Sosyal Hizmet Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sorunların tanımlanması ve bu sorunların çözümüne yönelik en uygun adımların seçilmesi becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar alma becerisi
B
Analitik beceri
C
iletişim becerisi
D
Beşeri beceri
E
Teknik beceri
Soru 2

Ürünlerin ve hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumlu olan yöneticiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otokratik yönetici
B
Orta kademe yönetim
C
Üst kademe yönetim
D
Genel yönetici
E
Alt kademe yönetim
Soru 3

İşletmenin biçimsel yapısını kendisine inceleme ve araştırma sahası olarak alan, örgüt konusunda ortaya çıkan ilk yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durumsallık yaklaşımı
B
Modern yönetim kuramı
C
Neo-klasik yönetim kuramı
D
Klasik yönetim kuramı
E
insan ilişkileri kuramı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi örgütün oluşum şekline göre adlandırılan örgüt türlerinden biridir?

A
Aracı örgütler
B
Mal örgütleri
C
Biçimsel örgütler
D
Ekonomik amaçlı örgütler
E
Organik örgütler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi modern yönetim kuramı yaklaşımlarından biridir?

A
Davranışsal yaklaşım
B
insan ilişkileri yaklaşımı
C
Sistem yaklaşımı
D
Bürokrasi yaklaşımı
E
Yönetim süreci yaklaşımı
Soru 6

I. Vizyon K. Girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleri ile ilgili olan veya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisidir.
II. Paydaş L. Kişi ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği gelecektir.
III. Süreç M. Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen taraftır.
Aşağıdakilerden hangisinde sosyal hizmetlere ilişkin kavramlar ile tanımları doğru eşleştirilmiştir?

A
I-K, II-L ve III-M
B
I-K, II-M ve III-L
C
I-L, II-K ve III-M
D
I-L, II-M ve III-K
E
I-M, II-K ve III-L
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi stratejik plan süreci içinde hayata geçirilmesi öngörülen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı stratejilerinden biri değildir?

A
Sosyal hizmet merkezi projesi
B
Kurumda bakım hizmetleri projesi
C
Aile ve sosyal politikalar bilgi sistemi projesi
D
Aile sosyal destek projesi
E
Bütünleşik sosyal yardım hizmetleri projesi
Soru 8

Kuruluş amaçlarının yeniden tanımlanmasını, bu amaçlara ulaştıracak stratejilerin belirlenmesini ve dış çevre ile kuruluşun incelenmesine yönelik çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Stratejik analiz
B
Stratejik sentez
C
Strateji değerlendirme
D
Strateji uygulama
E
Strateji geliştirme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden biri değildir?

A
Üst yönetimin görev ve sorumluluğu altında olması
B
Alt kademe yöneticilere rehberlik etmesi ve amaç birliği sağlaması
C
Örgütü tehdit eden dış çevreyi izleme ve analiz etmekle ilgili olması
D
Kısa dönemli faaliyetlere ve sonuçlara odaklanan bir yönetim süreci olması
E
Kaynakların amaca uygun, dengeli kullanımı ve dağıtımı ile ilgili olması
Soru 10

Sosyal Hizmet Akademisi hangi yıl eğitim vermeye başlamıştır?

A
1958
B
1961
C
1971
D
1983
E
1995
Soru 11

Hizmetin oluşturulduğu ortama ilişkin fiziksel görünüm durumunu açıklayan hizmet kalitesi göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararların analizi
B
Güven telkin etme
C
Gözle görülür imkânlar
D
Anında hizmet
E
Tüketiciyi tanıma-anlama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinde uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A
Önemli olanın nicelik değil nitelik olması
B
Her düşüncenin mutlaka kaydedilmesinin gerekmesi
C
Ortaya atılan görüşler hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerin yapılmaması
D
Fikirlerin kimseye ait olmaması
E
Herkesin katkıda bulunmasının gerekmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kuruluşlarında benimsenen toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlayan liderlik
B
Sürekli iyileştirme
C
Tüketici beklentileri ile algılanan hizmet arasındaki farkın bilinmesi
D
Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynakların birer süreç olarak yönetilmesi
E
Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması
Soru 14

Toplam kalite yönetiminin, devletin vatandaşlardan topladığı vergiler ve yine vatandaşların yerine getirdiği yasal yükümlülükler karşılığında vatandaşlara yüksek kalitede hizmet sunması gerektiği fikrine dayanan temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim
B
Tüketici odaklılık
C
istatistik ve ölçüm
D
Üst yönetimin sorumluluğu ve liderlik
E
Ekip çalışması
Soru 15

Kaliteyi; bir mal veya hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü olarak tanımlayan kişi/kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ishikavva
B
Crosby
C
Juren
D
Uluslararası standart bürosu
E
Reeves ve Bednar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarı oluştururken ya da değerlendirirken dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Ürün ve hizmet kalitesi
B
Kuruma yönelik farkındalık sağlama
C
Yönetim biçimi
D
iş etiğine uygunluğu
E
Çalışma koşulları ve iş güvenliği
Soru 17

I. Kurumun hedef ve etkinliklerine yönelik kamu farkındalığı geliştirmek
II. Kurumun sağladığı hizmeti kullanan kişileri teşvik etmek
III. Eğitsel malzemelerin oluşturulması
Yukarıdakilerden hangileri sosyal hizmetler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajlardan biri değildir?

A
Kurumun amaç ve hedeflerini belirleyebilme
B
Potansiyel sorunları daha iyi tahmin edebilme
C
Potansiyel sorunların daha kolay üstesinden gelme
D
Hedef kitle odaklı politika ve stratejilerde tutarlı davranma
E
Yazılı ve sözlü iletişimde daha profesyonel davranma
Soru 19

I. Bölgesel iletişim uygulamak
II. Medya ile işbirliği yapmak
III. Kararlar verirken sağlam temellere dayandırmak
Yukarıdakilerden hangileri kriz döneminde kullanılması uygun temel iletişim stratejileri arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kapsam açısından bakıldığında halkla ilişkiler uygulamalarının yönetiminde stratejinin varlığının görüldüğü alanlardan biri değildir?

A
Sosyal entegrasyon
B
Yönetim fonksiyonunun entegrasyonu
C
Kurum yapısı entegrasyonu
D
Sosyal paydaş ilişkileri entegrasyonu
E
Kurumsal paydaş entegrasyonu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x