E
Örgüt içindeki davranışları düzenlemesi
Soru 2

Sosyal hizmet gibi belli alanlarda uzmanlığa sahip olan çalışanları yönetenlere ne ad verilir?

A
Denetimden sorumlu yönetici
B
Planlamadan sorumlu yönetici
C
Profesyonel yönetici
D
Fonksiyonel yönetici
E
Genel yönetici
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre ayrılmış örgüt türlerinden biridir?

A
Doğal örgütler
B
Mekanik örgütler
C
Meslek örgütleri
D
Güvenlik örgütleri
E
Hizmet örgütleri
Soru 4

Bir organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
PEST analizi
B
SWOT analizi
C
Dış çevre analizi
D
iç çevre analizi
E
Stratejik analiz
Soru 5

Kişi ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğe ne ad verilir?

A
Misyon
B
Hedef
C
Strateji
D
Vizyon
E
Kalite
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bültenlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Basımının uzun aralıklılarla yapılması
B
Kurum çalışanlarına kurumda alınan kararlarla ilgili bilgi vermesi
C
Genellikle iç hedef kitleye yönelik olması
D
Kurum çalışanlarının kurumla ilgili gelişmeleri takip etmesini sağlaması
E
Çoğaltımda ucuz yöntemler tercih edilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmek için dikkat etmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A
Gönüllü toplama
B
Fon sağlamak
C
Kurumun hedef ve etkinliklerine yönelik farkındalığı geliştirmek
D
Kurumun sağladığı hizmeti kullananları teşvik etmek
E
Krizleri önleme yetkisinin olması
Soru 8

Kauro Ishikavva'ya göre, aşağıdakilerden hangisi kontrol uygulamalı, en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden ürün geliştirmeyi, tasarımını yapmayı, üretmeyi ve satış sonrası hizmet vermeyi ifade eden kavramdır?

A
Üretim
B
Kalite
C
Toplam kalite yönetimi
D
Kalite yönetimi
E
Sosyal hizmet
Soru 9

Bir hizmetin tüm sağlayıcılar tarafından aynı şekilde sunulamaması ve her tüketici tarafından aynı algılanmaması durumu hizmet kavramına ilişkin hangi temel özelliği ifade eder?

A
Ayrılmazlık
B
Değişkenlik
C
Dayanıksızlık
D
Soyut olma
E
Genellik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu (STK) için söz konusu olabilecek başlıca finansman kaynakları arasında yer almaz?

A
Tek seferlik bağışlar
B
Genel bütçeden elde edilen gelirler
C
Vergiler
D
Ticari faaliyetle elde edilen gelirler
E
Piyango gelirleri
Soru 11

İşi yapacak personelde bulunması gereken nitelikler aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
iş gerekleri
B
Eğitim analizi
C
Envanter
D
Oryantasyon
E
Motivasyon
Soru 12

Kurumun geçmiş verileri doğrultusunda mali performansının, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği finansal yönetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye bütçelemesi
B
Stok yönetimi
C
Finansal analiz
D
Risk yönetimi
E
Finansal planlama
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyal hizmetler alanında merkezi yönetim bazında faaliyet gösteren kurumlardan biri değildir?

A
Valilikler
B
Adalet Bakanlığı
C
Vakıflar Genel Müdürlüğü
D
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Soru 14

Sosyal hizmet uzmanının müracaatçının durumunu ve kaynaklarını değerlendirme, havale etme, hizmet sunum sistemleri arasında bağlantı kurma ve bilgi verme işlevini ifade eden rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğretici rolü
B
Danışman rolü
C
Vaka yöneticisi rolü
D
Savunucu rolü
E
Bağlantı kurucu rolü
Soru 15

İnsanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geliştirme gibi eylem ve faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Kariyer planlama
B
insan kaynakları planlaması
C
Ücret yönetimi
D
Performans yönetimi
E
Kariyer geliştirme
Soru 16

Yerel yönetimleri sadece alt yapı hizmetleri yüklenen kurumlar olmanın ötesinde, sosyal sorunların çözümünde de birebir sorumlu kurumlar olarak gören belediyecilik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çözümcü belediyecilik
B
Paylaşımcı belediyecilik
C
Duyarlı belediyecilik
D
Sorumlu belediyecilik
E
Sosyal belediyecilik
Soru 17

Türkiye’de sosyal devlet ilkesinin kabul edildiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Anayasası
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 18

Katı bir merkeziyetçiliğin ortaya çıkardığı sakıncaları gidermek ve hizmetlerin taşrada gecikmeden yürütülmesini sağlamak için geliştirilmiş yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari vesayet
B
Yerinden yönetim
C
Yetki genişliği
D
Merkezden yönetim
E
idarenin bütünlüğü
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim kuruluşlarından biridir?

A
Bakanlıklar
B
Bucak yönetimi
C
il yönetimi
D
Belediye
E
ilçe yönetimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Ülkenin yönetim sisteminin bütünlüğü içinde yer almaları
B
Kuruluş ilkelerinin, görev ve yetkilerinin yasama organı tarafından belirlenmesi
C
Hiçbir şekilde merkezi yönetimler tarafından denetlenmemeleri
D
Yönetsel özerklikten yararlanmaları
E
Merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altında olmamaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x