Sosyal Hizmete Giriş 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Hizmete Giriş 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Topluluğu/mahalleyi/yerel toplumu ilgilendiren konularda sakinlerin varmak istedikleri ortak amaca varabilmeleri için gerekli olan ve sosyal çalışmacı tarafından yürütülen her türlü çalışma ________ kapsamına girer.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sosyal refah araştırması
B
toplumla çalışma
C
sosyal eylem
D
sosyal hizmet yönetimi
E
grupla çalışma
Soru 2

Müracaatçıların sosyal çalışmacı tarafından ekonomik, eğitsel, sosyal, ruhsal, kültürel, ailesel boyutlarıyla incelenmesi sonucu oluşturulan rapora ne ad verilir?

A
Bireysel çalışma raporu
B
Değerlendirme raporu
C
Sosyal inceleme raporu
D
Müracaatçı raporu
E
Vaka raporu
Soru 3

Türkiye’de ilk kez sosyal çalışma eğitimi vermiş olan Sosyal Hizmetler Akademisi, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin bünyesinde kurulmuştur?

A
Kalkınma Bakanlığı
B
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
C
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
D
içişleri Bakanlığı
E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru 4

Kongar’a göre aşağıdakilerden hangisi bir meslekte olması zorunlu olan niteliklerden biri değildir?

A
Toplumu hedef alması
B
Bilgi haznesinin olması
C
Eğitiminin olması
D
Uygulama alanının olması
E
Amacının olması
Soru 5

Maddi, şekli şartları kanun ile belirlenmiş ve sahih nesep bağı oluşturan kuruma ne ad verilir?

A
Evlat edinme
B
Koruyucu aile
C
Toplumsal koruma
D
Vesayet
E
Velayet
Soru 6

I. Çocuk ihmal ve istismarı kavramı ilk kez İngiltere’de kullanılmıştır.
II. Fiziksel istismarın tanısı çocuk ihmaline göre çok daha soyut olduğu için zordur.
III. Çocuk ihmali, çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çocuğu fiziksel veya duygusal olarak ihmal etmesidir.
IV. Cinsel istismar, psikososyal gelişimini tamamlamamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel stimulasyon için kullanılmasıdır.
Yukarıdaki çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 7

Çocuk Mahkemeleri Kanunu'nu yürürlükten kaldıran, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu
B
Sosyal Dayanışmayı ve Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu
C
Çocuk Hakları Sözleşmesi
D
Çocuk Koruma Kanunu
E
Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gençlik refahının odak konularından biri değildir?

A
Suçlu gençler
B
Serbest zaman
C
Sağlık
D
Sosyal uyum
E
Konut sorunu
Soru 9

Yaşlıların ve ailelerinin yaşam kalitesini güçlendirmeleri ve sürdürmelerine yardımcı olan çalışma alanına ne ad verilir?

A
Yaşlı refahı çalışması
B
Geriatri çalışması
C
Gerontososyolojik çalışma
D
Gerontopsikolojik çalışma
E
Gerontolojik sosyal çalışma
Soru 10

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO ) 2006 yılı küresel raporuna göre dünyada yaklaşık kaç milyon çocuk çalıştırılmaktadır?

A
8
B
18
C
118
D
218
E
318
Soru 11

Bir mesleğin yürütüldüğü ve işlevinin yerine getirildiği çalışma alanına ne ad verilir?

A
Meslek odası
B
Meslek ortamı
C
Meslek örgütü
D
Meslek grubu
E
Meslek alanı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı refahı alanında verilen hizmetlerden biri değildir?

A
Ev ziyaretleri
B
Yaşlı kahvesi
C
Evlere yemek hizmetleri
D
istihdam
E
Koruyucu aile
Soru 13

Kişilerle toplum arasında iyi ilişkiler kurma ve herkese uygar bir yaşayış düzeyini sağlama amacı taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal adalet
B
Sosyal politika
C
Sosyal planlama
D
Sosyal refah
E
Sosyal devlet
Soru 14

Dünyada açılan ilk toplum merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Freedmen Bureau
B
Hull House
C
Toynbee Hall
D
Friendly Visitors
E
Salomon Hall
Soru 15

Sosyal politika kavramının ilk kez kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Almanya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Kanada
Soru 16

Küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların devletin bu konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların ulusun bütünüyle kaynaşması, ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlanması sürecine ne ad verilir?

A
Toplum çalışması
B
Toplum dayanışması
C
Toplum gelişimi
D
Toplum refahı
E
Toplum kalkınması
Soru 17

Kapitalist ekonomi düzenini koruyan, ancak sosyal sınıflar arasında uzlaşma sağlanmasını amaçlayan, bunun için gerek ekonomik, gerek sosyal gelişmeler açısından düzenin daha iyi işlemesini sağlayıcı önlemlerin alınması gereğini duyan devlet sistemine ne ad verilir?

A
Teokratik devlet
B
Sosyal devlet
C
Liberal devlet
D
Muhafazakar devlet
E
Laik devlet
Soru 18

Türkiye’de 1968 yılında kurulan, sosyal çalışma meslek elemanlarının hak ve çıkarlarının korunması, gözetilmesi ve geliştirilmesi amacı taşıyan meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneği
B
Sosyal Hizmet Emekçileri Derneği
C
Sosyal Hizmet Derneği
D
Sosyal Hizmet Gönüllüleri Derneği
E
Sosyal Çalışmacılar Derneği
Soru 19

“Normal yaşam” olarak kabul edilen her şeyden mahrum bırakılmaya ne ad verilir?

A
Hayat standardı
B
Yoksulluk
C
Asgari geçim
D
Asgari yaşam
E
Geçim standardı
Soru 20

Kendine bir süre için ya da sürekli olmak üzere yeni bir yaşam kurmak amacıyla bir ülkeden bir başka ülkeye taşınan kimseye ne ad verilir?

A
Mülteci
B
Sığınmacı
C
Turist
D
Gezgin
E
Göçmen
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x