Sosyal Hizmet Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Başında bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve grup üyelerini belirlenen amaçlar doğrultsunda etkileyen ya da yönlendiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkan
B
CEO
C
Yönetici
D
Lider
E
Müdür
Soru 2

Sorunların çözümünde mantıksal ve bilimsel yaklaşım ve teknikleri kullanabilme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknik beceri
B
Analitik beceri
C
Karar alma becerisi
D
iletişim becerisi
E
Kavramsal beceri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un öne sürdüğü yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Denetim
B
Değerlendirme
C
Koordinasyon
D
Örgütleme
E
Planlama
Soru 4

Bir organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
PEST analizi
B
iç çevre analizi
C
Stratejik analiz
D
Dış çevre analizi
E
SWOT analizi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Bakım Hizmet Kalite Standartları uygulama esaslarından biri değildir?

A
iyileştirmelerde süreç yönetimi
B
izleme ve değerlendirme
C
Puanlama/Belgelendirme
D
Kuruluşların öz değerlendirmeleri
E
insan sağlığını odak noktası yapma
Soru 6

Birimlerin stratejik plan faaliyetlerini yürütmek üzere oluşturulmuş ekip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik plan geliştirme ve uygulama ekipleri
B
Stratejik planı uygulama ekibi
C
Strateji yürütme alt ve üst ekipleri
D
Strateji geliştirme üst ekipleri
E
Stratejik planlama alt ekipleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi güç kullanım biçimlerine göre yönetici türlerinden biridir?

A
Genel yöneticiler
B
Üst düzey yöneticiler
C
Katılımcı yöneticiler
D
Alt kademe yöneticiler
E
Fonksiyonel yöneticiler
Soru 8

Kişinin ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğe ne ad verilir?

A
Misyon
B
Kalite
C
Stratejik plan
D
Vizyon
E
Performans
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı stratejilerinden olan evde bakım uygulamalarından biri değildir?

A
Çocukların ve engellilerin kurumsal bakımı
B
Çocukların öz ailesi ya da akrabası yanında desteklenerek bakımı
C
Evlat edindirme yolu ile aile yanında bakım
D
Koruyucu aile yanında bakım
E
Engellinin evde bakımı
Soru 10

Bürokrasi yaklaşımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mayo
B
Fayol
C
McGregor
D
VVeber
E
Taylor
Soru 11

Kauro Ishikavva'ya göre, aşağıdakilerden hangisi kontrol uygulamalı, en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden ürün geliştirmeyi, tasarımını yapmayı, üretmeyi ve satış sonrası hizmet vermeyi ifade eden kavramdır?

A
Toplam kalite yönetimi
B
Üretim
C
Kalite
D
Sosyal hizmet
E
Kalite yönetimi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir kalite güvence sisteminin oluşturulması için öngörülen çalışmanın aşamalarından biri değildir?

A
Gelişme
B
Koordinasyon
C
Eğitim
D
Planlama
E
Organizasyon
Soru 13

Tek yönlü iletişim kullanılarak, kurum hakkındaki bilgilerin kamuoyuna duyurulduğu halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim ajansı
B
Kamuoyunu bilgilendirme
C
iki yönlü asimetrik
D
iki yönlü simetrik
E
Stratejik yönetim
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Soyut olma
B
Ayrılmazlık
C
Dayanıksızlık
D
Değişkenlik
E
Hesap verebilirlik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenlerden biri değildir?

A
Şeffaf yönetim anlayışı
B
Kamuoyu desteği sağlama
C
Maliyet hesaplaması yapma
D
Gönüllü toplama
E
Bütçeyi dikkatli kullanma
Soru 16

Hedef kitleleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlama, böylece kurum itibarını geliştirebilme işlevine sahip olan halkla ilişkiler uygulamalarının yönetiminde stratejinin varlığını gösterdiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum yapısı entegrasyonu
B
Sosyal entegrasyon
C
Yönetim fonksiyonunun entegrasyonu
D
Sosyal paydaş ilişkileri entegrasyonu
E
Kültürel entegrasyon
Soru 17

Sosyal hizmet personelinin hizmetleri gerçekleştirebilmek için işlerinde ehil olmaları, tüketicilere karşı saygılı ve içten olmaları, hizmet sunum sürecinde tüketicilerin güvenlerini kazanmaları ve kuşkularını ortadan kaldırmaları hizmet kalitesinin hangi göstergesi ile ilgilidir?

A
Tüketiciyi tanıma
B
Tüketiciyi anlama
C
Anında hizmet
D
Gözle görünür imkânlar
E
Güven telkin etme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından olan kurumsal kimliğin unsurlarından biri değildir?

A
Kurum felsefesi
B
Kurumsal tasarım
C
Kurumsal kültür
D
Kurumsal iletişim
E
Kurumsal davranış
Soru 19

Toplam kalite yönetimindeki sürekli gelişmeyi “Shewhart Çevrimi” adını verdiği bir döngüyle açıklayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
W. Edward Deming
B
Kauro Ishikawa
C
Walter A. Shewhart
D
Philip Crosby
E
Armond V. Feiganbaum
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklam amaçlarından biri değildir?

A
Yatırım kararlarını uygulama
B
Sermaye artırımı
C
Çalışanları motive etme
D
Kamuoyunu bilgilendirme
E
işletmenin yatırım gücü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x