Sosyal Hizmet Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik yönetim kuramı yaklaşımının öncülerinden biri değildir?

A
Mayo
B
Taylor
C
Moore
D
McGregor
E
Likert
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi modern yönetim kuramı yaklaşımlarından biridir?

A
Yönetim süreci yaklaşımı
B
Bürokrasi yaklaşımı
C
Sistem yaklaşımı
D
Davranışsal yaklaşım
E
insan ilişkileri yaklaşımı
Soru 3

Sosyal hizmet gibi belli alanlarda uzmanlığa sahip olan çalışanları yönetenlere ne ad verilir?

A
Denetimden sorumlu yönetici
B
Genel yönetici
C
Planlamadan sorumlu yönetici
D
Fonksiyonel yönetici
E
Katılımcı yönetici
Soru 4

Eldeki tüm kaynakları, varılmak istenen ereğe varma yönünde uygun olarak düzenleme ve harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

A
Misyon
B
Süreç
C
Plan
D
Hizmet
E
Strateji
Soru 5

Bir projede veya bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre analizi
B
Planlama analizi
C
PEST analizi
D
SWOT analizi
E
Amaçsal analiz
Soru 6

Toplam kalite yönetimini Shevvhart Çevrimi ile açıklayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deming
B
Kaizen
C
Juran
D
Feigenbaum
E
Crosby
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin ilkeleri arasında yer almaz?

A
Üst yönetimin sorumluluğu ve liderlik
B
Ekip çalışması
C
Tüketici odaklılık
D
Eğitim
E
Ekonomi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kalite güvence sisteminin yararlarından biri değildir?

A
Yüksek verim sağlaması
B
Yeniden işleme ve müşteri şikâyetlerinin artması
C
Azami güvence vermesi
D
iş ortamında stresin azalması
E
Asgari maliyet sağlaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bültenlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Kurum çalışanlarının kurumla ilgili gelişmeleri takip etmesini sağlaması
B
Genellikle iç hedef kitleye yönelik olması
C
Basımının uzun aralıklılarla yapılması
D
Çoğaltımda ucuz yöntemler tercih edilmesi
E
Kurum çalışanlarına kurumda alınan kararlarla ilgili bilgi vermesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özelliklerden biri değildir?

A
Güven telkin etmesi ve koruması
B
Çok sayıda hedef kitlesinin olması
C
Kâr amacı güden tutum ve davranışlar olması
D
Bir zaman süresi içinde gerçekleştirilen planlı uygulamalar olması
E
Kamuoyunu etkileme amacı taşıması
Soru 11

Para ya da fonların nasıl, ne zaman ve nereden sağlanacağına ilişkin kararlara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
finansman kararları
B
yatırım kararları
C
bütçe kararları
D
stok kararları
E
sermaye bütçelemesi
Soru 12

Aşağıdaki finansal yönetimde kullanılan başlıca analiz ve araçlardan hangisi yatırım kararları içinde yer alır?

A
Nakit yönetimi
B
Faiz hesaplamaları
C
Alternatif fon kaynakları analizi
D
Finansal bütçeleme
E
Finansal analiz
Soru 13

Sosyal hizmetlerin kamu kaynaklarıyla finansmanı, ilgili kuruluşların elde ettikleri kamu gelirleri ve özel gelirlerden oluşur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kamu gelirleri arasında yer almaz?

A
Sosyal güvenlik primi kesintileri
B
Sanayicilerden alınan hizmet bedeli
C
Hizmet karşılığı elde edilen gelirler
D
Faiz, zam ve ceza gelirleri
E
Alınan bağış ve yardımlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının sahip olduğu roller arasında yer almaz?

A
Profesyonel rolü
B
Öğretici rolü
C
Savunucu rolü
D
Denetimci rolü
E
Yönetici rolü
Soru 15

Günlük yaşamdaki ilerleme, meslek, iş yaşamı, başarı, bireyin iş yaşamı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimlere ne ad verilir?

A
Kariyer
B
Yetkin olma
C
Yeterlilik
D
Beceri
E
Nitelik
Soru 16

İşi yapacak personelde bulunması gereken nitelikler aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
Motivasyon
B
Eğitim analizi
C
Oryantasyon
D
Envanter
E
iş gerekleri
Soru 17

Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi aşağıdaki bakanlıklardan hangisine aittir?

A
içişleri Bakanlığı
B
Gençlik ve Spor Bakanlığı
C
Milli Eğitim Bakanlığı
D
Tarım ve Orman Bakanlığı
E
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 18

Ademi merkeziyet olarak da adlandırılan anayasal ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkezden yönetim
B
Yönetim bütünlüğü
C
Kamu tüzel kişiliği
D
Yetki genişliği
E
Yerinden yönetim
Soru 19

Sivil toplum örgütlerinin planlı ve sistemli bir şekilde kamusal refah politikaları ve sosyal hizmetler uygulamalarına aktif olarak dahil edildiği sosyal hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güney Amerika modeli
B
Akdeniz ülkeleri modeli
C
İskandinav modeli
D
Korporatif model
E
Anglo-Sakson modeli
Soru 20

__________ bireylerin bağımsız olarak hayatlarını insan onuruna yakışır bir şekilde devam etmelerini sağlayacak şartların ortadan kalktığı durumlarda devreye girecek kurumların oluşturulması, desteklenmesi ve işletilmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal hakkaniyet
B
Sosyal hizmet
C
Sosyal güvenlik
D
Sosyal devlet
E
Sosyal eşitlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x