Sosyal Hizmete Giriş 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Hizmete Giriş 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmayı diğer disiplinlerden ayıran noktalardan biridir?

A
Yardım etme mesleği olması
B
Belirli değerlere sahip olması
C
Sosyal bir bilim dalı olması
D
Yöntem ve tekniklere sahip olması
E
Uygulama niteliğinin olması
Soru 2

Etik ilkesi “sosyal çalışmacıların birincil amacı muhtaç insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmak olan maddenin mesleki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan ilişkilerin önemi
B
Sosyal adalet
C
Bireyin onuru ve değeri
D
Yetkinlik
E
Hizmet
Soru 3

Sosyal refaha ilişkin ilk sosyal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magna Carta
B
Yoksullar yasası
C
İngiliz yurttaş hakları beyannamesi
D
Torba yasa
E
insan hakları beyannamesi
Soru 4

Sosyal çalışma mesleğinin kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Devlet
B
Din
C
Avukatlar
D
Toplum
E
Askerler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmanın temel sorunsalı olarak kabul edilir?

A
insanların ve toplumun milli gelirinin arttırılması
B
insanların ve toplumun birlik içersinde yaşamaları
C
insanların ve toplumun ekonomik olarak iyi durumda olmaları
D
insanların ve toplumun kaliteli yaşam sürmeleri
E
insanların ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir.
Soru 6

Müracaatçılarla yapılan görüşme sonucunda sosyal çalışmacı tarafından yazılan raporun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerlendirme raporu
B
Araştırma raporu
C
Sosyal inceleme raporu
D
Sosyal vaka raporu
E
Müracaatçı raporu
Soru 7

Osmanlılar döneminde 19 . yüzyıla kadar sosyal hizmetleri gerçekleştiren örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Loncalar
B
Mahalle sandıkları
C
Vakıf kuruluşları
D
Sosyal Hizmetler Enstitüsü
E
Darül Hayr-ı Ali
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma bilim dallarından biri değildir?

A
Sosyal sorunlar anabilim dalı
B
insan ve toplum sorunları anabilim dalı
C
Temel sosyal bilimler anabilim dalı
D
Sosyal hizmet kuram ve uygulaması anabilim dalı
E
Sosyal araştırma ve geliştirme anabilim dalı
Soru 9

Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1957 yılında eğitime başlanmıştır.
B
Ankara-Kızılay’daki Balin Otel’de bir toplantı düzenlemiştir.
C
ABD’li uzmanların getirdiği bir modeldir.
D
Marshall yardımının bir uzantısıdır.
E
Birleşmiş milletlerden müşavir gelmesi ile çalışmalar başlamıştır.
Soru 10

Başvuru sahiplerinin özellikleri ve güç koşullara karşı gelebilme konusunda sosyal çalışma uygulamasının etkililiği açısından üzerinde durulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal bütüncü yaklaşım
B
Disiplinler arası yaklaşım
C
Bütüncül yaklaşım
D
Güçlendirme yaklaşımı
E
Sorun alanlarına yönelik yaklaşım
Soru 11

İlkesi “kendine yardım etmeleri için insanlara yardım” olan sosyal çalışma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumla çalışma
B
Takımla çalışma
C
Grupla çalışma
D
Bireyle çalışma
E
insanla çalışma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma mesleğinin temel öğeleri arasında yer almaz?

A
Başvuru sahibi
B
Kanunlar
C
Sosyal çalışmacı
D
Toplum
E
Hizmet kurumu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin genel yaklaşımlarından biridir?

A
Kriz yaklaşımı
B
Davranışsal yaklaşım
C
Toplumsallaşma yaklaşımı
D
Ekolojik yaklaşım
E
Aile tedavisi yaklaşımı
Soru 14

Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonunun sosyal çalışma mesleği etik ilke ve sorumlulukları Türkiye’de kaç yılında kabul edilmiştir?

A
1997
B
1998
C
1999
D
2000
E
2001
Soru 15

Meslek elemanlarının insanlarla ve toplumla ilişkilerinde mesleklerinin gerekli kıldığı ahlaksal yaklaşımların neler olduğunu ve neler olması gerektiğini anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek sorumluluğu
B
Meslek bildirgesi
C
Meslek kuralları
D
Meslek etiği
E
Meslek düzenlemeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının, stres kaynaklı sorunların çözümünde yerine getirdiği rollerden biridir?

A
Destekleyicilik
B
Düzenleyicilik
C
Çözücülük
D
Yöneticilik
E
Kolaylaştırıcılık
Soru 17

Bir topluluğu varmak istedikleri amaca varabilmeleri için sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

A
Sosyal hizmet yönetimi
B
Grupla çalışma
C
Sosyal eylem
D
Bireyle çalışma
E
Toplumla çalışma
Soru 18

Sosyal çalışma mesleğinin temeli olup, bilgi toplama, sosyal inceleme, bilgi verme, teşhis ya da karar verme, tedavi görüşmeleri gibi isimler alabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesleki görüşme
B
Bireyle görüşme
C
Toplumla çalışma
D
Sosyal refah araştırması
E
Sosyal eylem
Soru 19

Sosyal çalışma mesleğinin felsefesinin odağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Haklar ve özgürlükler
B
Mesleki etik
C
insan ve toplum
D
Bireysel refah
E
Kanunlar
Soru 20

Aşağıdaki tarihlerden hangisinde çıkarılan yasa ile sosyal çalışma modern bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır?

A
1982 yılında 2828 sayılı
B
1982 yılında 2020 sayılı
C
1960 yılında 2828 sayılı
D
1960 yılında 2020 sayılı
E
1960 yılında 2222 sayılı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x