Sosyal Hizmete Giriş 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Hizmete Giriş 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal hizmet uygulamasında başvuramn/müracaatçımn meslek elemanı tarafından ekonomik, sosyal, kültürel, ailesel gibi birçok unsurunun incelenerek oluşturulan mesleki rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vak’a havalesi
B
Sosyal teşhis raporu
C
Süreç raporu
D
ilk değerlendirme raporu
E
Sosyal inceleme raporu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmanın temel sorunsalı olarak kabul edilir?

A
insanların ve toplumun birlik içersinde yaşamaları
B
insanların ve toplumun değişmesi ve gelişmesi
C
insanların ve toplumun kaliteli yaşam sürmeleri
D
insanların ve toplumun milli gelirinin artırılması
E
insanların ve toplumun ekonomik olarak iyi durumda olmaları
Soru 3

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk kez hangi yüzyılda sosyal yardım amaçlı vergi toplanmaya başlanmıştır?

A
18.
B
17.
C
16.
D
15.
E
14.
Soru 4

Sosyal hizmetlerin geliştirilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin başlattığı hareketi sosyal çalışma mesleği devralmış, bilimsel ve mesleki tabana oturtmuştur?

A
Kapitalister
B
işçi sınıfı
C
Bilim adamları
D
Din adamları
E
Esnaf teşkilatı
Soru 5

Bir topluluğun varmak istedikleri amaca varabilmeleri için sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

A
Sosyal hizmet yönetimi
B
Sosyal eylem
C
Toplumla çalışma
D
Grupla çalışma
E
Bireyle çalışma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma mesleğinin temel öğeleri arasında yer almaz?

A
Sosyal çalışmacı
B
Hizmet kurumu
C
Toplum
D
Kanunlar
E
Başvuru sahibi
Soru 7

Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonunun sosyal çalışma mesleği etik ilke ve sorumlulukları Türkiye’de kaç yılında kabul edilmiştir?

A
1997
B
1998
C
1999
D
2000
E
2001
Soru 8

1918 yılında Smith kolejinde psikiyatrik sosyal çalışma eğitimine başlanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Truman doktrini
B
Büyük buhran
C
I. Dünya savaşı
D
Ekim devrimi
E
Fransız devrimi
Soru 9

Sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyaç duyan yaşlı statüsündeki bireye ne ad verilir?

A
Aşırı yaşlı
B
Bakımsız yaşlı
C
Muhtaç yaşlı
D
ihmale uğramış yaşlı
E
Engelli yaşlı
Soru 10

Hastaların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden sağlıklı yönünde yararlanmalarını engelleyen içsel ve dışsal sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılan ekonomik, toplumsal, psikolojik, eğitici, destekleyici hizmetlere ne ad verilir?

A
Psikiyatrik sosyal çalışma
B
Sağlık çalışması
C
Halkla ilişkiler
D
Psikolojik sosyal çalışma
E
Tıbbi sosyal çalışma
Soru 11

Osmanlılarda, II. Abdülhamit döneminde korunmaya muhtaç çocuk, özürlü, yaşlı, yoksul kişilerin korunmaları, dilencilikten ve sokaktan kurtarılmaları için açılan bakım kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darülaceze
B
Acizevi
C
Huzurevi
D
Vakıflar
E
Himaye-i Etfal Cemiyeti
Soru 12

Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin, bu yükümlülüğü yerine getirmemesine ne ad verilir?

A
Duygusal istismar
B
Sosyal yoksunluk
C
Çocuk ihmali
D
Çocuk istismarı
E
Cinsel istismar
Soru 13

Halkın, devleti denetlemesini ve demokratik davranışlar içinde tutmasını sağlayan örgütlere ne ad verilir?

A
Sosyal yardımlaşma vakıfları
B
Belde evleri
C
Halk evleri
D
Sivil toplum kuruluşları
E
Belediyeler
Soru 14

Kendi ellerinde olmayan sebeplerle, mahalli ölçüler içinde asgari seviyede dahi geçinme imkânını bulamayan kişileri; muhtaçlık araştırmalarına dayalı olarak en kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale getirme amacını taşıyan, karşılıksız mahiyetteki parasal ve nesnel sosyal gelir ve destek sağlayıcı kamusal faaliyetler bütününe ne ad verilir?

A
Sosyal yardım
B
Maddi yardım
C
Sosyal güvenlik
D
Ayni yardım
E
Sosyal sigorta
Soru 15

ABD’de 1906-1907 yıllarında okullarda başlayan sosyal çalışmaya ilk olarak ne ad verilmekteydi?

A
Rehber öğretmenler
B
Ziyaretçi öğretmenler
C
Eğitim hareketi
D
Dost ziyaretçiler
E
Yardım hareketi
Soru 16

Mültecilerle ilgili uluslararası örgütün başında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A
Avrupa Birliği Mülteciler Adalet Divanı
B
Birleşmiş Milletler Mülteciler Müdürlüğü
C
Avrupa Birliği Mülteciler Müdürlüğü
D
Avrupa Birliği Mülteciler Yüksek Komiserliği
E
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Soru 17

Türk tarihinde sosyal refah devleti yaklaşımını getiren ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 Anayasası
B
1921 Anayasası
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetleri kapsamında sosyal çalışmacının görevlerinden biri değildir?

A
Yönlendiricilik
B
Savunuculuk
C
Arabuluculuk
D
Tedavi edicilik
E
Değiştiricilik
Soru 19

Sosyal politika kavramının ilk kez kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
ABD
C
İngiltere
D
Fransa
E
Kanada
Soru 20

Sosyal çalışma mesleği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Temel amacı adaletli bir toplumsal yapı inşasıdır.
B
Toplumdaki belli grupları diğerlerinden üstün tutar.
C
Modernleşme konusuna sıcak bakmaz.
D
Bu alanda salt sosyal çalışmacılar çalışır.
E
Varlık nedeni belli grupların sürekliliğidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x