Sosyal Hizmete Giriş 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Hizmete Giriş 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmayı diğer disiplinlerden ayıran noktalardan biridir?

A
Sosyal bir bilim dalı olması
B
Yardım etme mesleği olması
C
insanı tüm olarak ele alması
D
Belirli değerlere sahip olması
E
Yöntem ve tekniklere sahip olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal refaha ilişkin ilk sosyal düzenlemedir?

A
Yoksullar yasası
B
Magna Carta
C
Torba yasa
D
insan hakları beyannamesi
E
İngiliz yurttaş hakları beyannamesi
Soru 3

Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ankara-Kızılay’daki Balin Otel’de bir toplantı düzenlemiştir.
B
ABD’Iİ uzmanların getirdiği bir modeldir.
C
Birleşmiş milletlerden müşavir Miss Hersey'in gelmesi ile çalışmalar başlamıştır.
D
1957 yılında eğitime başlanmıştır.
E
Marshall yardımının bir uzantısıdır.
Soru 4

Dünyada ilk sosyal hizmet okulu hangi ülkede açılmıştır?

A
Hollanda
B
İsviçre
C
İngiltere
D
Almanya
E
ABD
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet alanında eğitilmiş eleman ihtiyacının karşılanması için ilk adımdır?

A
1633 hasta ve engellilerin bakımı için kurulan dernek
B
1899’da Amsterdam’da ilk sosyal çalışma okulun açılması
C
1898’de New York’ta açılan yaz okulu
D
1873’de Londra hayır derneklerinin çalışanlar için düzenlediği konferans
E
1820’de John Griscom tarafından yoksulluğu önleme derneğinin kurulması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sosyal çalışmacıda olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Ön yargılı olmamak
B
Pesimist olmak
C
Peşin hükümlü olmamak
D
insanları sevmek
E
Mücadelen kaçmamak
Soru 7

II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan, insan davranışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A
Temel bilimler
B
Davranış bilimler
C
Sosyal bilimler
D
Uygulamalı bilimler
E
Doğa bilimler
Soru 8

Etik ilkesi “sosyal çalışmacıların birincil amacı muhtaç insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmak olan maddenin mesleki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet
B
insan ilişkilerin önemi
C
Yetkinlik
D
Sosyal adalet
E
Bireyin onuru ve değeri
Soru 9

Türkiye’de sosyal çalışma eğitimine ilk defa hangi yılda başlanmıştır?

A
1937
B
1960
C
1961
D
1962
E
1968
Soru 10

Sosyal hizmet mesleğinin ilk etik kuralları aşağıdakilerin hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A
Alice Salomon
B
Ottovon Bismarck
C
Wİlliam Beveridge
D
Anna L. Dawes
E
Mary Richmond
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının, stresin çıkardığı sorunlarla uğraşırken yerine getirdiği rollerden biridir?

A
Yöneticilik
B
Korumacılık
C
Bakıcılık
D
işlevselcilik
E
Öğreticilik
Soru 12

Sosyal hizmetin meslekleşme sürecinde önemli katkısı olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güçlendirme yaklaşımı
B
Bütüncül yaklaşım
C
Yapısal bütüncü yaklaşım
D
Psikodinamik yaklaşım
E
Disiplinlerarası yaklaşım
Soru 13

Geleneksel sosyal refah devletine ve sosyal devlete ulaşmayı hedef alan sosyal çalışma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekolojik yaklaşım
B
Radikal yaklaşım
C
Bütüncül yaklaşım
D
Fonksiyonel yaklaşım
E
Toplumsallaşma yaklaşımı
Soru 14

Sosyal çalışma felsefesi aşağıdaki kavramlardan hangisine dayanmaktadır?

A
Bilimsellik
B
Yöntem ve teknik
C
insan hakları
D
Meslek ahlakı
E
Eğitim
Soru 15

Meslek elemanlarının insanlarla ve toplumla ilişkilerinde mesleklerinin gerekli kıldığı ahlaksal yaklaşımların neler olduğunu ve neler olması gerektiğini anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek etiği
B
Meslek bildirgesi
C
Meslek kuralları
D
Meslek düzenlemeleri
E
Meslek sorumluluğu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin genel yaklaşımlarından biri değildir?

A
işlevsel yaklaşım
B
Sorun çözme yaklaşımı
C
Ekolojik yaklaşım
D
Davranışsal yaklaşım
E
Psiko-sosyal yaklaşım
Soru 17

Sosyal çalışmacıların zamanının büyük bölümünü ayırdığı ve mesleğin temeli olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumla çalışma
B
Sosyal eylem
C
Bireyle görüşme
D
Mesleki görüşme
E
Sosyal refah araştırması
Soru 18

Sosyal çalışmacının başvuru sahibinin sorununu çözmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Dünya görüşüne
B
idealist oluşuna
C
Sakin oluşuna
D
Ön yargılı olmasına
E
Görüşme tekniklerine
Soru 19

Sosyal çalışma alanında üretilen kaynakların büyük bölümünün sağlandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Norveç
B
ABD
C
Hollanda
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 20

Sosyal çalışma mesleğinin evrensel mesleki temellerini oluşturan ahlaki kurallara ne ad verilir?

A
Flantropi
B
Gözlemci etkisi
C
Ahlaki motivasyon
D
Bilim etiği
E
Sosyal çalışma etiği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x