Sosyal Hizmet Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öncülüğünü Taylor’un yaptığı klasik yönetim kuramlarından biridir?

A
Bilimsel yönetim yaklaşımı
B
Yönetim süreci yaklaşımı
C
Bürokrasi yaklaşımı
D
insan ilişkileri yaklaşımı
E
Davranışsal yaklaşım
Soru 2

İlk kez çalışanları insan olarak araştırıp “sosyal insan” kavramını ortaya koyan yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel yönetim kuramı
B
Klasik yönetim kuramı
C
Modern yönetim kuramı
D
Neo-klasik yönetim kuramı
E
Yönetimde süreç kuramı
Soru 3

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, stratejik plan süreci içinde hayata geçirilmesini öngördüğü ve sosyal yardım alanının temel problemi olarak gösterilen sağlıklı işleyen ortak veri tabanı eksikliğini gidererek kurumsal bir sosyal yardım sisteminin alt yapısını oluşturmayı hedefleyen projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile ve sosyal politikalar bilgi sistemi projesi
B
Sosyal hizmet merkezi projesi
C
Bütünleşik sosyal yardım hizmetleri projesi
D
Evde bakım hizmetleri projesi
E
Aile sosyal destek projesi
Soru 4

Ürünlerin ve hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumlu olan yöneticiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta kademe yönetim
B
Üst kademe yönetim
C
Denetim kurulu
D
Yönetim kurulu
E
Alt kademe yönetim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gereksinimlere göre örgüt türlerinden biri değildir?

A
Hizmet örgütleri
B
Organik örgütler
C
Güvenlik örgütleri
D
Aracı örgütler
E
Mal örgütleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin denetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Örgütteki yönetici profilini belirlemesi
B
Örgütsel amaçlara uyumu sağlaması
C
Örgütün faaliyetlerini düzenlemesi
D
Örgütün özelliklerine uyumu sağlaması
E
Örgüt içindeki davranışları düzenlemesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı’nın bölümlerinden biri değildir?

A
Sistem analizi
B
Misyon, vizyon, değerler ve ilkeler
C
2023 vizyonu
D
Bakanlık stratejileri
E
Amaç ve hedefler
Soru 8

İşletme yönetimi açısından bakıldığında, strateji kavramının tanımında aşağıdaki işlemlerden hangisi yer almaz?

A
işletme amaç ve hedeflerinin tespit edilmesi
B
işletmenin yıllık kâr-zarar dengesinin kontrol edilmesi
C
işletme ile çevresi arasındaki ilişkinin analiz edilmesi
D
Amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakların dağıtılması
E
Amaca ulaşmak için gerekli faaliyetlerin planlanması
Soru 9

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kalite Geliştirme Dairesinin kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir?

A
2003
B
2006
C
2011
D
2012
E
2013
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Plam'nda belirlenen stratejik alanlara ilişkin amaçlardan biri değildir?

A
Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik yeni sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
B
ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişilebilirliği artırmak
C
Koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini “hizmet alan odaklı” geliştirmek ve kalitesini yükseltmek
D
Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek
E
Diğer bakanlıklarla stratejik ilişkiyi güçlendirmek
Soru 11

İlk kez II. Dünya Savaşı sırasında üretimin çıktılarına yapılan muayenelerin, kalite kontrolünü sağlamak amacıyla kullanıldığı sanayi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gıda
B
Otomobil
C
Maden
D
Silah
E
Dokuma
Soru 12

Kurum, ürün, marka stratejileri iletişiminin entegrasyonunun sağlandığı ve böylelikle kimlik kurma, gündem yönetme gibi işlevlerin yerine getirildiği halkla ilişkiler uygulamalarının yönetiminde stratejinin varlığının görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim fonksiyonunun entegrasyonu
B
Sosyal entegrasyon
C
Kurum yapısı entegrasyonu
D
Paydaş evresi
E
Sosyal paydaş ilişkileri entegrasyonu
Soru 13

Kurumların medya çalışanlarına kurumla ilgili bilgi sağlamak için verdikleri dosya ya da çanta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basın kiti
B
Basın bülteni
C
Basın toplantısı
D
Faaliyet raporu
E
Basın davetleri ve geziler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinde uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A
Ortaya atılan görüşler hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerin yapılmaması
B
Her düşüncenin mutlaka kaydedilmesi
C
Önemli olanın nicelik değil nitelik olması
D
Fikirlerin kimseye ait olmaması
E
Herkesin katkıda bulunmasının gerekli olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A
istatistik ve ölçüm
B
Tüketici odaklılık
C
Üst yönetimin sorumluluğu ve liderlik
D
Bireysel çalışma
E
Eğitim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin, yönetim fonksiyonunu yerine getirirken yapacaklarından biri değildir?

A
Çalışanları motive etmek
B
iş hedeflerini desteklemek
C
Rakipleri takip etmek
D
Stratejileri açıklamak
E
Konuya dikkat çekmek
Soru 17

Kurum içinde kullanılan sözleşmeler, raporlar, çalışma yayınları ile kurum dışına yönelik olarak kullanılan ilanlar, basın bültenleri ve çalışma raporları gibi yazılı iletişim malzemeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal tasarım
B
Kurumsal danışmanlık
C
Kurum felsefesi
D
Kurumsal davranış
E
Kurumsal iletişim
Soru 18

Hizmetin oluşturduğu ortama ilişkin fiziksel görünüm durumunu açıklayan hizmet kalitesi göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güven telkin etme
B
Gözle görülür imkânlar
C
Tüketiciyi tanıma-anlama
D
Anında hizmet
E
Doğru ve güvenilir hizmet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite sisteminde kalite güvencesinin yararlarından biri değildir?

A
Yüksek verim sağlaması
B
iş ortamında stresin azalması
C
Çalışanlarda yüksek motivasyon sağlaması
D
Asgari güvence sağlaması
E
Daha iyi rekabet olanağı sağlaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenlerden biri değildir?

A
Bütçenin dikkatli kullanılması
B
Etkilerin ölçülmesi
C
Kamuoyu desteğinin sağlanması
D
Gönüllü toplanması
E
Şeffaf yönetim anlayışının olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x